The world under two suns

Grillfest i Hanku

Nyheter fra hovedstaden.

Etter normal arbeidstid arrangerer hertugens kontor, grillfest på torget.
De fleste fra Hovedstaden er å tilstede på denne storslåtte tilstelningen.
Festen er alt som forventes av en Garoki fest, gratis pølser blir delt ut til alle og flere hele griser til å med et par okser blir grillet på torget.
Maten blir utdelt til alle som vil ha.
Hertugens Kontor har leid inn flere trupper så underholdningen er storslått med en masse dans og drikke til.

Litt ut på kvelden når festen sitt høydepunkt, og det gamle konditoriet blir brent ned til grunnen med en jublende folkemengde som tilskuere.

En trist episode som har preget folk i over en uke er nå et avsluttet kapitel.
Livet kan gå tilbake som før hendelsen, og siden dette nå er offisielt avsluttet tales dette ikke om av noen.
Når hertugen har løst problemet og avsluttet saken er det ikke på sin plass for folk å betvile dette.

Etter bål brenningen fortsetter festen ut i de tidlige nattes timer, mange har fått slekt og venner på besøk utenfra, så mange trekker seg tilbake til mer private fester utover natten.

Til og med horene og sjøfolk utenfra som normalt ikke får komme innenfor bymurene, er på en dag som dette også invitert til å delta på festen, og i den forbindelse sluppet inn gjennom portene.

På grunn av festen som kom på en ukedag. Har Hertugens Kontor erklært morgendagen som en fridag for alle utenom vakter og straff-arbeidere.
De eneste man hører når lyset igjen gryr over Hanku by er en rolig summing av straff-arbeidere som koster og vasker gatene, og av vaktene som nå er travelt opptatt med å jage horer og sjøfolk ut av byen slik at når omsider innbyggere av Hanku by igjen våkner er alt tilbake igjen slik det alltid har vært.

Hvorfor de festet har de fleste glemt slik det forventes av dem og livet går tilbake til normalt igjen etter at de fleste ser slekt og venner trygt av sted litt ut på ettermiddagen.

Comments

Wuban

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.