Landeveis røver

Generisk Npc nivå 2

Description:
Navn: Landeveis Røver Generell karakter Alder:14+d10 variasjon 2xd110 bonuser
Fysisk Base: 42 Nå: 42 _________________ Treff poeng: 47 Skade: ______ Alv.skade: _____
Helse Base: 36 Nå: 36 Karakter nivå: 2 Initiativ : 6 Rustning: 3
Mental Base: 32 Nå:32 Høyde: Vekt: Rase: Folk:
180 cm 80kg Garoki Landeveisrøvere
Hoppe Basis ST Løfte Basis ST
Høyde (90 cm) (+ 2 cm) Bære (42 Kg) (+ 2,1 KG)
Lengde (4 M) (+20 cm) Løft (84 KG) (+8,4 KG)
Grip (3 M) (+ 3cm) ( ____) (_____)
Løpe Basis ST Basis ST
Løpe (60 M) (_____) ___ (____) (_____)
Sprinte (120) (+ 8M) ____ (____) (_____)

Viktige notater.

Poeng Brukt totalt Skapelse: (12+1) + 6 = 19
Basis ferdigheter: 15 Fysiske poeng: 8 Helse poeng: 5 Mentale poeng: 2
FYSISK __ HELSE __ MENTAL __
Styrke 2 Utsende Mystikk
Spenst 0 Kunnskap (H) 1 Kunnskap (M)
Hurtighet 2 Utholdenhet 1 Historie
Koordinasjon 1 Fysikk 1 Geografi 1
Teknikk 2 Medisin Logikk 1
Smidighet 1 Resistens 2 Magi
Fysisk SB Helse SB Sjel magi

Ferdigheter: skapelse 1+12 ( 19 ) poeng totalt
fordelt.

F1:( 8 ) F2:( 1
) F3:( 1* )

H1:( 5 ) H2:( 2 ) H3:( 0 )

M1:( 2 ) M2:( 0 ) M3:( 0 )








Kjøpte Ferdigheter.
(FN2) Kroppsbygger x1, (FN3) Utvidet initiativ x 1, (HN2) Jogger x1,(HN2) Bra Helse x1.

Aktivt utstyr : bue SV:1 + dolk SV:1 eller grovt 1h våpen SV:2 + lite skjold FV:1, prmitiv lær rustning RV:1 (kropp, bein, føtter),
Passivt utstyr: penger d110 suksesser i sølv

Handlinger:

Handling Måltall Bonus Handling Måltall Bonus Handling Måltall Bonus
Basis fysisk 42 _ Basis helse 36 _ Basis mental 32 _
Styrke 52 _ Utsende 36 _ Mystikk 32 _
Spenst 42 _ Kunnskap 41 _ Geografi 37 _
Hurtighet 52 _ utholdenhet 41 _ Historie 32 _
Koordinasjon 47 _ fysikk 41 _ Logikk 37 _
Teknikk 52 _ Medisin 36 _ kunnskap 32 _
Smidighet 47 _ Resistens 46 _ Magi 32 _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
Angrep NK 52 0 ________ __ _ __________ __ _
Skyte 47 0 ________ __ _ __________ __ _
Blokkere 52 +1? ________ __ _ __________ __ _
Skremme 52 +1 ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
Bio:

Landeveis røver

The world under two suns Wuban