Ferdigheter

h3. *Ferdigheter

Absorbere Fysisk sjel. (F) Fysisk sjelbruk
Akrobatikk (F) Smidighet
Angripe nærkamp (F) Kampteknikk
Balansere (F) balanse
Blodmagi (M) magi
Blokkere (F) Styrke.
Danse. (F) Balanse
Demonmagi (M) magi
Desarmere (F) motorikk
Dra (F) Styrke
Dykke (F) Svømming
Elementmagi (M) magi
Fagkunnskap (M) Fagkunnskap
Forbruke fysisk sjel (F) fysisk sjelbruk.
Forføre (H) Utstråling
Fysisk yrke (F) Motorikk.
Førstehjelp (H) Naturmedisin/medisin
Gammel historie (M) historie
Historiske gjenstander (M) Historie
Holde (F) Styrke
Holde pusten (H) Robusthet
Høre usannheter (H) sensitivitet
Høydehopp (F) spenst
Illusjonsmagi (M) magi
Instruere (M) Fagkunnskap*
Jakte (H) overlevelse
Jordmagi (M) magi
Kaste (F) Koordinasjon
Kirurgi (H) Medisin
Kjemi (H) Medisin
Kjøre (F) Koordinasjon.
Klatre (F) klatring
Knuter (tau) (F) Motorikk.
Kommandere (M) logikk
Komponere (M) samfunnskunnskap
Kråle (F) Svømming
Lengdehopp (F) spenst
Lese kart (M) geografi
Lese terreng (M) geografi
Lokal historie (M) historie
Lommetyveri (F) Smidighet
Lyge (H) utstråling
Løfte (F) Styrke
Løpe (jogge) (H) utholdenhet
Løpe (sprinte) (F) hurtighet)
Løse gåter (M) logikk
Matematikk (M) logikk
Medisinsk behandling (H) medisin
Medisinsk pleie (H) naturmedisin
Mental motstand (H) resistens
Moderne kunnskap (M) samfunnskunnskap
Motstå gift (H) resistens
Motstå sjokk (H) resistens
Motstå sykdom (H) resistens
Mystikkens Bygg (M) mystikk
Mystikkens skapninger (M) mystikk
Mystikkens verden (M) mystikk
Navigere (vitenskap – Navigasjon)
Overtale (H) Utstråling
Parere (F) Kampteknikk våpen
Rask hånd (F) Motorikk
Rask tale (H) Utstråling
Ri landbaserte ridedyr (F) Riding
RI Luftbaserte ridedyr(F) riding
Ri vannbaserte ridedyr (F) riding
Sjarmere (H) Utstråling
Sjel magi (M) Sjelmagi
Skapninger (M) naturkunnskap
Skremme (F) Styrke
Skyve (F) styrke
Snike (F) smidighet
Spore (H) overlevelse
Spå (M) mystikk.
Svømme (F) svømming
Temme ridedyr (F) Riding
Unnslippe grep (F) smidighet
Unnvike (F) Smidighet
Urte Kunnskap (M) Naturkunnskap
Våpen spesialisering missil (F) koordinasjon
Våpen spesialisering nærkamp (F) Kampteknikk (nærkamp)
Åndemagi (M) magi
Åpne låser (F) Motorikk


Absorbere Fysisk sjel. (F) Fysisk sjelbruk
Kunsten å flytte sjel tåke inn i objekter som kan forbruke tåken ved aktivering. Antallet suksesser bestemmer hvor mange tåker som flyttes inn, Opp til det maksimale gjenstanden kan holde. Denne ferdigheten krever at man er åpen for bruk av fysisk sjel magi (se Evner og overnaturlige krefter kapittelet)

Akrobatikk (F) Smidighet
Det finnes mange fysiske kunstformer, akrobatikk er bare et eksempel, se eget avsnitt om fysiske kunstformer. Akrobatikk kan brukes i mange sammenhenger, fra å forflytte seg smidig bort til oppvisning for folkemengden.
Akrobatikk trekker på mange forskjellige grunnevner, og selv om smidighet er den grunnleggende grunnevnen som er brukt er denne ferdigheten også begrenset til den laveste av grunnevner innen Balanse (F), Hurtighet (F), Spenst (F), og utholdenhet (H) en enklere form for å unngå å bli truffet er rask unnvikelse.

Angripe nærkamp (F) Kampteknikk
Angrep med eller uten våpen, se eget avsnitt om våpen typer man kan velge. Denne ferdigheten kan tas mange ganger hvis man ønsker flere teknikker eller våpen typer.

Balansere (F) balanse
Enten man skal går over en stram line eller holde seg på beina på en flytende tømmerstokk i elven er kunsten å balansere en god ting å ha.

Blodmagi (M) magi
Blodmagi er ikke for den sarte sjel, som all magi krever denne ferdigheten at man er åpen for magi (overnaturlige krefter) og at man har evnen som trengs for blodmagi.

Blokkere (F) Styrke.
Ferdigheten gjør deg bedre til å blokkere angrep enten det er med et skjold eller annen fysisk gjenstand egnet for å blokkere hva som kommer i mot deg.

Danse. (F) Balanse
Kunsten å danse kan være nyttig i mange situasjoner, alt fra par dans, og oppvisnings dans til å danse av pur glede langs elven eller danse naken rundt et bål for å glede åndene og andre kikkere.

Demonmagi (M) magi
Demonmagi er ikke for den sarte sjel, som all magi krever denne ferdigheten at man er åpen for magi (overnaturlige krefter) og at man har evnen som trengs for demonmagi.

Desarmere (F) motorikk
Å desarmere er ikke bare om fingerferdighet, kunnskap ro og hurtighet er minst like viktige denne ferdigheten hjelper deg med å desarmere for eksempel feller, men også med å plukke ting fra hverandre på en forsvarlig og sikker måte.

Dra (F) Styrke
Man skulle tro at skubbe eller dra var det samme, men slik er det ikke helt, denne ferdigheten gir deg en fordel nå man prøver å dra noe til seg eller ved for eksempel tautrekking.

Dykke (F) Svømming
Å dykke er ikke helt det samme som å svømme på overflaten, denne ferdigheten lærer deg de små forskjellene som trengs for å bevege seg nedover istedenfor flytende.

Elementmagi (M) magi
Elementmagi er ikke for den med svak helse, som all magi krever denne ferdigheten at man er åpen for magi (overnaturlige krefter) og at man har evnen som trengs for elementmagi.

Fagkunnskap (M) Fagkunnskap
Dette er den teoretiske kunnskapen rollen innehar om et bestemt yrke og regulerer hvor høyt man kan trene den fysiske delen, skal man lære seg et fag trengs både kunnskap and motorikk for å skape det man ønsker. (se eget avsnitt om Fag)

Forbruke fysisk sjel (F) fysisk sjelbruk.
Gjør deg i stand til å forbruke sjel tåke fra dine egne lagre nivået bestemmer antallet du kan bruke på en handling. Antall suksesser bestemmer varigheten, (se kapittel om bruk av sjel magi for nærmere detaljer om dette)

Forføre (H) Utstråling
Noen ganger kan løsningen være å forføre motparten, med denne ferdigheten lærer du bedre å si og gjøre de rette tingene på rett tid.

Fysisk yrke (F) Motorikk.
Det finnes et utall forskjellige fysiske yrker man kan velge (se eget avsnitt om fag) dette er ferdigheten som brukes til selve handlingen, hvor høyt du kan lære denne ferdigheten er regulert av nivået du har i kunnskap om samme yrke (fagkunnskap (M))

Førstehjelp (H) Naturmedisin/medisin
Man kan gi nødvendig førstehjelp med både naturmedisin og moderne medisin hvis man har de rette hjelpemidler for hånden. når man tar denne ferdigheten velger man hvilken kategori man ønsker, om ønskelig kan denne ferdigheten tas to ganger for å dekke alle eventualiteter.

Gammel historie (M) historie
Gammel historie er egentlig ikke så veldig gammel, og omhandler for det meste tiden under blodkrigene som fulgte etter den store katastrofen. Med denne ferdigheten har du lært å sette bitene som gudene har prøvd å skjule for mennesker sammen i et bedre system.

Historiske gjenstander (M) Historie
Viktige gjenstander ble navngitt og nedtegnet i historien, denne ferdigheten gjør deg i stand til å identifisere slike gjenstander og i mange tilfeller ha kunnskapen som trengs for å bruke disse på rett måte.

Holde (F) Styrke
Å holde noe fast enten det er en skapning eller en gjenstand baserer seg i stor grad på styrke, men også kunnskapen om å bruke rett grep, hvile på rette tidspunkt og lignende er noe helt sikkert, personen som du holder igjen fra å falle til sin sikre død setter pris på at du innehar.

Holde pusten (H) Robusthet
Alle kan holde pusten en liten stund, noen er bedre trent til det en andre er, denne ferdigheten gjør deg til en av dem som er bedre trent til nettopp å holde pusten hvis det trengs.

Høre usannheter (H) sensitivitet
Å høre om noen snakker sant eller ikke dreier seg i stor grad om følelser, svak forandring på stemmen, nervøse rykninger på øyelokkene er noen av tegnene man kan lære seg å oppdage, denne ferdigheten lærer deg det og mere til som trengs for å høre om folk lyger eller ikke.

Høydehopp (F) spenst
Denne ferdigheten gjør deg bedre til å hoppe oppover enten det er med eller uten fart, teknikken er ikke helt den samme som å hoppe langt så dette dekkes av en egen ferdighet.

Illusjonsmagi (M) magi
Kunsten å få folk til å se hva som ikke er, eller få dem til å ignorere hva som er foran dem er illusjonsmagi. som all magi krever denne ferdigheten at man er åpen for magi (overnaturlige krefter) og at man har evnen som trengs for illusjonsmagi.

Instruere (M) Fagkunnskap*
Med å instruere andre kan må øke effektiviteten, enten det er å bistå en venn til å lære nye ferdigheter, eller å få en gruppe til å jobbe mer effektivt. Denne ferdigheten lærer deg det du trenger for å kunne formidle informasjon på en effektiv måte, hvilken Grunntall som brukes varierer avhengig av hva man prøver å formidle.

Jakte (H) overlevelse
Å jakte, enten det er på dyr eller mennesker, krever mange kunnskaper og mange forskjellige ting, denne ferdigheten lærer deg å bli en bedre jeger generelt. Men er begrenset av hva du har i Naturkunnskap (M)

Jordmagi (M) magi
Jordmagi er magien som påvirker hva som er rundt oss, favorisert som base magi for mange hekser selv om de fleste og tar den mer avanserte formen for hekseri i tillegg. som all magi krever denne ferdigheten at man er åpen for magi (overnaturlige krefter) og at man har evnen som trengs for jordmagi..

Kaste (F) Koordinasjon
Å kaste noe enten det er en stein eller et spyd krever ikke bare armstyrke, men også rett fotarbeid or ikke minst hånd øye koordinasjon hvis man prøver å treffe noe. Denne ferdigheten gjør deg rett å slett bedre til å kaste generelt.

Kirurgi (H) Medisin
Alt fra enkle inngrep som amputasjoner, til kompliserte kirurgiske inngrep som så mange andre ferdigheter er kirurgi en teoretisk del og en praktisk del, denne ferdigheten er begrenset til maks det du har i Medisinkunnskap (M)

Kjemi (H) Medisin
Kjemi er brukt til mange områder, og selv om kjemi trekker sine grunnprinsipper fra medisinen, krever det mye kunnskaper i forskjellige felt, det maksimale nivå du kan lære denne ferdigheten på er det samme som det laveste nivå du har i følgende felter, Medisinkunnskap (M) naturkunnskap (M), logikk (M), og vitenskap (M)

Kjøre (F) Koordinasjon
Å kjøre enten det er moderne tekniske innretninger eller vanlige hestevogner krever en form for hånd øye koordinasjon, pluss noe få enkle prinsipper som denne ferdigheten tar for seg, når man velger denne ferdigheten velger man også typen «kjøretøy» man vil trene på enten de er landbaserte, vannbaserte eller luft baserte velger man en enkelt type. Denne ferdigheten kan selvsagt tas så mange ganger man ønsker.

Klatre (F) klatring
Å klatre enten det er opp fjellsider, eller glatte bygningsvegger trekker det meste av sine grunnprinsipper fra nettopp grunnevnen klatring, men ferdigheten å klatre er også avhengig av andre fysiske grunnevner som, styrke, balanse, smidighet og spenst, den laveste grunnevnen man har innen disse områder bestemmer det maksimale nivå denne ferdigheten kan trenes til.

Knuter (tau) (F) Motorikk.
Å knyte knuter er en kunst de fleste sjømenn lærer mye av, denne ferdigheten ikke bare lærer deg mer avanserte og bedre knuter men også gir deg innsikt i hvordan skyte opp slike knuter igjen skulle de være påkrevd.

Kommandere (M) logikk
Å få andre til å gjøre som du sier er ikke enkelt, rett stemmeleie, rett positur og holdning er ofte like viktig som hva du sier, i tillegg til din logiske sans er denne ferdigheten regulert av din utstråling (H) og Styrke(F)

Komponere (M) samfunnskunnskap
Å komponere er ikke bare om å sette sammen de rette toner eller ord men også om kunnskap om hva folk rundt deg ønsker å høre, denne ferdigheten lærer deg å komponere enten det er musikk, sang, skuespill eller poetiske dikt.

Kråle (F) Svømming
Kråle er svømmingens form for løpingens sprint for en kort tid kan man doble sin svømme fart med å gå over til krål, men som å sprinte fører det til raskere utmattelse.

Lengdehopp (F) spenst
Med denne ferdigheten lærer du tekniker som gjør deg bedre til å hoppe lengre, bruker ikke helt de samme teknikker som høydehopping så skal ikke forveksles med dette da høydehopping har sin helt egen ferdighet.

Lese kart (M) geografi
Denne ferdigheten ikke bare lærer å lese karter på en skikkelig måte, men gjør det også i stand til å lage karter hvis man har de rette evner for tegning og kartografi.

Lese terreng (M) geografi
Å lese terrenget foran seg og med de kunne navigere terrenget på en effektiv måte, man kan finne de enkleste ruter gjennom tett navigasjon, eller ut fra å lese terrengets form finne ut hvor elven går selv om man ikke ser selve elven fra sitt ståsted, med de rette evner kan man til og med, ved å lese terrenget finne mineraler og andre ting man søker etter.

Lokal historie (M) historie
Historie som omhandler er spesifikt lokalt område denne ferdigheten gir en dypere innsikt om det valgte områdets lokale historie en noen annen form for generell historie. Man velger sitt område når man først lærer denne ferdigheten, og kan selvsagt tas så mange ganger man ønsker.

Lommetyveri (F) Smidighet
Å stjele ubemerket ut av andres lommer eller punger er noe mange gatebarn i story byer lærer fort er en sikker og stødig inntektskilde, lommetyveri baserer i større grad på list og kunnskap en å stjele foran øynene til folk og skal ikke forveksles med rask hånd form for tyveri.

Lyge (H) utstråling
Å kunne se noen i øynene å fortelle usannheter som det var den rene sannhet er ikke noe hvem som helst kan gjøre uten en god del trening, denne ferdigheten trekker på din generelle utstråling og gjør deg bedre til nettopp å lyge når det trengs.

Løfte (F) Styrke
Å løfte noe bruker forskjellige teknikker men samme prinsipper og baserer seg i hovedsak på rollens styrke enten det skal løftes for å bæres som denne ferdigheten i seg selv tar for seg, men med å lære nye evner kan man lære seg andre løfte teknikker både praktiske og for oppvisning.

Løpe (jogge) (H) utholdenhet
Å løpe langt og jevnt kalles å jogge, denne ferdigheten lærer de å disponere kreftene bedre slik at du blir i stand til å løpe lengre en før, og baserer seg i hovedsak rundt rollens utholdenhet. Man kan jogge i like mange timer som man har MGT i utholdenhet for hver time man jogger reduseres, MGT i utholdenhet med 1 inntil man går tom. MTG i utholdenhet returneres med 1 pr 2 timer full hvile.

Løpe (sprinte) (F) hurtighet)
Noen ganger trenger man bare mer fart om det så er for en liten stund, denne ferdigheten lærer deg å ta ut det lille ekstra slik at du kan bevege deg fortere en før, for hver runde man spurter reduseres midlertidig utholdenhet grunntall med 1, man kan spurte i like mange runder som man har utholdenhet grunntall til å ta av, etter dette kan man ikke spurte før man har hvilt tilstrekkelig, MGT Utholdenhet returneres med 1 pr 4 runder med full hvile opp til halvparten av sitt Utholdenhets GT (rundet opp) resten returneres etter reglene for jogging.

Løse gåter (M) logikk
Står man ovenfor uløselige gåter eller mystiske gåter kan denne ferdigheten hjelpe rollen, å lære denne ferdigheten lærer rollen forskjellige teknikker brukt til å skape gåter men trekker i stor grad på rollens logiske sans noe som begrenser denne ferdigheten til maksimalt hva den har i Logikk (M)

Matematikk (M) logikk
Mye kan forklares med matematikk, og mange løsninger trenger matematiske utregninger, denne ferdigheten lærer rollen matematikk.

Medisinsk behandling (H) medisin
Medisinsk behandling krever ikke bare kunnskap men også praktisk utførelse og de rette hjelpemidler, denne ferdigheten reguleres av rolles nivå innen medisinkunnskap, samt hvilke hjelpemidler man har for hånden, men har man hva man trenger er det en mye mer effektiv behandlingsform en medisinsk pleie, Hvis man kan få folk til å akseptere den.

Medisinsk pleie (H) naturmedisin
Medisinsk pleie krever ikke bare kunnskap men også praktisk utførelse og de rette hjelpemidler, denne ferdigheten reguleres av rolles nivå innen naturkunnskap, samt hvilke hjelpemidler man har for hånden, men trenger mye mindre hjelpemidler en medisinsk behandling da det man trenger for medisinsk pleie er oftere for hånden eller mer tilgjengelig en hav moderne medisin er, mange er ofte også veldig skeptisk til moderne medisin og foretrekker hav som er kjent for dem, dette gjelder spesielt utenfor de store byene.

Mental motstand (H) resistens
Å motstå mentale påkjenninger og påvirkninger er noe man kan trene seg opp til, Denne ferdigheten tar for seg nettopp det.

Moderne kunnskap (M) samfunnskunnskap
En generell kunnskap om samfunnet rundt seg, den dekker mange områder men er også mer vag en mer spesiell kunnskap.

Motstå gift (H) resistens
Å lære kroppen til å sloss mot giftstoffer er som så mye annet en trenings sak, man lærer å ta de rette tiltak for å begrense giftens virkninger.

Motstå sjokk (H) resistens
Motstå sjokk er som så mye annet en vanesak i like stor grad som innad motstand, denne ferdigheten lærer deg og mer effektivt enten motstå effekten av sjokk eller å riste affekten av seg fortere.

Motstå sykdom (H) resistens
Kroppens egen vaksine mot sykdom, med å tilføre sykdom i små doser kan man trene opp kroppen til bedre å motstå sykdommer man kommer i kontakt med, eller til og med redusere sykdommens varighet.

Mystikkens Bygg (M) mystikk
Kunnskap om før katastrofens bygninger og byggteknikker, de som nå fulgte visse former, og teknikker bare man lærer seg hva de var.

Mystikkens skapninger (M) mystikk
Omhandler kunnskapen om skapninger som ikke har vært sett siden katastrofen eller som var vanlig før men ikke nå.

Mystikkens verden (M) mystikk
Omhandler kunnskapen om folk og folkeslag, hvordan de levde, hva de gjorde før katastrofen, en generell kunnskap om hav som var før.

Navigere (vitenskap – Navigasjon)
Det finnes mange former for navigasjon denne ekleste formen bruker stjerner og reguleres som andre former av kunnskapen rollen har innen navigasjons vitenskap og vitenskap. (se evner)

Overtale (H) Utstråling
Å overtale noen er like mye om å si de rette tingene på de rette tidspunkt som rollens utstråling, med trening kan man bli bedre til nettopp dette.

Parere (F) Kampteknikk våpen
Å angripe med sitt våpen er ikke helt det samme som å bruke samme våpen til å parere med, denne ferdigheten gir deg trening til å bruke ditt valgte våpen bedre i forsvar.

Rask hånd (F) Motorikk
En rask hånd er bra til mye enten det er å stjele noe rett foran øynene på andre eller til å jukse i kort eller terningspill, mye er teknikk og motorikk men denne ferdigheten reguleres også av rollens hurtighet (F)

Rask tale (H) Utstråling
Rask tale eller forvirrende tale, ofte kalt politiker snakk, si en masse om ingen ting i et forsøk på å forvirre den man snakker med.

Ri landbaserte ridedyr (F) Riding
Tar for seg kunnskapen or teknikker som trengs for å ri landbaserte ridedyr bedre, Denne ferdigheten kan læres mange ganger, og man velger en type for landbaserte ridedyr om gangen.

RI Luftbaserte ridedyr(F) riding
Tar for seg kunnskapen or teknikker som trengs for å ri luftbaserte ridedyr bedre, Denne ferdigheten kan læres mange ganger, og man velger en type for luftbaserte ridedyr om gangen.

Ri vannbaserte ridedyr (F) riding
Tar for seg kunnskapen or teknikker som trengs for å ri vannbaserte ridedyr bedre, Denne ferdigheten kan læres mange ganger, og man velger en type for vannbaserte ridedyr om gangen.

Sjarmere (H) Utstråling
Noen ganger er den rette løsningen å bare sjarmere motstanderen i senk enten det er motsatt elle samme kjønn.

Sjel magi (M) Sjelmagi
Å bruke sjelmagi er ikke for den med moralske kvaler, sjelmagi handler for det meste om å bruke andres sjel til sin egen nytte og omtales mer utfyllende i eget kapittel om sjelbruk og sjel magi.

Skapninger (M) naturkunnskap
Kunnskap om hva som fins av skapninger rundt oss, omhandler alt som ikke er klassifisert som mystiske skapninger.

Skremme (F) Styrke
Å skremme noen kan ofte være et bedre alternativ til vold, det hjelper å se stor og sterk ut, men and ting spiller også inn når man vil skremme noen.

Skyve (F) styrke
Å skyve noe fra seg dreier for det meste om rollens styrke, men i motsetning til å dra og holde bruker å skyve litt andre teknikker, denne ferdigheten lærer deg slike teknikker.

Snike (F) smidighet
Å bevege seg stille og usett rundt om kring, reguleres av rollens balanse (F), og Spenst (F) i samme grad som rollens smidighet(F)

Spore (H) overlevelse
Å spore noen enten det er langs en gate i en by eller i en tett skog dreier seg om å oppdage de rette tingene, rollens overlevelse regulerer dette i like stor grad som rollens Syn og hørsel

Spå (M) mystikk.
Det finnes mange former for spåing, når man tar denne ferdigheten velger man hvilken type man spesialiserer seg innen, denne ferdigheten kan tas flere ganger.

Svømme (F) svømming
Å svømme forgår på samme måte som å jogge bare at man er i vannet

Temme ridedyr (F) Riding
Å temme ville dyr er en kunst i seg selv og denne ferdigheten tar i utgangspunktet fatt i å temme ville hester, men med å tilegne seg evner til å temme andre typer kan man utvide virkeområde. (se evner temme dyr)

Unnslippe grep (F) smidighet
Å unnslippe noen som holder deg fast kan trenes med spesielle teknikker.

Unnvike (F) Smidighet
Å unnvike noe som kommer mot deg enten det er våpen eller andre gjenstander, ferdigheten unnvike forlater deg alltid liggende på bakken, ønsker man en mer sofistikert måte å unnvike på se akrobatikk.

Urte Kunnskap (M) Naturkunnskap
Kunnskap om urter og hva som vokser naturlig og hvilken virkninger disse kan ha på rollen.

Våpen spesialisering missil (F) koordinasjon
Utvidet kunnskap og teknikker ved bruk av missil våpen, man velger våpen type man ønsker å spesialisere seg i når man velger ferdigheten, kan tas flere ganger.

Åndemagi (M) magi
Magiformen som tar for seg ånder, se magi kapittel om detaljer.

Åpne låser (F) Motorikk
Åpne låser er enkelt med nøkkel, denne ferdigheten lærer deg å åpne dem uten nøkkel.

Ferdigheter

The world under two suns Wuban