Eksempel på ferdigheter oppbygging

Eksempel på en skill.

* * * * * * *
Nivå 10 sidegren sidegren sidegren sidegren
Nivå 9 sidegren sidegren sidegren sidegren
Nivå 8 sidegren sidegren sidegren sidegren
Nivå 7 sidegren sidegren sidegren sidegren
Nivå 6 sidegren sidegren sidegren sidegren
Nivå 5 Hopp og spark(Kamp) går på luft Lange hopp høye hopp
Nivå 4 (handling) Å hoppe
Nivå 3 Hoppeteknikk 2
Nivå 2 Hoppeteknikk 1
Nivå 1 Spenst
Base Fysisk
Dette er karakterbyggings ferdigheter
Dette er base verdi
Dette er en handlig i spillet karkateren utfører

For å åpne tilgang til høyere nivå må man bruke 5 poeng totalt på foregående nivå. 5 poeng på fysisk nivå 1 åpner fysisk nivå 2, 5 nye poeng brukt på fysisk nivå 2 åpner fysisk nivå 3, her brytes regelen man trenger bare bruke 3 poeng på nivå 3 for å åpne opp nivå 4, et nivå som teknisk sett er åpen fra starten siden det bare er en beskrivelse av en handling og det som vi ofte forbinder i andre spill som Skills. Nivå 4 trengs bare å bruke ett poeng ikke for å gi tilgang siden vi alt har tilgang fra starten, men for å åpne opp muligheten til å gå videre til side tre som er spesial handlinger og egne separate ferdigheter eller spesial ferdigheter (skills og Feats)
Hver gang man utfører en handling i spillet gjør man noe på nivå 4 eller høyere. Nivå 1-3 er i all hovedsak karakter bygging.

Eksempel :

En helt ny karakter som ikke har noen poeng investert i hopping eller spenst, bruker sin fysiske verdi alene i dette tilfelle har han 40 i fysisk han triller d110 får han 40 eller lavere klarer han trillet, og kontroll terningen leses av eks han fikk 5 noe som tilsvarer 3 suksesser i følge tabellen.

Et annet eksempel med samme trill men denne gangen har karakteren investert i litt hoppe ferdigheter, han har 2 poeng i spenst som flytter hans mål tall med 5 per nivå fra 40 til 50. han har også 2 nivå på hoppe teknikk 1, noe som gir han 2 automatiske suksesser og gir han totalt 5 suksesser for samme trill istedenfor 3.
Hvis man setter opp en skill liste for de to karakterene ville de sett slik ut på karakter arket.

Karakter 1

Ferdighet Mål Nummer Bonus
Hoppe 40 -
Karakter 2 Ferdighet Mål Nummer Bonus
Hoppe 50 +2

Baksiden av karakter arket til karakter 2, ville sagt at han har investert poeng

Nivå 0 Nivå 1 (5) Nivå 2 (5) (bonus) Nivå 3 (3) (bonus) Nivå 4 Nivå 5-10
Fysisk Spenst x2 Hoppe teknikk 1 x2 * Å hoppe (0)
Fysisk Hurtighet x3
fysisk Styrke x1
Helse Fysikk x5 Økt helse x3 Økt helse 2 x2
Observant 1 x2 Å oppdage (0)

Eksempel på ferdigheter oppbygging

The world under two suns Wuban