Torin

Description:
Navn: Torin Tittel:(Terje) Alder: 13 år_____ Ugift Ingen avkom
Fysisk Base: 35 Nå: 35 _________________ Treff poeng: 35_/____ Skade: ______ Alv.skade: _____
Helse Base: 35 Nå: 35 Karakter nivå: 1 Initiativ: 5 Rustning: 2
Mental Base: 50 Nå: 50 Høyde: Vekt: Rase: Folk:
CM KG M-M Garoki folket
Hoppe Basis ST Løfte Basis ST
Høyde (____) (_____) Bære (____) (_____)
Lengde (____) (_____) Løft (____) (_____)
Løpe Basis ST Basis ST
Jogge (____) (_____) ____ (____) (_____)
Sprinte (____) (_____) ____ (____) (_____)

Viktige notater.Poeng Brukt totalt Skapelse: (12+1) + Karakter Nivå x6 Totalt 13
Basis ferdigheter 11 Fysiske poeng: 2 Helse poeng: 3 Mentale poeng: 6
FYSISK __ HELSE __ MENTAL __
Styrke 0 Utsende 1 Mystikk 2
Spenst 0 Kunnskap (H) 0 Kunnskap (M) 1
Hurtighet 1 Utholdenhet 1 Historie 1
Koordinasjon 0 Fysikk 1 Geografi 0
Teknikk 0 Medisin 0 Logikk 1
Smidighet 1 Resistens 0 Magi 1
Fysisk SB 0 Helse SB 0 Sjel magi 0

Ferdigheter: skapelse 1+ ( ) poeng totalt
fordelt.

F1:(02) F2:(00) F3:(00)

H1:(03) H2:(00) H3:(00)

M1:(6) M2:(1) M3:(1)
Kjøpte ferdigheter:
(M2) Matematikk x1, (M3) Bygg hemmeligheter x 1.

Aktivt utstyr: Hverdagsklær,( 2 rustnings deler RV:1), En simpel Flail SV: 2, Et rund skjold DV:1 (kan vistnok også brukes som paraply),

Passivt utstyr: en pung med 10 sølvmynter.

Handlinger:

Handling Måltall Bonus Handling Måltall Bonus Handling Måltall Bonus
Basis fysisk 35 0 Basis helse 35 0 Basis mental 35 0
Styrke 35 0 Utsende 40 0 Mystikk 60 0
Spenst 35 0 Kunnskap(h) 35 0 Geografi 50 0
Hurtighet 40 0 utholdenhet 40 0 Historie 55 0
Koordinasjon 35 0 fysikk 40 0 Logikk 55 0
Teknikk 35 0 Medisin 35 0 kunnskap(m) 55 0
Smidighet 30 _ Resistens 35 0 Magi 55 0
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
Matematikk 55 +1 Mytiske bygg 60 +1 __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
_________ __ _ ________ __ _ __________ __ _
Bio:

Torin

The world under two suns Wuban