Hus regler

.

SPRÅK

Spillet foregår på norsk i all hovedsak som representerer et felles språk som man finner igjen I hele verden.
Det finnes andre språkformer, men Fellespråket er i de fleste kretser regnet som en nødvendighet, felles-språket er ofte også kalt handelstale.

Engelsk representerer gammel Atenatanis som før ødeleggelsen var like utbredt som handelspråket er i dag. Få kan i dag perfekt Atenatanis og mye av språket er gått tapt i havet, selv navnet er tapt for de fleste og ofte kalt bare myte-tale eller mytale mye av magiske formler fremsies på Atenatanis, men ingen kjenner språket under det navnet, så Mytale eller magi tunge blir brukt istedet.

Kalkulering

I noen situasjoner må man regne ut en sluttsum og i situasjoner hvor bare heltall regnes, blir altid sluttsummen avrundet nedover til nærmeste heltall.

Hus regler

The world under two suns Wuban