Hvordan lage en ny rolle

Rull siden ned under sidebaren!

PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus

Hvordan skape en ny rolle.

Det finnes to metoder å sette grunntrekkverdiene på, en med å trille terninger å lage vilkårlige nummer fra dette eller man kan fordele ut tall som man vil ut fra en fast verdi. Uansett hvilken metode man velger er det første man gjør når man lager en ny rolle er å sette prioritering på grunntrekkene. Den av de tre grunntrekkene som man tenker er den viktigste for rollen får prioritering 1, den som er nest viktig prioritering 2, og den siste får prioritering 3.

Eksempel:

PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus
1 Fysisk - - - 3 Helse - - - 2 Mental - - -

Nå kan man som sagt bestemme Grunntrekkverdiene rollen har på to måter.
Trille grunntrekkverdier: Man finner grunntrekkverdiene med å trille et T100 terningstrill. Verdien hvor vi har prioritering 1 blir, 10+summen av alle tre terningene + summen av kontrolltallterningene(T100). Der hvor vi har prioritering 2 blir 10+summen av alle tre terningene+ måltallsterningen. Og til slutt der vi har prioritering 3 blir summen lik summen av terningene +10.
Sette grunntrekkverdier: Alle grunntrekk verdier starter på 30 og man har 30 poeng man kan fritt fordele mellom dem som man vil. Med denne metoden kan ikke noen grunntrekkverdier økes over 50 poeng nå man starter.
Uansett Hvilken metode man velger å bruke føres så grunntrekkverdien man får på rollearket under Base for det grunntrekket det gjelder. Og siden vi ikke starter med noen bonuser fra utstyr blir totalen lik basen (Se eksempel nedenfor)

PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus PR Grunntrekk TOTAL Base Bonus
1 Fysisk 43 43 - 3 Helse 32 32 - 2 Mental 38 38 -

Hvordan lage en ny rolle

The world under two suns Wuban