eksempel på kamp

Karakter 1 har F:50,H:40,M:30
han har fysisk teknikk x5, Spesialisering med sverd x3, og finesse med sverd x2.

gir han totalt

Angrep 75 +5 (6-magisk sverd)

Npc a har F:45,H:40,M:35

Fysisk teknikk x3, Parere x3

forsvar 60 +3

Pc annonserer han vil angripe Npca og triller angrep, Npca prøver å parere angrepet som et svar.

pc1 betaler 3 fysiske poeng og triller terningene han er uheldig, han får 84, men sverdet hans er magisk noe som gir han + 1 suksess uansett ternings trill, i tillegg har han makset ut sverdkamp som gir han 5 suksesser til for totalt 6.

NpcA betaler 3 fysiske poeng i et forsøk på å stoppe angrepet, terningene lander på 23 og 5, han klarer trillet sitt, og er heldig med kontrollterningen det gir han 3 ekstra suksesser i tilegg får han 3 fra parere ferdigheten for totalt 6 suksesser.

han parerer angrepet, men bare så vidt.

runde 2.

Pc1 presser på og angriper på nytt, betaler sine 3 fysiske poeng og triller angrep, denne gangen lander terningene på 46 og 8 suksess, og 8’eren bidrar med 4 suksesser i tilegg til sine +6 fra våpen og ferdigheter for totalt 10 suksesser.

NpcA prøver desperat å averge angrepet og betaler 3 fysiske poeng for å parere, og triller 88 + 0 mislykket forsøk, men han har likevell sine automatiske 3 suksesser som reduserer angrepet fra 10 til 7.

Treff — NpcA har ingen rustning og snakke om, hans bracers gir han 1 armor som er alt han har.
Pc1 bruker et magisk kortsverd som har en skade verdi på 3+1 I tilegg har han ferdigheten rå styrke x2 som bidrar til skade i nærkamp, så enkel kalkulering han trillet en 8 på kontrollterningen som indikerer et solid treff og han hadde 7 suksesser igjen etter forsvar som gir han 7 til 8+3+1+2+7= 21 skade, armbåndene til Npca absoberer 1 poeng men tar likevell 20 hitpoeng i skade. (8 kontrollterning + 3 sverd skade + 1 magi på sverd + 2 rå styrke + 7 suksesser igjen fra angrep = 21 )

Dette er en eksempel på en enkel kamp, det finnes ferdigheter eller spesialangrep, og spesial forsvar ofte med en høyere fysisk konstnad for å utføre. Noeen angrep kan halvere eller til og med ignorere armor når skade deles ut. noen angrep gjør forsvar bare dyrere og utføre.

Kamp er i høyeste grad et spill om verdier og administrasjon av verdier, går man tom bør kampen være slutt ellers tar den slutt ganske fort, når angrep og forsvar i realiteten fører til selvpåført skade. Blir man truffet er skade farlig spesielt uten rustning til å absorbere noe av skaden, selv om rustning noen ganger kan absorbere all skade gir altid et vellykket angrep minst 1 skade med 1 håndsvåpen og minst 2 skade fra 2 håndsvåpen og flere våpen.

Når man er tom for hitpoeng tar man alvorlig skade, hadde Npc’a i overnevnte eksempel blitt brakt til 0 eller lavere hitpoeng ville all skaden som ble påført blitt forvandlet til alvorlig skade i tillegg, han ville tatt 20 poeng i alvorlig skade og vært ute av kampen, 20 ville også vært hans vanskelighet’s grad for å kvikne til av seg selv runden etter, noe som ser håpløst ut så han får håpe han har noen venner i nærheten som kan steppe inn å stoppe blødningen før han blør i hjel på bakken.

Kamp er ofte en dans rundt grøten så lenge man har Hit poeng i helse i bruke til å absorbere skade, går man tom for øvrig dør man fort, med mindre man hjelp i nærheten.

I mange tilfeller kan flukt være den beste løsningen for hånden husk at man trenger fysiske/helsepoeng til å bruke i flukten også, hvis ikke kommer man ikke langt.

eksempel på kamp

The world under two suns Wuban