kapittel 4 Livets tre

Kapittel 4 Livets tre

Dette kapitelet tar for seg treets grunnstamme, alt man finner under trekronen på treet som gir karakteren utgangspunkt i hvordan de håndterer de fleste handlinger i spillet.

Hvorfor et nytt system når de finnes så mange fra før?

Gjennom årenes løp, har jeg høstet erfaring fra mange spill systemer og verdener. Mange av dem meget gode, men jeg har alltid savnet et system som hvor man som spiller har full kontroll til hvordan din karakter bygges opp over tid ved hjelp av karakter avansement i spillet. De fleste systemer har fastsatte verdier man får når man avanserer nivå, ofte basert på hvilken klasse de har valgt. Dette skaper den typiske rollespill figur, kraftige muskelløse krigere, små smidige, og hurtige tyver. Den sykelig svake trollmannen, som risikerer å dø i sterk kuling. Nå er det i utgangspunktet ikke noe galt med stereotyper, man kan ha en masse gøy med dem, men har du ikke av og til ønsket at man kunne gå litt ut av boksen med din fantasi figur?
Vell med D110 kan du det, faktisk så finnes det ingen regel på hvordan din karakter ser ut, du bestemmer selv hvilke byggeklosser du vil bruke, og hvilken du ikke vil bruke. Man får et gitt antall poeng basert på en prioritering du setter for din karakter hver gang man øker karakter nivå, og velger helt selv hvilke ferdigheter du vil tilegne deg hver gang, helt uavhengig om hva din karakter er i spillet og helt uavhengig av hva man har gjort før. Man kan til og med skifte fokus på ulike stadier i livet, man kan starte som en lærd bokorm for senere trene til og bli en muskuløs kriger, en livsfarlig bibliotekar med et skremmende storsverd for hånden, noe han er en mester i å bruke.
Hensikten er at man kan, hvis man vil. Du kan selvsagt fremdeles gå den stereotypiske veien hvis det er det man ønsker med sin karater, men du finner at d110 systemet ikke tvinger det til noe som helst, om hvordan din karakter ser ut eller oppfører seg.
Det andre som jeg liker personlig med d110 systemet er at det finnes ingen øvre grense hvor systemet bryter sammen. Noe man kan finne i mange andre systemer, som følger et stereotypisk mønster når man går opp karakter nivåer. Det bruker ikke «hit points» men samtidig bruker vi helsepoeng som forbrukes på samme måte som fysiske og mentale poeng, tar man faktisk alvorlig skade kan man dø rimelig fort hvis man ikke får øyeblikkelig hjelp. På samme måte som i det virkelige liv hvis noen faktisk renner et sverd gjennom kroppen vår, har vi et stort problem. Samtidig som bruken av helsepoeng kamp til å bidra til å gjøre kamper både interessante og spennende, sparer den oss for det dilemma man ofte kommer opp i med «hit points» systemer når tyven stille sniker seg bak vakten og klubber han ned for 10 hit points i skade noe som er verdiløst når vakten er en kriger med 120 poeng totalt. I D110 ville samme handling gitt skade ikke fratrekk i helsepoeng. Siden vakten var uoppmerksom på tyven er det ikke noe, bortsett fra ferdigheten til tyven, og tykkelsen på skallen til vakten som avgjør utfallet. 10 poeng ville slått ut de aller fleste skapninger.

Grunnverdier

Grunn verdier er tall satt i begynnelsen når man skaper en ny karakter. Det finnes 3 typer for grunnverdier.
Fysisk, Helse, og Mental, noen ganger kaller vi disse før røttene på trærne våre og gir opphav til navnet på treet man snakker om, Fysisk tre, Helse tre, og Mental tre. Når man skaper en ny karakter har alle grunnverdiene en verdi tilsvarende 30 poeng. I tillegg har man 30 poeng man kan fordele som man vil, men ingen grunnverdi kan økes med mer en 20 poeng fra sin opprinnelse når man skaper en ny karakter.

Fysisk grunnverdi

Fysisk grunnverdi brukes i hovedsak med fysisk aktivitet og fostring, noe som avhenger av muskelbruk i en eller annen form, hurtighet, koordinasjon, spenst, smidighet og styrke samt teknikker som avhenger av de listede ferdigheter som for eksempel våpen bruk, ploge, ro hurtig eller løpe raskt. De fleste yrker er todelte, en fysisk del og en metal del, den fysiske delen er for å bestemme resultatet av yrket som utføres, mens den mentale delen bestemmer kunnskapsgrunnlaget man har i yrket. Den fysiske delen kan ikke overgå den mentale delen.

Helse Grunnverdi

Helse grunnverdi, brukes til alt forbunnet innen helse og kroppslige egenskaper, samt overlevelse med å kunne klare seg på naturens egne resurser. Man finner også alt innen medisin under helse. Mange viktige egenskaper finner man under helse, som å motstå ytre påvirkninger, tilstanden på ditt helsenivå er bare noen får eksempler.

Mental grunnverdi

Mental grunnverdi tar for seg alt som bruker mental kapasitet, fra å regne ut matematikk til å huske historie, lære seg språk og til og med bruke magi. Mental grunnverdi bestemmer også ditt maksimale mentale energinivå, når man bruker ting som krever stor konsentrasjon, tappes din mentale energi. Vell å merke seg, og noen ganger ofte glemt er at å motstå ytre påvirkninger krever i mange tilfeller metal energi.

I tillegg finnes det noen få basis verdier man finner ut fra rase/folkeslag og våre grunnverdier.

Fart

Normale mennesker beveger seg en meter i sekundet i normal gange, vanlig i kamp hastighet er dobbelt normal gange, men å utføre et angrep stjeler halve den farten igjen. Rask marsj er tre ganger normal gange, mens løping er fire ganger normal gange hastighet, sprint er dobbel løpehastighet, altså åtte ganger farten til normal gange.

Løfte og bærekapasitet

Et normalt menneske kan bære med seg sin totale styrke måltall i antall kilo, uten at det er til nevneverdig hinder for karakteren, dette inkluder all vekt som bæres på kroppen enten det er i bruk eller lagret i sekker og vesker. Dette måltallet er også brukt til å avgjøre basis vekten en karakter kan løfte over hodet. Vekten en karakter kan løfte fra bakken i typiske markløft er dobbelt måltallet man har i styrke.

Hoppe og sprette

Basis tallet for hvor langt eller høyt en karakter kan hoppe finner vi ut fra høyden til karakteren. Man skiller mellom fem typer hopping, lengde med fart, lengde uten fart, høydehopping (som ved typisk en friidrettsøvelse) og hoppe opp, enten det er over et gjerde eller opp på en mur. Den siste er å hoppe opp og gripe eller slå til noe med hendene. Basis for, høydehopp er din lengde + 10 cm. For Opp over/på er halve din høyde. For opp og gripe/slå er 1.5 ganger din høyde pluss 30 cm. Basis for lengde hopp er i fart, to ganger din høyde pluss 40 centimeter. Bortover uten fart er din høyde pluss 20 cm, altså halvparten av i fart verdien din.

Initiativ

Normalt starter initiativ for mennesker på fem (5), noen raser og folkeslag kan ha bonuser eller minuser til dette tallet, men da er det nevnt i rase/folk beskrivelsene, man kan øke sitt initiativ gjennom på-bygnings ferdigheter.

Alder

En ny karakter starter som ung, verden har normalt lav levealder og regnes som voksen når de er senest 15 år gamle, det er ikke uvanlig at 12-13 åringer sendes av sted til jobber i andre deler av verden og det forventes at de utfører sin plikt som en voksen. En start karakter med mindre annet er avtalt starter en plass mellom 13 og 17 år gamle.

Rase og folkeslag

De aller fleste raser er mennesker som i vår virkelige verden skilles ofte menneske rasene seg med verdensdeler. I tillegg er folkeslag en viktig del av samfunnet, på grunn av at verden er et farlig sted og det meste er ukjent for folk flest er forankringen de har til sitt folk en viktig stabilitetsfaktor for mange. Folkeslag er i realiteten by eller landsbyen de kommer fra, store riker er ukjent for folk flest, selv folk som fordeler seg over flere områder er uvanlig. Selv fraflyttere holder fast ved forankringen et hjemsted gir, og i mange tilfeller tar de navn derfra. «Korsa av Tash» eller «Korsa av tashfolket» er et eksempel. Med å slå opp på folk og raser, kan man bestemme alle utfyllende opplysninger om din karakter, som øyenfarge, hårfarge, vekt og høyde og andre viktige ting som beskriver din karakter og oppførsel for andre.

Basis Ferdigheter

(også kalt Nivå.1 ferdigheter)

Det finnes 7 basis ferdigheter innenfor hver av de tre grunnverdiene for tilsammen 21 basis ferdigheter. Basis ferdigheter innenfor Sjel bruk og sjel magi er ikke tilgjengelige for en karakter før de nå karakter nivå 10, og disse følger en litt annen progresjon en de 18 andre basis ferdighetene, mer om i eget kapittel. (Sjel bruk) Basis ferdigheter er også kalt for Nivå 1 ferdigheter i noen sammenhenger.

Fysiske basis ferdigheter Helse basis ferdigheter Mentale basis ferdigheter
Styrke Utsende Mystikk
Spenst Kunnskap (Helse) Kunnskap (Mental)
Hurtighet Utholdenhet Historie
Koordinasjon Fysikk Geografi
Teknikk Medisin Logikk
Smidighet Resistens Magi
Fysisk sjel bruk Mental sjelbruk Sjel magi

Fysiske Basis ferdigheter.

Styrke

Styrke er en basis ferdighet som brukes til å øke Fysisk grunnverdi når man utfører handlinger som baserer seg på fysisk styrke. For hvert poeng investert i Styrke får man en bonus på +5 til mål tallet man skal trille under når man utfører en handling. Eksempel: man har to nivåer på styrke og skal prøve å løfte en stein. to nivåer styrke gir +10 pluss verdien man har i fysisk grunnverdi som i dette tilfellet er 40. Da får man totalt 50 som er tallet man må trille like med eller under for suksess når man triller D110 trillet for å løfte steinen.

Spenst

Spenst er avgjørende nå man skal hoppe, enten det er langt eller høyt. for hvert nivå man investerer poeng i spenst øker man sin Fysiske grunnverdi med 5 poeng og påvirker Mål tallet i alle hoppe relaterte tester. man kan maksimalt ha 5 nivåer innenfor Spenst. Det finnes forskjellige på bygnings egenskaper for spenst og hopping. Her skiller man mellom om man skal hoppe langt eller høyt, men påbygnings egenskaper påvirker lengden og høyden man kan maksimalt oppnå. Måltall for hoppe = fysisk grunnverdi + (Spenst Rangering)

Hurtighet

Hurtighet er med på å bestemme utfallet av situasjoner der man bør bevege seg raskt. skal ikke forveksles med reaksjon, men er avgjørende i ternings trill hvor å bevege seg hurtig er essensielt etter at man reagerer. Samme som alle nivå 1 ferdigheter, kan man investere totalt opp til 5 nivåer som gir en bonus på 5 poeng til Måltallet for hvert nivå man har i hurtighet som legges til Fysisk grunnverdi I tester som hurtighet har en avgjørende betydning.

Koordinasjon

Koordinasjon har mange felt, alt i fra hånd øye bevegelser til å forutse fremtidige bevegelsesmønster til et mål, koordinasjon brukes også i tester der det kreves stor nøyaktighet og presisjon. Kasting, og skyting er typiske ferdigheter man finner her. som alle Nivå 1 ferdigheter gir Koordinasjon +5 per nivå til tester hvor overnevnte ferdighet er involvert som legges til den fysiske grunnverdien. Maksimalt nivå er også her som ved alle nivå 1 ferdigheter, fem.

Teknikk

Teknikk er basis ferdigheten for alle slags former som krever en kombinasjon mellom fysisk arbeid og teknisk forståelse, som å operere verktøy, mange våpen og ferdigheten til om omsette teknisk innsikt og teoretisk forståelse om til fysisk utførelse. Hvert nivå teknikk øker Fysisk grunnverdi med 5 poeng ved alle overnevnte tester, og som ved alle nivå 1 ferdigheter, og også her er maksimalt nivå fem.

Smidighet

Sleip som en ål. Smidighet bidrar til øket suksess når man må være smidig, skal man åle seg ned et trangt rør, krype langs bakken, unnslippe tauene man er bundet med, eller sno seg ut av armene til den som holder deg fast. Smidighet er brukt til mangt, og som alle andre Nivå 1 ferdigheter kan man trene opp til nivå 5 av denne ferdigheten. Bidrar med 5 poeng bonus for hvert nivå til fysisk grunntall i situasjoner der man bør være nettopp smidig.

Helse basis ferdigheter.

Utsende

Damenes jens, forførerske tøser, har du gull-tunge. Utsende betyr I mange situasjoner mer en de fleste vil innrømme. du kan ta opp til 5 nivåer i utsende for å hjelpe til i tester hvor utsende faktisk betyr en del. Utsende dekker områder som dreier seg om hvordan en person ser ut og oppfører seg. De fleste sosiale ferdigheter faller under dette området. Hvert nivå gir deg en bonus på + 5 til helse grunnverdi.

Kunnskap (helse)

Kunnskap under helse verdien tar for seg kunnskap om akkurat helse, samt dekker den kunnskap om overlevelse og det om hvordan overleve på det som naturen gir i råstoffer. Kunnskap alene hjelper ikke mye men kunnskap sammen med andre ferdigheter kommer man langt med. Du kan ta opp til 5 nivåer i kunnskap under helse, hvert nivå gir deg en bonus på +5 til grunn verdien helse i tester om ting du tror du kan innenfor feltene, helse, stell, sosial og overlevelse.

Utholdenhet

Utholdenhet, er viktig til det meste man skal gjøre mye av, og lenge. Hvert nivå opp til 5 gir deg en bonus til helse grunnverdi, når tester som nettopp tester din utholdenhet skal utføres.

Fysikk

Hvordan er din fysikk, hvor mye tåler du, hvor godt ser du, hører du tungt? Fysikk dekker mange felt, alt som angår kroppen og medfødte gaver or forbannelser hører til her. Prøver du å se noe, høre noe, føle noe eller til og med lukte noe? har du gode lunger? hvert nivå av fysikk gir deg en bonus på + 5 til din helse verdi, når nettopp slike tester utføres. du kan ha opp til 5 nivåer i fysikk.

Medisin

Hva kan du om medisiner, medisinske urter, kan du førstehjelp eller kanskje kirurgi? Medisin dekker det meste innenfor medisinens verden. Man kan ta opp til 5 nivåer på denne Nivå 1 ferdigheten og hvert nivå gir deg en +5 bonus til helse grunn verdien som brukes ved alle medisinske tester.

Resistens

Hvordan er immunforsvaret ditt, kan du puste giftige gasser eller bukker du under bare noen nyser. Resistens eller motstandsdyktighet er greit å ha noen ganger. Du kan denne opp til nivå 5 og den gir deg en bonus på +5 for hvert nivå som plusses på din helse verdi når du triller for å unngå forkjølelser og lignende. Verdt å nevne i farten, er at også mental mostand ligger under dette området og ikke metal som er lett å kunne tro.

Mentale basis ferdigheter.

Mystikk

Mystikkens verden, kan du bruddstykkene i historien, kan du sette sammen puslespillet, operere gammel teknologi, vet du hvilket dyr som står foran deg. Mystikkens verden er samlet i en egen gren innenfor mental, og kan inneholde tester man finner igjen andre plasser for normale ting. Du kan ta denne ferdigheten opp til nivå 5 og hvert nivå øker muligheten for suksess på tester om mystikk med en +5 bonus som legges til din mentale verdi.

Kunnskap (Mental)

Kunnskap i bokform, historier og fra hukommelse hører under dette området. det finnes like mye kunnskap som det er informasjon, kan du plante poteter? eller kanskje du kan lese og skrive? muligens på et gammelt språk? Kunnskap er Kunnskap en ubegrenset mulighet. all kunnskap som ikke finnes under helse, finner du her. Du kan ta opp denne egenskapen til nivå 5, noe som gir en bonus +5 pr nivå til din mentale verdi når kunnskapen skal testes.

Historie

Kan du historien? vet du når huset ble bygget? kanskje du kan historien om våpenet du nettopp fant, eller spilledåsen på vertshuset. Å kunne historie kan ha uendelig verdi, og du kan øke mulighetene dine opp til 5 ganger med denne ferdigheten. hvert nivå gir deg en bonus på +5 til din mentale verdi når du testes i din historie kunnskap.

Geografi

Kan du kart? kan du bedømme avstander? regne ut dybden på vannet, navigere skuten? alt innen geografi finner du her. som alle andre nivå 1 ferdigheter kan denne også trenes opp 5 ganger, og hvert nivå gir en bonus på +5 til mental verdi i geografi tester.

Logikk

Hvor flink er du til å løse logiske problemer? er du en, taktikker kanskje? Dette er tenkerens område med å få opp til 5 nivåer her som gir en bonus på +5 til mental verdi finner du nok ut at du er i stand til å løse mer og gruble mindre med tiden. det er faktisk ganske logisk og ikke hoppe over denne ferdigheten, men ikke alle er i stand til å se dette og gjør det likevel.

Magi

Detter er kunnskapen om all magi, og leder inn på spesialisering allerede fra nivå 2, hvert nivå innen magi øker muligheten med 5 innenfor alle typer av de 7 magi typer den dekker. bonusen legges til din mentale verdi når man skal testes i magi fremførelse.

Basis ferdigheter om sjelbruk

I tillegg finnes det basis ferdigheter som omhandler sjel bruk, disse er ikke tilgjengelige for spillere før etter karakter nivå 10. Det finnes en basis ferdighet under hver av de tre grunnverdiene, disse er som følger.

Fysisk

Fysisk sjel-bruk

Omhandler bruken av sjel tåke for å aktivere fysiske handlinger og eller forsterke resultatet av normale handlinger som faller under det fysiske treet.

Helse

Helse Sjel-bruk.

Omhandler bruken av sjel tåke for å aktivere handlinger som faller under helse treet, eller forsterke resultatet fra normale helse relaterte handlinger.

Mental

Mental sjel-bruk

Mental sjel bruk er kalt Sjel magi, det finnes en mengde magiske formularer som omhandler sjel magi, i mange tilfeller finner man dem under fysisk og mental også, all sjel bruk og sjel magi er omtalt i eget kapittel og er meget krevende i form av karakter bygging for å bruke.


h2. Stammens øvre del

Ferdigheter for sjelbruk.

Når det gjeler påbygningsferdighetene angående sjel bruk, finnes tilsvarende ferdigheter som står listet under fysiske påbygningsferdigheter for helse og mental også, felles for de alle er at de er normalt låst inntil karakter nivå 10, men spill lederen kan ha låst dem ned lengre eller til og med valgt å holde dem utenfor spillet. Sjel bruk og Sjel magi er på ingen måter dagligdags, selv i tilfeller hvor salg av sjeltåke er en helt normal måte å forsørge familien på, er hvordan det fungerer ikke en åpen og tilgjengelig informasjon for de aller fleste.
Det finnes 3 påbygningsferdigheter listet under fysisk på hvert av de to nivåene disse er: Absorbere fysisk sjel2, Forbruke fysisk sjel2, Fysisk sjel lager2, Stjel fysisk sjel3, utvidet fysisk sjelbruk3, og utvidet sjel lager3.
Disse 6 påbygningsferdighetene finnes også under helse og mental men er ikke listet under disse. De fungerer på akkurat samme måte som sine fysiske motstykker hvis man bare bytter ut ordet fysisk med enten helse eller mental avhengig av hva du ønsker å lære
Angående kunnskapstester
For det meste av kunnskap om forskjellige emner er en normal vanskelighetsgrad for en utrenet og trenet karakter minus 2 suksesser. Da vet man basis informasjonen om hva man søker etter med testen. Alle påbygningsferdigheter angående kunnskap bruker samme metode. Jo flere suksesser man får over to jo mer informasjon trekker man ut fra minnet. Allerede på rangering en oppnår man suksess uavhengig av trillet med terningene selv om man ikke klarer sitt trill. For hver ekstra suksess man får utover 2 kan man lese av mer in-formasjon med testen på samme måte som om man faktisk hadde høyere rangering i ferdigheten.

Eksempel: Historiske gjenstander, man finner en gjenstand som faktisk har en historisk betydning, og Olaf den Hardbalne. Prøver å finne ut hvilken gjenstand dette er, og om han kan finne ut hvordan den virker. Han er i utgangspunktet ikke belest i emnet så alt baserer seg på hva han husker fra historier han har hørt generelt. Hvis Olaf feiler sitt trill, vet han absolutt ingen ting om denne gjenstanden siden han er utrent, men hvis han klarer sitt trill, bestemmes hva han finner ut om gjenstanden helt på hvor mange suksesser han oppnår.
Får han en eller to suksesser vet han at dette faktisk er en gjenstand av historisk betydning men ikke mer siden utgangspunktet er minus 2 suksesser. Får han derimot 3 suksesser vet han i tillegg til at det er en historisk gjenstand kanskje også hva den kalles eller navnet på gjenstanden hvis den har et slikt. Få han fire suksesser vet han både navnet og hva den ble brukt til, fem suksesser får han også navnet, bruksområdet, og hvordan den ble brukt eller aktivert.
Med andre ord man leser utvidete bonus listen direkte minus to suksesser. Er vår karakter Olaf faktisk trent i emnet og har tatt påbygningsferdig-heter innen historiske gjenstander vil han alltid kunne lese av informasjon fra nivåer to under det han har i bonus selv om han feiler testen.
La oss nå si Olaf har Rangering 3 innen (MPG2) Historiske gjenstander. Dette gir han 3 automatiske suksesser så uansett hva han triller, vet han at dette er en historisk gjenstand og navnet på den. Men klarer han sitt trill med terningene uansett antall suksesser vet han navnet, bruksområdet og hvordan man bruker/aktiverer den. Men Olaf med påbygninger kan også finne ut mer en dette hvis terningen triller hans vei for hver suksess han oppnår minus to kan han gå opp et rangerings trinn for ytterligere informasjon om gjenstanden. Er man trenet i et emne og har påbygningsferdigheter kan man alltid lese av informasjonen som blir gitt på Rang 1. selv om vanskelighetsgraden kan plassere deg under 1 når man feiler et trill. Samme med et trill som lykkes vil alltid kunne lese av informasjonen eller resultatet på rangering 1 selv om vanskelighetsgraden kan plassere deg lavere. Man bruker samme metode til mange andre typer tester, som for eksempel når man skal bestemme kvaliteten på noe man lager, eller gjør andre ting som krever en viss standard av suksess. Den enkle formelen for alt dette er.
Bonussuksesser – 2 + terningssuksesser = Rangerings suksess. Har man bonus suksesser eller suksessfullt trill på testen er minimum rangering 1.

Fysiske Påbygningsferdigheter Nivå 2

Absorbere fysisk sjel Fysisk Yrke Lange kast Sjappfot
Danser Hopp og grip Rask hånd Smyger
Fast grep Hoppeteknikk Rask unnvikelse Temme ridedyr
Forbedret initiativ Høydehopp Reflekser Unnslippe grep
Forbruke fysisk sjel Hånd-øye koordinasjon Våpen-spesialisering
Fysisk kunstform Knute ekspert Rolig hånd
Fysisk sjel lager Kroppsbygger Rå styrke

Absorbere fysisk sjel (Fysisk sjelbruk)
Mulige nivåer 0-3 (Låst til KN: 10)
• Beskrivelse:
o Kunsten å flytte sjel tåke inn i objekter som kan forbruke tåken ved aktivering. Antallet suksesser bestemmer hvor mange tåker som flyttes inn, man får en automatisk suksess per nivå av ferdighet man har.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir tilgang til å lade relikvier som er på Rangering 1.
o Rang 2: Gir tilgang til å lade relikvier opp til Rangering 2.
o Rang 3: Gir tilgang til å lade relikvier opp til Rangering 3.
Handlinger som gir ASB: Lade relikvier, stjele FS
Mulige påbygginger: Stjel fysisk sjel3

Danser (Danse)
Mulige nivåer 0-3.
• Beskrivelse:
o Kunsten å danse kan være nyttig i mange situasjoner, alt fra par dans, og oppvisnings dans til å danse av pur glede langs elven eller danse naken rundt et bål for å glede åndene og andre kikkere. Hvert nivå i danser gir man en automatisk suksess når man utfører handlingen å danse enten det er den ene eller andre grunnen til dansen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1:Gir en ekstra suksess ved forførelse som utføres etter en dans.
o Rang 3: Gir opsjonen til å trollbinde tilskuere slik at de ikke oppdager andre ting danseren ikke vil de skal se.
Handlinger som gir ASB: Danse.
Mulige påbygginger: Superdanser3

Fast grep (Blokkere)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Et fast grep hjelper nå man skal blokkere et angrep. Hvert nivå fast grep man har bidrar med en automatisk suksess til handlingen å blokkere. I tillegg hjelper et fast grep til når man skal gjøre imponerende hånd trykk, i noen kretser er fastheten i håndtrykket det viktigste med hele førsteinntrykket man gir til andre. Sist men absolutt ikke minst gjør et fast grep om våpenet det vanskeligere og dissarme deg hvert nivå du har av fast grep som gir bonus til dette øker vanskelighetsgraden til en motstander med en ved slike forsøk.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gjør det vanskeligere og dissarme deg med 1.
o Rang 3: Gjør det vanskeligere og dissarme deg med 2.
Handlinger som gir ASB: Blokkere
Mulige påbygginger: Låste hender3

Forbedret initiativ (pluss initiativ)
Mulige nivåer 0-5
• Beskrivelse:
o Forbedret initiativ øker ditt initiativ tall med en for hvert nivå man har. Denne nivå 2 påbygnings-ferdigheten kan man ta opp til fem ganger.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Ingen
Mulige påbygginger: Utvidet initiativ3, Initiativtaker4

Forbruke fysisk sjel (Fysisk sjelbruk)
Mulige nivåer 0-5 (Låst til KN: 10)
• Beskrivelse:
o Gjør deg i stand til å forbruke sjel tåke fra dine egne lagre nivået bestemmer antallet du kan bruke på en handling.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir mulighet for å bruke sjel tåke på en delhandling i runden.
o Rang 3: Gir mulighet for å bruke sjel tåke på 2 av tre delhandlinger i runden.
o Rang 5: Gir mulighet for å bruke sjel tåke på alle delhandlinger i samme runde
Handlinger som gir ASB: Sjel tåke bruk
Mulige påbygginger: Utvidet, forbruke fysisk sjel3

Fysisk kunstform (fysisk kunstform, Akrobatikk)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Det finnes mange fysiske kunstformer, akrobatikk er bare et eksempel, se eget avsnitt om fysiske kunstformer.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir tilgang til tittel «Lærling»
o Rang 3: Gir tilgang til tittel «Ekspert»
Handlinger som gir ASB: Fysisk kunstform
Mulige påbygginger: Avansert fysisk kunstform3

Fysisk sjel lager (øker opphøyd nivå)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Bestemmer ditt «opphøyd» nivå for sjel lager du kan maksimalt inneha.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir +1 til maksimum sjel lager.
o Rang 2: Gir +1 til maksimum sjel lager.
Handlinger som gir ASB: Ingen
Mulige påbygginger: Utvidet fysisk sjel lager2

Fysisk Yrke (Utføre fysisk yrke)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Det finnes mange fysiske yrker, smed er bare et enkelt eksempel. Yrker er alltid to delte en fysisk del som er her, og en kunnskaps del som man som regel finner under mental kunnskap. Se Yrker avsnittet for ytterligere informasjon.
Handlinger som gir ASB: Fysisk yrke
Mulige påbygginger: Avansert fysisk yrke3

Hopp og grip (hoppe, opp og gripe)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Gir en Automatisk suksess ved alle tester som krever å hoppe opp for å gripe noe, eller gripe fatt i noe i luften over hodet per nivå. Den normale hoppehøyden til et menneske er en og en halv gang høyden deres pluss 30 centimeter, detter utgjør høyden man er over bakken mål fra bakkenivå til tuppen av fingerspissene når man er på sitt høyeste i hoppet.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Hver suksess øker høyden du kan hoppe og eventuelt gripe, til 5 centimeter.
o Rang 2: Hver suksess øker høyden du kan hoppe og eventuelt gripe, til 10 centimeter.
o Rang 3: Hver suksess øker høyden du kan hoppe og eventuelt gripe, til 15 centimeter.
Handlinger som gir ASB. Hoppe(opp å gripe).
Mulige påbygginger: Bølgehopp3

Hoppeteknikk (Hoppe, lengde)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Gir en Automatisk suksess ved alle tester som krever og Hoppe per nivå. Ytterligere gir den bonus når man skal hoppe bortover (langt) som vist nedenfor. Et vanlig menneske, kan hoppe i lengde med fart to ganger sin høyde pluss 40 centimeter og halvparten av dette uten fart, også kalt stillestående hopp. Ettersom man lærer hoppeteknikk kan disse grunn bonusene for lengden økes på de første to nivåene mens på siste nivå økes verdien av suksess med 5 centimeter.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Utgangsbonusen økes fra 40 til 50 cm i fart og fra 20 til 30 cm ved stillestående lengdehopp.
o Rang 2: Utgangsbonusen økes fra 50 til 60 cm i fart og fra 30 til 40 cm ved stillestående lengdehopp.
o Rang 3: Suksess Terningens verdi økes med 5 centimeter, fra 20 til 25 cm i fart og 10 til 15 cm stillestående.
Handlinger som gir ASB: Hoppe
Mulige påbygginger: Eksplosive Hopp3

Høydehopp (Hoppe, høyde)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Gir en Automatisk suksess ved alle hoppe tester per nivå. Ytterligere gir den bonus når man skal drive med høydehopp. Det finnes to høydehopp teknikker, en hvor man løfter hele kroppen over, vanligvis med skulder/hodet først denne teknikken er sjelden brukt til annet enn i konkurranser. Og mer direkte type hvor bein trekkes opp under seg for å hoppe over noe i fart, som når man skal hoppe over et gjerde eller opp på en mur.
• Utvidete bonuser: (Gjelder for begge typer hopp)
o Rang 1: Øker verdien fra 2 til 3 cm per suksess man oppnår ved test.
o Rang 2: Utgangs bonus økes fra + 10 cm til 15 cm og fra 0 til + 5 cm.
o Rang 3: Øker verdien fra 3 til 4 cm per suksess man oppnår ved test.
Handlinger som gir ASB: Hoppe.
Mulige påbygginger: Høydehopper3

Hånd-øye koordinasjon (Kjøre)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Hånd-øye koordinasjon er viktig nå man skal omsette det man ser til respons gjennom hendene som når man opererer noe eller kjører noe. Å kjøre noe har en litt videre betydning i spillet en hva vi er vant med, og dekker egentlig alt som ligger innenfor å styre noe, enten det er på bakken, i eller under vannet og i luften.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man kan operere teknisk utstyr og vogner som om det var normalt utstyr.
o Rang 3: Man kan operere avansert teknisk utstyr og vogner som om det var normal vanskelighetsgrad.
Handlinger som gir ASB: Kjøre
Mulige påbygginger: Forutse bevegelse3

Knute ekspert (Unnslippe tau, knyte knuter)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Knute eksperter kan lage vanskeligere knuter en normalt, og kan kunsten å løse dem opp igjen. Gir en automatisk suksess til å unnslippe tau man er bundet med per nivå. Ettersom man blir bedre med knuter, blir det vanskeligere for andre å unnslippe knuter som man selv har laget. Hvert nivå man har vil også øke vanskelighetsgraden for andre å unnslippe knuter laget av en annen knute ekspert.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Unormale knuter V grad +1
o Rang 2: Avanserte knuter V grad +2
o Rang 3: Kompliserte knuter V grad +3
Handlinger som gir ASB: Unnslippe (tau)
Mulige påbygginger: Knutemester3

Kroppsbygger (Skremme, imponere)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Kroppsbygger kan bidra til automatiske suksesser i situasjoner hvor man skal vise seg frem eller imponere med sine muskler. Ytterligere får man automatiske suksesser ved forsøk på å skremme noen til å snakke, eller bare skremme noen bort. Ved høyere nivå blir man mer effektiv i å påvirke folkemengder. (se utvidet bonuser nedenfor.)
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man kan påvirke antall personer samtidig tilsvarende antall suksesser man får.
o Rang 2: Man kan påvirke antall personer samtidig tilsvarende to ganger antall suksesser man får.
o Rang 3: Man kan påvirke antall personer samtidig tilsvarende tre ganger antall suksesser man får.
Handlinger som gir ASB: Skremme
Mulige påbygginger: Muskelartist3

Lange kast (Kaste, langt)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Gir en Automatisk suksess ved alle tester som krever kaste per nivå. I tillegg øker ferdigheten den maksimale kastelengden man kan kaste. Det å kaste noe er en generell kaste handling og har ingen påvirkning på de forskjellige kastevåpen som finnes bortsett fra at lengde kategoriene økes, automatiske suksesser for slike våpen faller under teknikk.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Øker den maksimale kastelengden innenfor alle kategorier for gjenstander eller våpen som krever at man kaster med 2 meter.
o Rang 2: Den Maksimale kastelengden økes med 4 meter.
o Rang 3: Den maksimale kastelengden økes med 6 meter.
Handlinger som gir ASB: Kaste
Mulige påbygginger: Lengre kast3

Rask hånd (Lommetyveri, Stjele)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Når man skal plukke noe ut av lommene til folk eller hurtig gjemme noe innenfor jakken er raske hender en fordel. Gir automatisk suksess når man prøver på lommetyveri eller generell stjeling i offentlighet. Ettersom man avanserer i ferdigheten, kan man ignorere typiske forsvarsmekanismer som folk bruker for å beskytte sine eiendeler mot nettopp slike raske naskende hender.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man kan lommetyveri og stjeling.
o Rang 2: sikkerhets tau og snorer utgjør ikke lengre økt vanskelighetsgrad.
o Rang 3: Man kan åpne, sikkerhetslenker uten at de lengre gir økt vanskelighetsgrad.
Handlinger som gir ASB: Lommetyveri (stjele)
Mulige påbygginger: Raskere hånd3

Rask unnvikelse (Unnvike)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Å unnvike angrep, fallende gjenstander eller eksploderende overraskelser, kan noen ganger være med på å redde livet ditt. Med rask unnvikelse har du lært å oppfatte og forutse hendelser, samt å forflytte hele kroppen ut av veien i en flytende effektiv bevegelse. Hvert nivå gir en automatisk suksess til handlingen å unnvike.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du ender ikke opp så ofte flat fotet (overasket) som vanlig du får en ekstra suksess i tester for å unngå og miste første runde i kamp.
o Rang 2: Som over bare du får to suksesser.
o Rang 3: som over bare du får tre suksesser.
Handlinger som gir ASB: Unnvike
Mulige påbygginger: Skyggedanser3

Reflekser (Parere)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Du har trent opp reflekser og lært å reagere med hendene i respons raskere. Du får en automatisk suksess til handlinger som omhandler å parere. Dette er ferdigheten man trenger hvis man skal bruke et nærkamps våpen til forsvar mot et annet og på senere nivåer lærer du å reagere instinktivt mot slike angrep.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du kan også bruke bonusen du får til å gripe ting som farer forbi i luften.
o Rang 2: Du får ikke lengre minuser man normalt får i kamp i dårlig lys når du parerer angrep.
o Rang 3: Du får ikke lengre minuser man normalt får i meget svakt lys eller mørke, når du parerer angrep.
Handlinger som gir ASB: Parere
Mulige påbygginger: Avanserte reflekser3

Rolig hånd (Desarmere)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Å ha en rolig hånd er viktig i mange sammenhenger, men kanskje mest når man skal desarmere feller eller skyte. Du får en automatisk suksess til handlinger som omhandler desarmere feller eller skyte per nivå.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du får ikke lengre minuser for å desarmere normale feller.
o Rang 2: Du får ikke lengre minuser for å desarmere ukjente feller.
o Rang 3: Du får ikke lengre minuser for å desarmere gamle feller.
Handlinger som gir ASB: Desarmere, Skyte
Mulige påbygginger: Stødig hånd3

Rå styrke (Løfte, Skyve, Dra, Holde, Blokkere, skade nærkamp)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Rå styrke bidrar til økt styrke. Og gir en automatisk suksess for hvert nivå du har i denne påbygningsferdigheten ved alle tester som krever styrke eller muskelkraft på en eller annen måte. Noen få eksempler på hvor din fysiske styrke spiller en avgjørende rolle er, når du skal dra noe enten det er opp eller bortover. Hvis du skal skyve noe fra deg, eller holde igjen en dør noen prøver å bryte opp, Kanskje holde kameraten din så han ikke faller ned i avgrunnen, I tillegg til alt dette gjør du mer skade med nærkamps våpen og med tomme hender som ved boksing eller bryting, for sistnevnte se de utvidete bonusene nedenfor. Det er noe som heter litt for mye av det gode også. Det finnes nærkampsvåpen som rett og slett ikke tåler den fulle styrken til en bruker, og risikerer å brekke hvis dette brukes til det fulle, våpen med slike forutsetninger har informasjon om dette, og i slike tilfeller kan brukeren velge bort sin ekstra rå styrke ved angrep istedenfor å risikere å brekke eller ødelegge våpenet man har for hånden. Plukker man opp en krakk og bruker den som et slagvåpen kan man enkelt og greit slå og slå med den eller velge å slå den knekke den over nakken på motstanderen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir 1 ekstra skade ved bruk av nærkampsvåpen eller ubevæpnet.
o Rang 3: Gir 2 ekstra skade ved bruk av nærkampsvåpen eller ubevæpnet.
Handlinger som gir ASB: Løfte, trekke, skyve, Holde.
Mulige påbygginger: Markløft3

Sjappfot (Sprinte)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Beina går som trommestikker er et kjent utsagn, en sjappfot beveger seg raskere over korte distanser. Hvert nivå gir en automatisk suksess når man sprinter. Dette er ofte en helt nødvending ferdighet for dem som ønsker å unnslippe forfølgere eller bare rett og slett rekke hjem i tide. Ved store tilstelninger og fester arrangeres det ofte tevlinger for å kåre den raskeste personen for å vinne heder og ære, for ikke å snakke om belønningene som ofte utloves har en sjappfot ofte et overtak på konkurrentene.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man kan ignorere lett ujevnt terreng minuser når man sprinter.
o Rang 3: Man finner alltid løsninger og kan ignorere ujevnt terreng minuser når en sprinter.
Handlinger som gir ASB: Sprinte
Mulige påbygginger: Sprinter3

Smyger (Smyge, Snike)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Man har lært seg kunsten å bevege seg stille fremover uten å bli oppdaget hvert nivå gir en automatisk suksess til handlinger som omhandler å bevege seg stille samt utnytte skygger som dekke samlet under handlingen smyge. Handlingen å smyge samler alle typer for sniking under en, enten det er å bevege seg stille, gjemme seg i skygger eller krype i det høye gresset bruker de en og samme handling. En ofte brukt aktivitet i fantasiens verden er å bevege seg over takene istedenfor gatene når man besøker byer, hvorfor dette fenomenet inntreffer så ofte kan diskuteres, men uansett da vil kunsten å smyge være behjelpelig for dette.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man får ikke minuser fra vaktposter i villmarken eller ved leire lengre, du har lært deg å vente til riktig tidspunkt for bevegelse.
o Rang 2: By-porter er en normalisert handling for deg. Du utnytter vanlige distraksjoner instinktivt og får ikke lengre minuser for å snike deg forbi vakter ved åpne by porter.
o Rang 3: Du har lært deg dyrenes verden og tar hensyn til vind retninger automatisk, å snike seg forbi dyr gir ikke minuser lengre.
Handlinger som gir ASB: Smyge
Mulige påbygginger: Snike mester3

Temme ridedyr (Ri)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o De fleste normale mennesker er i stand til å ri rett frem på en rett strekning, men slike perfekte forhold er det ikke alltid. Det finnes mange situasjoner som kan kalle på ride test for å holde seg på ryggen til ridedyret man sitter på, husk at det kan være skadelig, ja selv dødelig å falle av en hest i fart, denne ferdigheten bidrar med en automatisk suksess per nivå til slike tester og kan være med på å redde helsen eller til og med livet ditt skulle du komme ut for et viltert eller vettskremt ridedyr.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man er i stand til å ri hester også i lett ujevnt terreng uten minuser.
o Rang 2: Man blir i stand til å ri hester i ujevnt terreng uten minuser.
o Rang 3: Man kan ri ville hester med normal vanskelighetsgrad, samt man kan bryte inn hester, eller temme dem over tid.
Handlinger som gir ASB: Ri
Mulige påbygginger: Rodeo mester3
Unnslippe grep (Unnslippe grep)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Å unnslippe grep når noen holder deg fast eller har deg i et solid bryte-tak kan noen ganger være en utfordring. Unnslippe grep gir en automatisk suksess til slike situasjoner per nivå. På høyere nivåer av denne ferdigheten utvides bruksområdene til og også gjelde mer naturlige fenomener som spindelvev, kvikksand og lignende. Med påbygningen av den avanserte varianten på nivå 3 kan man til og med lære å unnslippe magiske grep men før man oppnår slike ting må dette nivået mestres til det fulle.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man får også bonusene til å unnslippe grep fra dyrs tenner.
o Rang 3: Man kan bruke bonusene til å unnslippe også naturlige hindre som kvikksand, spindelvev etc.
Handlinger som gir ASB: Unnslippe
Mulige påbygginger: Utvidet, unnslippe grep3
Våpen spesialisering (Angrep våpengruppe)
Mulige nivåer 0-3
• Beskrivelse:
o Man spesialiserer seg innen 1 bestemt våpen gruppe, så lenge man bruker et våpen innen den våpengruppen får man en automatisk suksess til angrep med dette våpenet per nivå. Se eget avsnitt om spesialisering og mestring samt våpen beskrivelser for spesielle egenskaper som kan brukes med de forskjellige titlene.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir tittel «Våpen gruppe teknikker».
o Rang 2: Gir tittel «Våpen gruppe spesialist»..
o Rang 3: Man er ekspert med denne våpen gruppen man kan ignorere opp til 1 poeng av motstanderens rustnings verdi ved skade tildeling.
Handlinger som gir ASB: Angripe nærkamp, skyte våpen, kaste angrep
Mulige påbygginger: Våpen finesse3

Helse påbygningsferdigheter nivå 2

Bra helse.
Bra hørsel.
Bra luktesans.
Bra øyne.
Følsom.
Førstehjelp.
Gass resistens.
Gift resistens.
Jeger.
Jern lunger.
Jogger.
Kamp vilje.
Kirurgi.
Kjemiker.
Medisinsk behandling.
Medisinsk pleie.
Mental motstand.
Pen.
Rask helbreder.
Resistens mot sjokk.
Sporer.
Svømmer.
Sykdoms resistens.
Urte kunnskap.
Veltalende.

Bra helse (Øker hit poeng)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Bra helse er godt å ha, hvert nivå bra helse gir deg fem ekstra poeng til din hit verdi og øker antall poeng skade du kan ta før du faller om på bakken. Ferdigheten har fem nivåer på hvert av de to påbygningsnivåene. Man kan velge hvor man vil så lenge man kvalifiserer for nivå 3 påbygningsferdigheter, men det er anbefalt at man tar alle fem nivåer her før men går videre siden de utvidete bonusene er avhengig av det.
• Utvidete bonuser:
o Rang 5: Bra helse. Du kan nå dra nytte av de utvidete bonusene man får under «bedre helse»
Handlinger som gir ASB: Ingen, hvert nivå gir + 5 Hit Poeng
Mulige påbybygninger: Bedre helse, Stålhelse.

Bra hørsel (oppdage, høre)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Hørselen er forbedret, man får en automatisk suksess til tester som drar nytte av hørsel. For eksempel som ved, oppdage/høre tester, eller å våkne opp fra søvn om natten på grunn av lyd eller støy.
• Utvidete bonuser:
o Rang 3: Kvalifiserer for utvidet bonus under super hørsel.
Handlinger som gir ASB: Oppdage, høre.
Mulige påbybygninger: Super hørsel.

Bra luktesans (oppdage, lukt)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Du har forbedret luktesans, hvilket kan være godt å ha når man skal oppdage gifter eller lukte noen som er i nærheten. Bra luktesans kreves for utvidete bonuser på plagsom bra luktesans.
• Utvidete bonuser:
o Rang 3: Du kvalifiserer for utvidet bonuser under Plagsom bra luktesans.
Handlinger som gir ASB: Oppdage, lukte.
Mulige påbybygninger: Plagsom bra luktesans.

Bra øyne (Oppdage, syn)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Å ha bra øyne når man prøver å se er egentlig en forutsetning. Du får en automatisk suksess per nivå når du skal prøve å se noe.
• Utvidete bonuser:
o Rang 3: Du kvalifiserer for utvidet bonuser under falkeblikk.
Handlinger som gir ASB: Oppdage, se, skue.
Mulige påbybygninger: Falkeblikk.

Følsom (Oppdage, føle, sanse)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Å være følsom kan både være positivt og negativt, men hjelper i situasjoner du må føle deg frem i. og gir en automatisk suksess per nivå, i slike situasjoner. Den negative siden er at du blir mer følsom overfor situasjoner som omhandler smerte og tortur, men kan lede deg inn til en sjette sans som lar det oppdage det som ingen andre kan oppdage.
• Utvidete bonuser:
o Rang 2: du reagerer mer til smerte og tortur hvert nivå du har under følsom gir deg en minus til å motstå tortur og smerte.
o Rang 3: Kvalifiserer til bonuser under Super følsom. Og gir tittelen «klarsynt»
Handlinger som gir ASB: Oppdage, føle, anta.
Mulige påbybygninger: Superfølsom.

Førstehjelp (Medisinsk behandling, Førstehjelp)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Førstehjelp er kusten å kunne behandle skader i ekstremt stressede situasjoner som i kamp, og med helt grunnelegende hjelpemidler. Hvert nivå innen førstehjelp gir en automatisk suksess til førstehjelps tester per nivå. Det finnes mange former for medisinsk behandling og førstehjelp dreier seg like mye om å kunne handle i stressede situasjoner som i kamp. Medisinsk behandling har et eget avsnitt som går i dybden på dette.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du får ikke lengre minuser for å gi førstehjelp nå som du har fått grunn-leggende trening.
o Rang 3: du kan gi førstehjelp med hva du har for hånden og har lært å improvisere erstatninger når du mangler nødvendige ting. Du kvalifiserer også til bonuser på neste påbygnings nivå innen førstehjelp.
• Handlinger som gir ASB: Medisinsk Behandling, Førstehjelp.
• Mulige påbybygninger: Utvidet førstehjelp.

Gass resistens (motstå gass)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Noen motstår gasser bedre en andre, hvor noen står og tømmer magesekken bak nærmeste tre står andre og nyter odøren fra sumpen. Hvert nivå i gass resistens gir deg en automatisk suksess til å holde på mageinnholdet eller rett og slett overleve når man testes mot gasser.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man er ikke lengre mottakelig for gasser og minusene for dette fjernes.
o Rang 3: du kvalifiserer for utvidet bonus under Gass immunitet.
Handlinger som gir ASB: Motstå Gass.
Mulige påbybygninger: Gass immunitet.

Gift resistens (Motstå gift)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Noen ganger spiser man det, andre ganger har våre fiender det på våpnene sine. Hvert nivå i gift resistens gir deg en automatisk suksess til å motstå de forskjellige gifter som finnes.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man er ikke lengre Mottakelig for gifter og minusene for dette fjernes.
o Rang 3: Man kvalifiserer for utvidete bonuser under Gift Immunitet.
Handlinger som gir ASB: Motstå Gift.
Mulige påbybygninger: Gift immunitet.
Jeger (Jakte)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o En jeger er en spesialist til å jakte, dette kan omhandle og jakte på dyr, og eller mennesker men også andre vesener. Man får en automatisk suksess per nivå man har i jeger, når man jakter noe over lengre distanser eller tid, eller rett og slett bare prøver å skaffe noe å spise til middag.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man er en trenet jeger ok finner alltid veien tilbake, man står ikke lengre i fare for å gå seg vill, når man går ut på jakt.
o Rang 2: Man får ikke lengre minuser for å jakte på unormale dyr og skapninger.
o Rang 3: Man får ikke lengre minuser for å jakte på unaturlige dyr og vesener. I tillegg kvalifiserer man seg for utvidet bonuser under Mester jeger.
Handlinger som gir ASB: Jakte
Mulige påbybygninger: Mester jeger.
Jern lunger (Holde pusten)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Noen ganger må man bare holde pusten, da kommer det godt med å ha skikkelige jern lunger. Hvert nivå jern lunger gir deg en automatisk suksess til å holde pusten som når man for eksempel dykker under vann eller befinner seg i et røykfylt rom.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Utgangstiden for å holde pusten økes fra en runde til to runder (15 sekunder til 30 sekunder)
o Rang 2: Utgangstiden for å holde pusten økes fra to runder til tre runder. (30 sekunder til 45 sekunder)
o Rang 3: Utgangstiden for å holde pusten økes fra tre runder til fire runder (45 sekunder til 60 sekunder)
Handlinger som gir ASB: Holde pusten.
Mulige påbybygninger: Stål lunger.

Jogger (Løpe)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Å jogge dreier seg i hovedsak om kunne holde det gående i et jevnt stabilt tempo over lang tid. Hvert nivå i jogging gir en automatisk suksess til løpetester, og øker tiden mellom slike tester.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Øker grunn tiden fra 10 minutter til 11 minutter og øker intervall tiden fra 5 minutter til 6 minutter.
o Rang 2: Øker grunn tiden fra 11 minutter til 12 minutter og øker intervall tiden fra 6 minutter til 7 minutter.
o Rang 3: Benytter man seg av helse poeng for å betale den fysiske kostnaden trenger man bare betale halv normal veksels pris.
Handlinger som gir ASB: Løpe
Mulige påbybygninger: Lang distanse løper.
Kamp vilje (motivere til kamp, Desperate handlinger, redusert vekselkostnad i kamp)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Når man har skikkelig kampvilje kan man holde det gående lengre enn normalt, og man gir ikke så lett opp. Gir en automatisk suksess per nivå i situasjoner hvor man kaller på kampviljen til seg selv eller andre.(motivasjon) men hoved verdien er at det blir billigere å forbruke helse poeng som erstatning for fysiske eller mentale poeng.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: med økt kampvilje øker lengden man kan holde det gående i kamp. For kamp relaterte handlinger, er veksels-kostnaden for å bruke helse poeng som erstatning for fysiske og mentale poeng redusert fra 4 ganger kosten til 3 ganger kostnaden.
o Rang 2: Som over med vekselkostnaden er nå redusert til 2 ganger normal kostnad.
o Rang 3: Reduksjonen over gjelder nå for alle typer handlinger så lenge karakteren befinner seg i kamp runder. Og man er nå kvalifisert til å få utvidet bonus fra Påbygnings ferdigheten Jern vilje.
Handlinger som gir ASB: Motivere til kamp, Desperate handlinger
Mulige påbybygninger: Jern vilje.
Kirurgi (kirurgi)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Spesialist medisin kirurgi, man oppnår en automatisk suksess per nivå når man utfører medisinske inngrep og kirurgi. Et helt typisk eksempel på fortidens kirurgi er lobotomi og amputasjon eller årelating.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man får ikke lengre minuser for å utføre medisinske inngrep og kirurgi, som ved for eksempel amputasjon
o Rang 3: Man kan utføre kirurgi i felt med begrenset utstyr til normal vanskelighetsgrad.
Handlinger som gir ASB: Kirurgi, Amputasjon.
Mulige påbybygninger: Avansert kirurgi
Kjemiker (Kjemi)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o En kjemiker er en som er kyndig i å blande sammen forskjellige substanser uten at råvarene blir ødelagte av pro-sessen. Hvert nivå av kjemiker gir en automatisk suksess til handlinger som krever kjemi.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Er nå en trent kjemistudent og får ikke lengre minuser for å utføre yrket utrenet.
o Rang 2: Man kan nå kusten å blande fast med flytende og får ikke lengre minuser ved slike forsøk.
o Rang 3: Gir tittelen «Kjemiekspert»
Handlinger som gir ASB: Kjemi.
Mulige påbybygninger: Kjemikerspesialist.
Medisinsk behandling (Medisinsk behandling)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Omhandler kunsten å gi medisinsk behandling ved bruk av foreskrevne medikamenter og behandlingsformer. For å kunne gi medisinsk behandling trenger man tilgang til tilgang til apoteker varer og et stile og rolig område for pasienten å hvile i.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man er nå kyndig i å foreskrive medikamenter i riktig dose, og får ikke lengre minuser for å gjøre dette utrenet.
o Rang 3: Du kan nå med rette kalle deg «Doktor» og får denne tittelen.
Handlinger som gir ASB: Medisinsk behandling.
Mulige påbybygninger: Avansert medisin.

Medisinsk pleie (Medisinsk pleie/stell)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Medisinsk pleie handler om kunsten å kunne gi pleie med helt enkle midler på en effektiv måte. Dette er enkelt og greit god gammeldags bondekone omsorg i de fleste kretser, men i mer sofistikerte kretser som i byer blir dette ofte omtalt som medisinsk pleie, selv om medisiner utover normale kjerring-råd sjelden er involvert.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du har en viss kunnskap om hva som virker og hva som gjør ting verre, du får ikke lengre minuser når du utfører medisinsk pleie.
o Rang 2: Du får tittelen «Kyndig»
o Rang 3: Du får tittelen «Klok»
Handlinger som gir ASB: Medisinsk pleie.
Mulige påbybygninger: Sykepleier.
Mental motstand (Motstå mentale påkjenninger/angrep)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Mental motstand dreier seg hva det høres ut som, hvert nivå i mental motstand gir en automatisk suksess til å motstå effekter og handlinger som prøver å påvirke ditt sinn eller mentale motstand. En verden av og med magi finnes de mange ting som misunner mennesket og dens form og frie vilje, sjeler, ånder og demoner er bare noen av disse med mål om å kunne bevege seg fritt i menneskenes verden. I tillegg til normale faktiske sinnslidelser er det mange som får diagnosen selv om de faktisk er besatte og ikke syke. Den ferdigheten som brukes til å motstå slike besettelser, til å kjempe imot og i noen tilfeller, jage bort ånder og demoner er ofte Mental motstand. Blodmagikere og åndemagikere ser på god mental motstand som en ren og kjær nødvendighet for å kunne utøve sitt virke med noen lunde suksess, og slike er en av de sikreste metodene som brukes til og «kurere» besatte mennesker, alternativet er medisinsk lobotomi for å lage hull inn til åndene og eller demonene og rett og slett lufte dem ut. Så å unngå å få dem inn i det hele tatt er ofte å foretrekke for de fleste.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du er ikke lenger lettlurt og får ikke minuser lengre når du prøver å motstå ting som prøver å lure ditt sinn
o Rang 3: Typiske simple illusjoner har ikke lengre noen effekt på deg i det hele tatt, og slike ting gjennomskuer du automatisk.
Handlinger som gir ASB: Motstå mentale effekter og angrep.
Mulige påbybygninger: Utvidet mental motstand.

Pen (Forføre, overtale, sjarmere)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Alt dreier seg ikke om det ytre sies det, men de aller fleste innrømmer at det hjelper. Å være pent antrukket eller rett og slett naturlig pen noe man er hvis denne ferdigheten tas i skapelsesprosessen av karakteren hjelper til de fleste sosiale tester. Heldigvis for alle oss andre som ikke har disse medfødte gavene, kan man gjennom kunnskap og teknikker gjøre ting som definitivt hjelper på situasjonen, Hvert nivå man har i pen gir en automatisk suksess til handlinger som forføre, sjarmere, og overtale.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: man har lært seg å gjøre sitt beste med det man har, og får ikke lengre minuser selv om man egentlig gir blaffen.
o Rang 3: Når folk ser på deg, ser de forbi det ytre laget med aske eller dritt som ligger over deg som et teppe, og har forståelse for at uheldige tilfeldigheter har plassert deg i situasjonen du er i for øyeblikket. Slike midlertidige ytre ulemper gir ikke lengre noen minuser for deg.
Handlinger som gir ASB: Forføre, overtale, Sjarmere.
Mulige påbybygninger: Vakker.

Rask helbreder (helbreder raskere naturlig, ekstra trill når man mottar medisinsk behandling)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Når man mottar pleie eller medisinsk behandling kan en rask helbreder utføre et eget trill, hvis trillet er bedre en den som utfører den medisinske testen kan de velge å bruke det bedre trillet for effekt. Hvert nivå av ferdigheten gir en automatisk suksess til slike erstatnings-trill. I tillegg helbreder en Rask helbreder raskere som nevnt nedenfor.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man har lært seg små triks som mat og veske inntak som hjelper på raten energien returneres. Mental og fysisk energi returnerer til karakter dobbelt så fort som normalt.
o Rang 2: Man helbreder 1 poeng ekstra ved normal helbredelse enten det er uten eller med medisinsk pleie.
o Rang 3: Du helbreder alvorlig skade naturlig dobbelt så fort som normalt.
Handlinger som gir ASB: Ekstra trill når man mottar medisinsk behandling.
Mulige påbybygninger: Raskere helbreder.

Resistens mot sjokk (Motstå sjokk)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Resistens mot sjokk bidrar til å motstå sjokk effekter som enten påvirker kroppen eller sinnet direkte, kan være alt fra en sjokkbølge til høy lyd, eller skarpt lys. Hvert nivå gir en automatisk suksess til slike tester.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man får ikke lengre minuser for å være mottakelig for sjokk.
o Rang 3: sjokkrelaterte effekter med vanskelighetsgrad 1 påvirker deg ikke i det hele tatt.
Handlinger som gir ASB: Motstå sjokk.
Mulige påbybygninger: Sjokkerende motstand.

Sporer (Spore)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Kunsten å følge spor dreier seg ikke bare om å finne fotavtrykk på bakken, men også å lese forstyrrelser i terrenget å sette dette i system. Hvert nivå i sporer gir en automatisk suksess til handlingen å spore.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man er en trent om enn nybegynner i kusten å spore og får ikke minuser for å være utrent.
o Rang 2: du sporer på normalt terreng som om det skulle være en selvfølge og får ikke minuser for denne terreng typen lengre.
o Rang 3: Du sporer på lett terreng som om det skulle en selvfølge og får ikke minuser for denne terrengtypen lengre.
Handlinger som gir ASB: Spore.
Mulige påbybygninger: Mester sporer.

Svømmer (Svømme)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Du kan kunsten å svømme, og får en automatisk suksess når du svømmer for hvert nivå du har i ferdigheten. En karakter uten denne ferdigheten kan ikke svømme, men er i stand til å plaske rundt å holde seg flytende i like mange runder som de får suksesser med terningene, feiler man synker man ned i vannet og kan ende med drukningsdød. En karakter som i utgangspunktet ikke kan svømme og «synker» kan en gang utføre en desperat handling med svømme for å komme seg opp igjen til overflaten. Når man synker er det bare Jern lunger og hjelp som kan redde dem.
• Utvidete bonuser:
• Rang 1: Du kan faktisk svømme og ikke bare lengre plaske som en gal hund, du får ikke lengre minuser for å være utrenet.
• Rang 3: kreves for utvidet bonuser på kråler.
Handlinger som gir ASB: Svømme.
Mulige påbybygninger: Kråler.

Sykdoms resistens (Motstå sykdom)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Når man ferdes i naturen og på ukjente steder kan man lett pådra seg sykdommer av kjente og ukjente slag. Hvert nivå gir en automatisk suksess for å motstå sykdom.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du er ikke lengre lett mottakelig for sykdom og får ikke lengre minuser for dette.
o Rang 3: Din enorme sykdoms motstand gjør deg i stand til å ignorere enkle sykdommer.
Handlinger som gir ASB: Motstå sykdom.
Mulige påbybygninger: Sykdoms immunitet.

Urte kunnskap (Overleve, kunnskap om planter)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Urte kunnskap er å vite hva som er hva, hva som er giftig, hva som er spiselig, det er også kunnskapen om hvor man finner hva innen botanikkens verden samt å kunne overleve på det som naturen gir. Hvert nivå gir en automatisk suksess til å identifisere planter og overlevelse i naturen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: du kan nå identifisere planter bedre og får ikke utrenet minuser for handlingene lengre.
o Rang 3: Du kjenner igjen normale planter ved første øyekast og trenger ikke lengre testes for disse.
Handlinger som gir ASB: Overleve, identifisere planter i naturen.
Mulige påbybygninger: Botanikker.

Veltalende (Rask tale)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Kunsten å snakke folk rundt grøten, hvert nivå gir en automatisk suksess til rund-snakke (rask tale) eller i situasjoner man prøver å overtale noen med forvirrende tale.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Dette er noe du kan, du får ikke lengre minuser for å være utrent.
o Rang 3: Du tar talekunsten til nye høyder og kan nå påvirke like mange personer som du får suksesser på trillet.
Handlinger som gir ASB: Rask tale.
Mulige påbybygninger: Rund-snakke.

Mentale påbygningsferdigheter nivå 2

Blodmagi.
Demonmagi.
Elementmagi.
Fag.
Gammel historie.
Gåter.
Historiske gjenstander.
Illusjonsmagi.
Jordmagi.
Kartleser.
Lokal historie.
Matematikk.
Moderne Kunnskap.
Mystikkens bygg.
Mystikkens verden.
Mystiske skapninger.
Sjel magi.
Skapninger.
Stjernetyder.
Taktikker.
Terreng leser.
Åndemagi.

Blodmagi (Lære magi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten bestemmer den øvre grensen man er i stand til å lære formularer innen blodmagi (flere detaljer i magi avsnittet), den representerer også den generelle kunnskapen du har om magitypen. Man får ikke automatiske suksesser når man bruker magi herfra.
• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: Lære magi formularer innen blodmagi.
Mulige påbybygninger: Hekseri.

Demonmagi (Lære demonmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten bestemmer den øvre grensen man er i stand til å lære formularer innen demonmagi (flere detaljer i magi avsnittet) ), den representerer også den generelle kunnskapen du har om magitypen. Man får ikke automatiske suksesser når man bruker magi herfra.
• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: Lære magi formularer
Mulige påbybygninger: Trolldom.

Elementmagi (Lære Elementmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten bestemmer den øvre grensen man er i stand til å lære formularer innen elementmagi.(flere detaljer i magi avsnittet) ), den representerer også den generelle kunnskapen du har om magitypen. Man får ikke automatiske suksesser når man bruker magi herfra.
• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: Lære magi formularer
Mulige påbybygninger: Elementalist.

Fagkunnskap (Fag test)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Det finnes mang slags fag, og denne ferdigheten representerer et helt spesielt fag man lærer. Man få en automatisk suksess for hvert nivå av ferdigheten man har når man testes i faget. Et fag representerer en bred faggruppe som for eksempel smed, soldat eller snekker. Mens påbygningsferdigheten på neste nivå tar for seg de mer spesielle yrkene innen faget, som våpen smed, speider eller møbelsnekker. Se eget avsnitt om fag for utvidet informasjon angående de forskjellige fagene.
• Utvidete bonuser:
o Rank 1: tittel «Lærling»
o Rank 2: Tittel «fagarbeider»
o Rank 3: «Spesialist»
Handlinger som gir ASB: Fag test
Mulige påbybygninger: Fag mester.

Gammel historie (Historie tester)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Omhandler historie fra tiden rett etter katastrofen til sirka år 15, denne perioden representerer en tid da mye gikk tapt og enda mindre ble skrevet ned. Historie spesifiseres om enten områder, steder, folk, eller hendelser som har en spesiell historisk betydning.
• Utvidete bonuser:
o ingen.
Handlinger som gir ASB: Test gammel historie.
Mulige påbybygninger: Ingen.

Gåter (Løse gåter eller problemer)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Står man ovenfor umulige gåter kan man lete i hukommelsen etter løsningene, hvert nivå i denne ferdigheten gir den en automatisk suksess til tester hvor du prøver å løse forskjellige gåter.
• Utvidete bonuser:
o Rank 1: Du trenger å ha lært dette for å bruke det. Og nå har du.
o Rank 3: Lette gåter er ingen hindring lengre, slike problemstillinger løser du instinktivt uten å anstrenge deg i det hele tatt.
Handlinger som gir ASB: Gåter og problemstillinger (SL bistand til spiller)
Mulige påbybygninger: Quiz mester.

Historiske gjenstander (Kunnskap om historiske gjenstander)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Noen gjenstander er av historisk viktig-het, har man kunnskapen om disse gjenstandene eller konstruksjonene fra fortiden, kan man noen ganger finne løsningen på hvordan de virker fra hukommelsen.
• Utvidete bonuser:
o Rank 1: din interesse for historiske gjenstander er gryende man får ikke lengre minuser for å være helt uvitende gjenstanders historiske viktighet.
o Rank 2: Du har også nå fokusert på bruksområdet til gjenstandene.
o Rank 3: Du har nå også kunnskap om hvordan man brukte eller aktiverte slike historiske gjenstander av betydning.
Handlinger som gir ASB: Kunnskap, historiske gjenstander.
Mulige påbybygninger: Historisk betydning.

Illusjonsmagi (Lære illusjonsmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten bestemmer den øvre grensen man er i stand til å lære formularer innen illusjonsmagi.(flere detaljer i magi avsnittet) ), den representerer også den generelle kunnskapen du har om magitypen. Man får ikke automatiske suksesser når man bruker magi herfra.

• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: Lære magi formularer
Mulige påbybygninger: Sinnsvrenger.

Jordmagi (Lære Jordmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten bestemmer den øvre grensen man er i stand til å lære formularer innen Jordmagi.(flere detaljer i magi avsnittet) ), den representerer også den generelle kunnskapen du har om magitypen. Man får ikke automatiske suksesser når man bruker magi herfra.
• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: Lære magi formularer
Mulige påbybygninger: Kaller.

Kartleser (Lese kart)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten omhandler kunnskapen om å kunne lese karter og forklare karter for andre. Hvert nivå gir en automatisk suksess til slike ting.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du har grunnleggende forståelse med karter og kan lese enkle kart anmerkninger, i tillegg får du ikke lengre minuser når du leser karter.
o Rang 2: Du har avansert forståelse av normale karter og klarer å forstå de fleste kartanmerkninger som finnes.
o Rang 3: Man kan også bruke ferdigheten til å lage forståelige karter hvis man har de rette hjelpemidlene til det.
Handlinger som gir ASB:
Mulige påbybygninger:

Lokal historie (Lokal historie)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Lokal historie er historien om lokale områder, den er meget snever men også detaljert, lokal historie er enten om byer eller landsbyer og omliggende områder rundt disse. De kan dekke alt fra historiske hendelser til hvem, hva og når.
• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: Lokale historie tester.
Mulige påbybygninger: Ingen

Matematikk (Matematikk)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Dekker det meste innen matematikk og kalkulasjoner, og ferdigheter hvor matematikk er avgjørende som for eksempel det meste innen bygg konstruksjoner, og andre ting hvor man gjør masse matematiske beregninger. Brukes blant annet i mange yrker.
• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: Matematiske beregninger
Mulige påbybygninger: Mattegeni

Moderne kunnskap (Kunnskapstest, Moderne kunnskap)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Moderne kunnskap er kunnskap om nymotens ting som er oppfunnet. Tatt i bruk, eller oppdaget etter år 14 EK. Som all kunnskap kan det være nesten hva som helst og man velger et emne eller tema.
• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: Kunnskapstest, Moderne kunnskap
Mulige påbybygninger: Ingen.

Mystikkens bygg (Mystikkens bygg)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Dekker kunnskapen om hvordan de konstruerte bygninger før katastrofen
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Kunnskap, mystikkens bygg
Mulige påbybygninger:

Mystikkens verden (Kunnskapstest, mystikk)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Mystikkens verden omhandler det meste innen nettopp mystikkens verden, og brukes som en generell ferdighet for alt som ikke faller under bygginger, og skapninger. Blant annet er den brukt til tester om å lære magi. Hvert nivå gir deg en automatisk suksess til tester innen mystikkens verden.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du mistror ikke lengre mystikkens verden, og får ikke lengre minuser for å være ignorant overfor mystikkens verden.
o Rang 3: ikke lengre tror du at magi eksisterer, du vet den eksisterer. Du har også lært at magi som oftest kommer fra de gamle gudene og deres tjenere og at all magi er et redskap og ikke i utgangspunktet en ond ting i seg selv, men at den i fortid har blitt brukt til onde gjerninger.
Handlinger som gir ASB: Kunnskaps tester om mystikkens verden.
Mulige påbybygninger:

Mystikkens skapninger (Kunnskapstest, mystikk)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Omhandler skapninger som var vanlige før katastrofen men som er ukjente eller lite kjente i dagens samfunn. Hvert nivå gir en automatisk suksess til tester om mystikkens skapninger.
• Utvidete bonuser: denne tabellen nedenfor kan brukes for det meste innen mystikk.
o Rang 1: Du vet ikke mye om dette foran deg men du gjenkjenner det som en skapning fra fortiden.
o Rang 2: Du kjenner navnet, men ikke mye annet.
o Rang 3: Du vet naturen til skapningen foran deg. Om den er aggressiv eller fredelig.
o Rang 4: Du vet om den er kjent for spesielle ferdigheter eller ikke.
o Rang 5: Du kjenner til dette foran deg like godt som de gjorde før i tiden.
Handlinger som gir ASB: Kunnskapstest Mystikkens skapninger.
Mulige påbybygninger: Ingen.

Sjelmagi (Lære Sjelmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten bestemmer den øvre grensen man er i stand til å lære formularer innen sjelmagi.(flere detaljer i magi avsnittet) ), den representerer også den generelle kunnskapen du har om magitypen. Man får ikke automatiske suksesser når man bruker magi herfra. Sjelmagi finner man i hovedsak under Mental som all annen magi, men sjelmagi er spesiell og omhandler hele spekteret av grunnferdigheter. Man finner ofte handlinger, formularer og fysiske manipulasjoner i alle grunntrærne fra nivå fem og oppover. Et godt eksempel er totalen på ditt maksimale opphøyde nivå som henter bonuser fra hele spekteret og hvis du skal ha maksimum må man investere poeng i både fysiske og helse ferdigheter for å få tilgang til alt. Verdt å merke at Sjelmagi er noe av det mest kraftige redskapet som finnes og vil koste en masse karakterbyggings poeng bare for å få tilgang til den helt enkle formen for sjelmagi formularer.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Lære sjelmagi.
Mulige påbybygninger: Magiker.

Skapninger (Kunnskap skapninger)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Dekker kunnskap om vanlige kjente skapninger vi deler kloden med, man velger en kategori som for eksempel, hester eller kattedyr, men kan også være raser av mennesker. Hvert nivå gir en automatisk suksess til tester innen kategorien du har valgt.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Kunnskap skapninger.
Mulige påbybygninger: Ingen

Stjernetyder (Navigere, spå)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Å kunne lese stjernebilder hjelper alle som skal navigere etter nattehimmelen. Den er også en viktig ferdighet for de som spår i fremtiden eller i noen tilfeller, fortiden. Hvert nivå gir en automatisk suksess når du navigerer eller spår.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du kan basis om stjernehimmelen og får ikke lengre minuser når du prøver å navigere etter stjernene.
o Rang 2: Du kan posisjonere deg med rimelig stor nøyaktighet ved hjelp av stjernehimmelen.
o Rang 3: Du har lært å bruke solene til å fastslå tidspunkt på dagen og kunne navigere himmelretninger ut fra solenes posisjoner.
Handlinger som gir ASB: Navigere, å spå.
Mulige påbybygninger: Navigatør.

Taktikker (Kommandere, instruere)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Å kommandere eller instruere er viktige egenskaper for en gruppe for å effektivisere samhandlinger som for eksempel når man er i kamp. Det finnes flere nivåer av taktikk enhet, lag og gruppe er dekket av taktikker mens den utvidete påbygningsferdigheten hærfører tar seg av større manøvreringer. Hvert nivå av taktikker gir en automatisk bonus suksess når man kommanderer eller instruerer noen. Når man kommanderer eller instruerer noen er det en full runde handling som har initiativ bonus på +10. På ditt initiativ i runden triller du for en kommando test, det antall suksesser du ender opp med tilsvarer kommando poeng du har for denne runden, basert på hvilket nivå du har taktikker på kan du fordele og gi disse bonusene til andre medlemmer som står under din kommando. Du kan velge om du vil gi dem bonuser før eller etter de triller for sine egne handlinger, men alltid før spill leder annonserer resultatet av handlingen som utspilles. På Hærfører som er påbyggingsnivået for denne ferdigheten får du utvidete bonuser som omhandler større grupperinger som kompani og bataljon. De utvidete bonusene der har mer om dette, men de er mer generelle bonuser alle i avdelingen din får denne runden, og disse kommer i tillegg til bonusene fra denne ferdigheten. Kommandere er som sagt en full runde handling, dette betyr at du ikke kan gjøre noe annet denne runden, hvis du blir angrepet er kommandopoengene du oppnådde denne runden ditt konsentrasjonsnummer, tar du skade for mer en dette brytes konsentrasjonen din og du mister alle ubrukte kommandopoeng du måtte ha igjen denne runden. Du kan alltid velge å respondere til angrep med en forsvars handling, men også dette vil avbryte konsentrasjonen din umiddelbart.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man kan fordele bonusene man har blant en predefinert enhet som kan bestå av opp til tre personer.
o Rang 2: Man kan fordele bonusene man har blant et predefinert lag som kan bestå av opp til 6 personer.
o Rang 3: Man kan fordele bonusene man har blant en predefinert gruppe som kan bestå av opp til 12 personer.
Handlinger som gir ASB: Kommandere, instruere.
Mulige påbybygninger: Hærfører.

Terreng leser (Lese terreng)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Selv med god oversikt er det ikke alltid lett å lese terrenget man står ovenfor, denne ferdigheten gjør en karakter bedre til å lese tegn i naturen. Hvert nivå gir en automatisk suksess til slike tester.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du kan lese terreng på et vis og får ikke lengre minuser når du gjør dette.
o Rang 2: Du gjenkjenner de vanligste farer i terrenget som jordskred eller snøskredfare.
o Rang 3: Du leser terrenget på en utmerket måte og kan normalt anta hva som befinner seg bak eller under noe selv om du nødvendigvis ikke ser det direkte, som elveleier, klipper, myrer osv.
Handlinger som gir ASB: Lese terreng.
Mulige påbybygninger: Avstandsleser.

Åndemagi (Lære Åndemagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten bestemmer den øvre grensen man er i stand til å lære formularer innen magitypen. I motsetning til mange andre ferdigheter på nivå 2 har denne 5 rangeringer, og man trenger minst rangering 3 for å åpne den avanserte påbygningsformen innen denne magitypen.(flere detaljer i magi avsnittet)
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Lære magi formularer
Mulige påbybygninger: Visken

Fysiske Påbygningsferdigheter Nivå 3

Avansert fysisk kunstform
Avansert fysisk yrke
Avanserte reflekser
Bølge-hopp
Eksplosive hopp
Forutse bevegelse
Høydehopper
Knutemester
Lengre kast
Låste hender
Markløft
Muskel artist
Raskere hånd
Rodeo Mester
Skyggedanser
Snike mester
Sprinter
Stjel fysisk sjel
Stødig hånd
Super danser
Utvidet fysisk sjel bruk
Utvidet initiativ
Utvidet sjel lager
Utvidet, unnslippe grep
Våpen finesse

Avansert fysisk kunstform (Fysisk kunstform)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Det finnes mange fysiske kunstformer, avanserte fysiske kunstformer bygger videre på disse, se eget avsnitt om fysiske kunstformer. Denne ferdigheten krever fysisk kunstform Rang 3.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir tittel «Avansert»
o Rang 2: Gir tittel «Mester»
Handlinger som gir ASB: Fysisk kunstform
Mulige påbygginger: Fysisk kunstform2

Avansert fysisk yrke (Fysisk Yrke eller, Fysisk fag utførelse)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Bygger videre på og krever Fysisk yrke nivå 3, se eget avsnitt om yrker for videre informasjon.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir tittel «Avansert»
o Rang 2: Gir tittel «Mester»
Handlinger som gir ASB: Fysisk yrke utførelse
Mulige påbygginger: Fysisk Yrke eller Fag2

Avanserte reflekser (Parere)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Avanserte reflekser hjelper med å normalisere det unormale, i tillegg gir hvert nivå automatisk bonus til handlingen parere.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Halverer minuser du får under vann når du skal parere.
o Rang 2: Du kan parere under vann. Ingen minuser for å parere under vann.
Handlinger som gir ASB: Parere
Mulige påbygginger: Reflekser2

Bølgehopp (Hoppe, opp og grip)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Bølge-hopp eller spensthopp kalt noen ganger, er kunsten å krype sammen for så å hoppe opp så høyt man kan og gripe fatt i eller slå til noe med hendene, bølge-hopp krever Hopp og grip Rang 3, og gir som hopp og grip en automatisk suksess til alle hoppe tester.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Hver suksess øker høyden på hoppe opp fra + 15 cm til + 20 cm.
o Rang 2: Hver suksess øker høyden på hoppe opp fra + 20 cm til + 30 cm.
Handlinger som gir ASB: Hoppe
Mulige påbygginger: Hopp og grip2

Eksplosive hopp (Hoppe, lengde)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Eksplosive hopp bygger på lengde hopping. Gir en automatisk suksess bonus til å hoppe per nivå. Samt øker hvert nivå suksessenes verdi.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Suksess terningens verdi økes med ytterligere 5 cm til begge.
o Rang 2: Gir Suksess terningens verdi økes med ytterligere 5 cm til begge.
Handlinger som gir ASB: Hoppe
Mulige påbygginger: Hoppeteknikk2

Forutse bevegelse (Kjøre, Skyte)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Forutse bevegelse bygger på hånd øye koordinasjon, og gir en automatisk suksess til alle, kjøre handlinger.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man får ikke lengre minuser for å skyte eller kaste etter bevegelige mål, man har lært seg å forutse bevegelsen.
o Rang 2: Man kan operere mytisk utstyr og vogner uten minuser, får og få denne bonusen må man også ha Hånd-øye koordinasjon Rangering 3.
Handlinger som gir ASB: Kjøre
Mulige påbygginger: Hånd-øye koordinasjon2

Høydehopper (Hoppe høyde)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Gir en automatisk suksess til hoppe tester per nivå. I tillegg øker den suksess terning verdien med en cm pr nivå når man hopper opp og over.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Ytterligere + 1 cm til suksess terning verdien.
o Rang 2: Ytterligere + 1 cm til suksess terning verdien.
Handlinger som gir ASB: Hoppe
Mulige påbygginger: Høydehopp2

Knutemester (Unnslippe tau, knyte knuter)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Krever Knute ekspert Rang 3: Man tar knute kunsten til uante høyder. Hvert nivå gir i tillegg en automatisk suksess til å unnslippe tau.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Ukjente knuter V grad +4
o Rang 2: Umulige knuter V grad +5
Handlinger som gir ASB: Unnslippe
Mulige påbygginger: Knute ekspert2

Lengre kast (Kaste)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Gir en automatisk suksess ved alle tester som krever kaste per nivå. I tillegg økes den maksimale kastelengden man kan kaste ting. I motsetning til Lange kast påvirker ikke denne ferdigheten kastetabellene, men øker den fysiske avstanden ting kastes når lengde er hva man prøver å oppnå. Normalt kan en person kaste 1 kg i sin styrke lengde + 2 meter per suksess man oppnår. Hver gang vekten dobles, halveres lengden.(se eget avsnitt om å kaste)
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Suksesser teller + 4 meter til lengden man kaster.
o Rang 2: Suksesser teller + 6 meter til lengden man kaster.
Handlinger som gir ASB: Kaste
Mulige påbygginger: Lange kast2

Låste hender (Blokkere)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Låste hender krever Fast grep på nivå 3, og bygger videre på denne ferdigheten, samt gir en automatisk suksess per nivå til handlingen, blokkere. Samt at du blir vanskeligere en noen gang og dissarme i kampsituasjoner.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: vanskelighetsgraden for og dissarme deg økes til VG: 3 (vanskelighetsgrad 3).
o Rang 2: Vanskelighetsgraden for og dissarme deg økes til VG: 4 (vanskelighetsgrad 4).
Handlinger som gir ASB: Blokkere
Mulige påbygginger: Fast Grep2

Markløft (Løfte, skyve, dra, holde)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Gir automatiske suksesser per nivå til handlinger som krever styrke eller muskelkraft. Et typisk markløft er å løfte noe med hendene fra bakken og til full utstrakt lengde. Ofte på samme måte man løfter og bærer tunge ting. Denne ferdigheten påvirker også i høy grad den maksimale løfte og bærekapasiteten til karakteren og kan i noen tilfeller være en helt nødvendig investering for å kunne bruke de aller tyngste rustningene som finnes.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir en bonus på pluss 10 kg til normal løfte og bære kapasitet.
o Rang 2: Øker overnevnte bonus fra 10 til 20 kg.
Handlinger som gir ASB: Løfte, Skyve, Trekke, Holde.
Mulige påbygginger: Rå Styrke2

Muskel artist (Skremme, Imponere)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Gir en automatisk suksess til å skremme per nivå, også i situasjoner der man skal vise frem sine muskler i et forsøk på å imponere andre. Muskel artister tar kroppsbygning til et helt nytt nivå hvor utsende betyr nesten mer enn effekten av muskelmassen, men en stor og skremmende skikkelse har en meget god effekt når man faktisk skal skremme noen enten til å snakke eller bare skremme dem bort. De utvidete bonusene nedenfor krever at man også har(FPG2) Kroppsbygger på nivå 3
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Krever Kroppsbygger Rang 3: Man kan påvirke folkemengder tilsvarende fire ganger antall suksesser man får samtidig.
o Rang 2: Krever Kroppsbygger Rang 3: Man kan påvirke folkemengder tilsvarende fem ganger antall suksesser man får samtidig.
Handlinger som gir ASB: Skremme
Mulige påbygginger: Kroppsbygger2

Raskere hånd (Lommetyveri, Stjele)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Gir en ekstra bonus til lommetyveri handlingen per nivå, brukes også som bonus til normal stjeling. Bonusen nedenfor er todelt, raskere hånd gjør deg til et langt bedre kortspill jukser emne, allerede med en gang på første nivå, mens nivå 2 påbygningsferdighet bonusen for raskere hånd krever at man først har også (FPG2) Rask hånd på Rang 3:
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: I tillegg har man på nivå 1 lært og utnytte håndferdigheten til vanlige kortspill og kan utnytte denne ferdigheten i tillegg til spille testen og ligge sammen antall suksesser man får fra begge trill, hvis man velger å benytte seg av dette.
o Rang 2: Komplekse låser er ikke lengre vanskelig for deg, du åpner disse på normal vanskelighetsgrad. Denne bonusen krever Rask hånd Rangering 3.
Handlinger som gir ASB: Lommetyveri
Mulige påbygginger: Rask hånd2

Rodeo Mester (Ri, Temme ridedyr)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Gir automatisk suksess til å ri per nivå av ferdigheten. De utvidete bonusene nedenfor krever at man har grunnleggende, ride kunnskaper fra før med å ha (FPG2) temme ridedyr på Rangering 2.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: man blir i stand til å ri i meget ujevnt terreng uten minuser. Denne bonusen krever at man har Temme ridedyr på minst Rangering2.
o Rang 2: Man kan nå ri eksotiske ridedyr uten minuser, denne bonusen krever at man har Temme ridedyr på Rangering 3.
Handlinger som gir ASB: Ri
Mulige påbygginger: Temme ridedyr2

Skyggedanser (Unnvike)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Å unnvike angrep, fallende gjenstander eller eksploderende overraskelser, kan noen ganger være med på å redde livet ditt. Med rask unnvikelse har du lært å oppfatte og forutse hendelser, samt å forflytte hele kroppen ut av veien i en flytende effektiv bevegelse. Hvert nivå gir en automatisk suksess til handlingen å unnvike.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du får en ekstra bonus suksess utover normale til å unnvike område effekter som eksplosjoner etc.
o Rang 2: Som over bare at du får to, bonus suksesser istedenfor en.
Handlinger som gir ASB: Unnvike
Mulige påbygginger: Rask unnvikelse2

Snike mester (Smyge)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Snike mester krever Smyger på nivå 3 og bygger videre på denne ferdigheten, hvert nivå man har i «snike- mester», gir en automatisk suksess til handlingen å smyge.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man blir sjelden overasket når man sniker rundt, man får en bonus suksess til alle oppdage trill utført mens man smyger.
o Rang 2: Snike mester benytter seg av effekter til å forsvinne, en snikemester trenger et pulver de har lært seg å lage kalt «vanishk» med å kaste dette på bakken, blinder det alle som ser på i 2 runder. Hva pulveret er laget av og hvordan det lages er en godt bevart yrkeshemmelighet. Det er dødsstraff for både å lære bort til eller å inneha kunnskapen som man ikke skulle ha, og det finnes egne laug som håndhever dette effektivt.
Handlinger som gir ASB: Smyge
Mulige påbygginger: Smyger2
Sprinter (Sprinte)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Normalt kan et menneske sprinte i gjennomsnitt 8 meter i sekundet over tid, en sprinter er raskere som vist nedenfor. Å sprinte eller å løpe så fort man kan, er noe man bare klarer å gjøre over en meget kort periode og beregnes i kamprunder selv om man ikke er i kamp, et minutt med sprint er det samme som å utføre handlingen i fire runder etter hverandre.
• Utvidete bonuser:
o Nivå 1 Gir en toppfart bonus på +1 meter per sekund når man sprinter.
o Nivå 2 Gir en toppfart bonus på totalt +2 meter per sekund når man sprinter.
Handlinger som gir ASB: Sprinte
Mulige påbygginger: Sjappfot2
Stjel fysisk sjel (Fysisk sjelbruk)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Denne ferdigheten er låst for karakterer under nivå 10. Og krever Absorbere fysisk sjel på Rang 3: Handlingen Stjel fysisk sjel krever at man er i kontakt med gjenstanden, og den tar totalt fire runder og utføre.(Mer i kapitel om sjel bruk)
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man blir i stand til å stjele fra rangering 1 relikvier.
o Rang 2: man kan stjele fra relikvier opp til Rangering 2.
Handlinger som gir ASB:
Mulige påbygginger:
Stødig hånd (Desarmere)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Å ha en stødig hånd er viktig i mange tilfeller men kanskje aller mest når man skal desarmere feller eller skyte med våpen. Du får en automatisk suksess til handlinger desarmere og skyte per nivå.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du får ikke lengre minuser får og desarmere kompliserte feller.
o Rang2: Du får ikke lengre minuser for å desarmere feller fra fortiden.(mytiske eller forhistoriske) For å få denne bonusen krever det at du også har Rolig hånd på Rangering 3.
Handlinger som gir ASB: Desarmere
Mulige påbygginger: Rolig hånd2
Super danser (Danse)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Kunsten å danse kan være nyttig i mange sammenhenger, alt fra par dans til oppvisningsdans. Hvert nivå i super danser gir deg en automatisk suksess til å danse handlingen. En super danser som nettopp har avsluttet en perfekt svingom på dansegulvet er et vanskelig mål å fortelle skrøner til, og når man snur situasjonen på hodet har en superdanser en fordel når de skal sjarmere eller overbevise noen de nettopp har danset med. I mange tilfeller må man jo være i stand til å fortelle at det fakta at partneren din trakket deg på beina og ga deg utallige blåmerker på leggene egentlig ikke gjør noe som helst, og at du syntes de danset helt fint. En hvit løgn forlenger ofte parforhold eller kanskje livet i noen sammenhenger.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir en bonus suksess til å høre usannheter eller til en tale relatert (rask tale) handling som utføres etter par dans.
o Rang 2: Bonusen her krever at man også har Danser Rang 3: man kan nå trollbinde alle som ser på uansett antall personer, antallet suksesser som du har nå bestemme antall runder de er trollbundet og begrenser ikke lengre hvor mange man kan påvirke.
Handlinger som gir ASB: Danse
Mulige påbygginger: Danser.

Utvidet fysisk sjel bruk (Fysisk sjelbruk)
Mulige nivåer 0-5
• Beskrivelse:
o Krever nivå 2 varianten Forbruke fysisk sjel rangering 5 for å ta denne ferdigheten, og bygger videre på side grenen derfra.
• Utvidete bonuser:
• Rang 1: før dette nivået kunne man bruke sjel tåke på alle delhandlinger en gang i samme runder. Nå kan man bruke sjel tåke på alle defensive handlinger man utfører ikke bare en av dem.
• Rang 3: Man kan nå bruke så mye sjel tåke man ønsker på en handling, nivået setter ikke lengre begrensninger.
• Rang 5: Fysisk sjel bruk nivå 7 og oppover er nå åpen for karakteren hvis de møter karakternivå kravet.
Handlinger som gir ASB:
Mulige påbygginger:
Utvidet fysisk sjel lager (Øker dit maksimale opphøyde nivå)
Mulige nivåer 0-1
• Beskrivelse:
o Krever karakter nivå 10+ for å ta denne ferdigheten. Bestemmer ditt maksimale «opphøyde» nivå.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir +1 til ditt maksimale nivå.
Handlinger som gir ASB: Ingen.
Mulige påbygginger: Fysisk sjel lager, Mental sjel lager, Helse sjel lager, utvidet mental sjel lager, Utvidet Helse sjel lager.
Utvidet initiativ (Forbedrer ditt initiativ)
Mulige nivåer 0-5
• Beskrivelse:
o Forbedrer initiativet som ved forbedret initiativ, det maksimale nivået man kan ta her er to inntil man har nivå 5 på forbedret initiativ. Man får +1 til initiativ per nivå. Denne ferdigheten kan man ta opp til fem ganger så lenge kvalifikasjonen nevnt ovenfor er møtt.
• Utvidete bonuser:
o Rang 3, og høyere krever at man har forbedret initiativ rangering 5.
Handlinger som gir ASB: Ingen
Mulige påbygginger: Forbedret initiativ, Initiativ taker4
Utvidet, unnslippe grep (Unnslippe grep)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Krever Unnslippe grep rangering 3, og bygger videre på denne ferdigheten. Gir en automatisk suksess til handlingen Unnslippe (grep)
• Utvidete bonuser:
o Rang 2: Man kan nå også bruke bonusene man får fra denne stien til å unnslippe magiske grep.
Handlinger som gir ASB: Unnslippe
Mulige påbygginger: Unnslippe grep2

Våpen finesse (Angrep nærkamps våpen)
Mulige nivåer 0-2
• Beskrivelse:
o Våpen finesse er en spesialisering med en helt bestemt type våpen innenfor en våpenkategori, og man får en automatisk suksess til angrep så lenge man bruker dette våpenet per nivå.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Gir tittelen «Galant»
o Rang 2: krever at man har våpen kategorien på rangering 3 i tillegg har man det får man tittelen «Mester», og man ignorerer ytterligere et rustnings poeng ved utdeling av skade.
Handlinger som gir ASB: Angripe
Mulige påbygginger: Våpen spesialisering2 
Helse påbygningsferdigheter nivå 3

Avansert kirurgi.
Avansert medisin.
Bedre helse.
Botaniker.
Falkeblikk.
Gass immunitet.
Gift immunitet.
Jern vilje.
Kjemikerspesialist.
Kråler.
Langdistanseløper.
Mestersporer.
Plagsom bra luktesans.
Raskere helbreder.
Rundsnakke.
Sjokkerende motstand.
Stål lunger.
Super hørsel.
Superfølsom.
Sykdoms immunitet.
Sykepleier.
Utvidet førstehjelp.
Utvidet mental motstand.
Vakker.

Avansert kirurgi (Kirurgi)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Spesialist medisin kirurgi, man oppnår en automatisk suksess per nivå av ferdigheten avanser kirurgi, når man utfører medisinske inngrep og kirurgi. De utvidete bonusene nedenfor bygger på (HPG2)Kirurgi og krever at man har nivå 3 av denne før man kan dra nytte av bonusene her, derimot er det ingen ting som forhindrer deg i å ta denne ferdigheten før hvis man ønsker flere automatiske bonus suksesser for å utføre Kirurgi.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man får ikke lengre minuser for å utføre kirurgiske inngrep når man ikke befinner seg i et sterilt rom, du har tilegnet deg kunnskap som kan gjøre et daglig bruksrom om til operasjon sal på minutter.
o Rang 2: Du får ikke lengre minuser for å utføre enkle kirurgiske inngrep ute i naturen, med begrenset utstyr, som ved for eksempel amputasjon.
Handlinger som gir ASB: Kirurgi, Amputasjon.
Mulige påbybygninger: Kirurgi.

Avansert medisin (Medisinsk behandling)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Omhandler kunsten om å gi medisinsk behandling ved bruk av foreskrevne medikamenter og behandlingsformer. Medisinsk behandling er det som mange i dag forbinder med å gå til doktoren, men selv i en tid hvor kjerringråd, overtro, og magi virker meget bra med å helbrede folks helse, finnes det enkelte som ikke stoler på annet en den sikkerheten medisinsk kunnskap og behandling gir, de hengir seg ofte helt og holdent til vitenskapen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du kan nå improvisere med medikamenter og bruke improviserte erstatninger når du bare har tilgang til et begrenset apotek/forsyninger. Denne bonusen krever at du har medisinsk behandling på Rang 3:
o Rang 2: Du kan med rette kalle deg overlege og får denne tittelen. Denne bonusen krever at man fra før har tittelen «Doktor»
Handlinger som gir ASB: Medisinsk behandling.
Mulige påbybygninger: Medisinsk behandling.

Bedre helse (øker antall helse verdi eller hit poeng man har)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Bedre helse bygger på bra helse og har som den fem nivåer. Hvert nivå gir deg fem (5) ekstra hit poeng. De utvidete bonusene nedenfor krever at man har Bra helse på nivå 5, men du kan fint ta nivåer her først, så lenge den ikke overstiger antallet nivåer man har på (HPG2)Bra helse, men da får man ikke bonusene som titlene som nevnt gir din karakter av utvidete bonuser.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Man får tittelen «Tykkhudet»
o Rang 5: Man får tittelen «Steinskalle»
Handlinger som gir ASB: Ingen, hvert nivå gir pluss fem hit poeng +5 HP
Mulige påbybygninger: Bra helse, stålhelse.

Botaniker (Overleve, kunnskap om planter)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Kunnskapen om urter, blomster og planter mange har helbredende egenskaper andre motsatte. Hvert nivå i botaniker gir deg en automatisk suksess når du skal identifisere slike planter, du får også bonusene for normal overlevelse i naturen siden du er i stand til å leve av bær, røtter og andre ting som vokser vilt i naturen. Når man kombinerer plantekunnskap med område kunnskap, vet man hvor, og hvordan man finner man planter av ulike slag og sjeldenheter som vokser i området. I mange tilfeller har den enkelte botanikker i et område, sine yrkes hemmeligheter godt bevoktet ettersom kunnskapen de sitter på kan være en sikker inntektskilde de ikke lett er villige til å dele med andre. De utvidete bonusene nedenfor må kunne kombineres med lokal geografisk kunnskap for effekt, og krever (HPG2)Urte kunnskap på nivå 3 først.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Din kunnskap om «uvanlige» planter er meget god. i områder du er kjent, vet du hvor du kan finne slike planter.
o Rang 2: Din plantekunnskap øker i områder der du er kjent, som oftest kjenner du til plasser hvor «sjeldne» planter vokser.
Handlinger som gir ASB: Overleve, Kunnskap om planter
Mulige påbybygninger: Urte kunnskap.

Falkeblikk (Oppdage, syn)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Å ha bra øyne kommer noen ganger godt med, Man får en automatisk suksess for hvert nivå man har til å oppdage ting som baserer seg på synet. I tillegg kan man utvikle Falkeblikk noe som gjør at du ser like bra i skumringslys som i fult dagslys.
• Utvidete bonuser: Bonusene nedenfor krever (HPG2)Bra øyne på Rang 3
o Rang 2: «Falkeblikk», øynene dine til-passer seg naturlig skumringslys og ser like godt som i dagslys når bare den røde solen er oppe.
Handlinger som gir ASB: Oppdage, se.
Mulige påbybygninger: Bra øyne

Gass immunitet (Motstå gass)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Gass immunitet gir deg en automatisk suksess for hvert nivå man har i ferdig-heten til tester som omhandler å motstå gasser. Denne ferdigheten er på alle måter anbefalt til karakterer som allerede har (HPG2)Plagsom bra luktesans, og kan på mange måter hjelp de mot negative sidene av denne ferdigheten.
• Utvidete bonuser: Bonusene nedenfor krever (HPG2)Gass resistens på Rang 3
o Rang 2: Du har utviklet immunitet mot svake gasser og kan ignorere disse i like mange minutter som du får suksesser.
Handlinger som gir ASB: Motstå gass.
Mulige påbybygninger: Gass resistens.

Gift immunitet
(Motstå gift)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Gift immunitet gir deg en automatisk suksess for hvert nivå du har i ferdigheten til tester som omhandler å motstå gift. Du kan omsider når du mestrer denne påbygningsstien som omhandler å motstå gift utvikle immunitet mot mildere gifter.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)Gift resistens Rang 3
o Rang 2: du har utviklet immunitet for milde gifter og slike gifter gir deg bare en lett irriterende kløe, og gir ingen annen effekt.
Handlinger som gir ASB: Motstå gift.
Mulige påbybygninger: Gift resistens.

Jernvilje(Motivere til kamp, desperate handlinger, redusere veksels, kostnaden.)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Jern vilje hjelper med automatiske suksesser til handlinger som å motivere til kamp, nekte å gi opp, til og med desperate handlinger. Men hoved tingen med jernvilje er å være i stand til å kjempe lengre en hva som er normalt. De utvidete bonusene nedenfor er ikke tilgjengelig før man fra før har nivå 3 innen kamp vilje.
• Utvidete bonuser: Bonusene nedenfor krever (HPG2)Kamp vilje Rang 3:
o Rang 1: Kost reduksjonen man får under kamp vilje, gjelder nå for alle handlinger man gjør selv utenfor kamp.
o Rang 2: veksels-kostnaden for å bruke helse poeng som for fysiske eller mentale poeng, reduseres ytterligere og er nå en, 1 for 1 kostnad.
Handlinger som gir ASB: Motivere til kamp, desperate handlinger
Mulige påbybygninger: Kamp vilje.

Kjemikerspesialist (Kjemi)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o En kjemiker er en som er kyndig i å blande sammen forskjellige substanser uten at råvarene blir ødelagte av pro-sessen. Hvert nivå av kjemikerspesialist gir en automatisk suksess til handlinger som krever kjemi. Man kan gjennom å mestre påbygningsstien som omhandler kjemi kvalifisere seg til tittelen Mester kjemiker som har mange fordeler og omtalt i avsnittet titler og rykter.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)Kjemiker Rang 3
o Rang 2: Du får tittelen «Mester kjemiker»
Handlinger som gir ASB: Kjemi.
Mulige påbybygninger: Kjemiker.

Kråler (Svømme)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Normalt svømmer en person 1 meter i sekundet med rolige normale svømmetak, en kråler har lært seg en mere effektiv svømmeteknikk og er i stand til å svømme fortere over korte distanser. Hvert nivå av ferdigheten gir en automatisk suksess til å svømme uansett svømmeteknikk. Elv om man lærer å kråle på et vis med denne ferdigheten oppnår man ingen bonuser utover automatiske suksesser før man mestrer først normal svømming under Svømmer.
• Utvidete Bonuser: Bonusene nedenfor krever (HPG2)Svømmer på Rangering 3.
o Rang 1: Rask svømmeteknikk på en kamp runde kan svømme farten økes med denne teknikken fra 1 til 2 meter i sekundet, pluss en meter bonus per suksess.
o Rang 2: Kråler, man har lært seg å svømme perfekt og sammen med påbygningsferdigheten Svømmer på nivå 3, kan man nå i en kamp runde øke farten man svømmer i til 3 meter i sekundet, pluss en meter bonus per suksess.
Handlinger som gir ASB: Svømme
Mulige påbybygninger: Svømmer.

Langdistanseløper (Løpe)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Å jogge eller løpe dreier seg i hovedsak om kunne holde det gående i et jevnt stabilt tempo over lang tid. Hvert nivå i langdistanseløper gir en automatisk suksess til løpetester, og øker tiden mellom slike tester.
• Utvidete bonuser: Bonusene nedenfor krever (HPG2)-jogging Rang 3
o Rang 1: Du har en mesterlig løpeteknikk noe som balanserer energiforbruket bedre og gir deg lengre distanse, du jogger 1 meter i sekundet lengre en normalt.(Gjelder bare ved løping og jogging)
o Rang 2: Energiforbruket ditt ved løping eller jogging er maksimert, når du benytter helsepoeng som erstatning for fysiske energi poeng for er kostnaden nå 1 til en.
Handlinger som gir ASB: Løpe.
Mulige påbybygninger: Jogger.

Mestersporer (Spore)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Kunsten å følge spor er mer enn bare følge avtrykk på bakken, men også å kunne lese forstyrrelser i terrenget, og i noen tilfeller ren intuisjon.
• Utvidete bonuser: Bonusene nedenfor krever (HPG2)Sporer på Rang 3
o Rang 1: Om du sporer på myk mark eller hardpakket slette er det samme for deg når du sporer. Du har ikke minuser for å spore på utfordrende terreng lengre.
o Rang 2: Selv på steingrunn lager folk spor etter seg, du har mestret sporing og kan med rette kalle deg «mester sporer». Du får ikke lengre minuser for å spore på vanskelig terreng.
Handlinger som gir ASB: Spore.
Mulige påbybygninger: Sporer.

Plagsom bra luktesans (oppdage lukt)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Du har utviklet en så god luktesans at det til tider kan være på grensen til plagsomt, spesielt i folkemengder som har sin elsk på dufter og parfymer, selvsagt også i hvor slike ting og vann/såpe er mangelvare.
• Utvidete bonuser: Bonusene nedenfor krever (HPG2)Bra luktesans Rang 3
o Rang 1: Skulle nesten tro du var blind, du har en luktesans mange av dem misunner deg, Du kan erstatte luktesansen med synet i tilfeller der forholdene ligger til rette for det.
o Rang 2: Dyr eller menneske, folk rundt deg er ikke alltid sikker i sin sak, du kan bruke bonusene fra luktesansen din i handlinger som jakt og sporing etter at du først har fått ferten av det/den du jakter.
Handlinger som gir ASB: Oppdage. (lukte)
Mulige påbybygninger: Bra luktesans.

Raskere helbreder (rasker naturlig helbredelse, ekstra trill når man mottar medisinsk behandling)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Når man mottar pleie eller medisinsk behandling kan en raskere helbreder utføre et eget trill med å bruke denne ferdighetstien og erstatte resultatet til helbrederen med sitt eget hvis den raske helbreder triller bedre, I tillegg kan en raskere helbreder utvikle bonuser til helbredelse de mottar.
• Utvidete bonuser: Bonusene nedenfor krever (HPG2)Rask helbreder Rang 2
o Rang 1: Man helbreder nå enda et ekstra poeng ved naturlig helbredelse eller når man mottar medisinsk pleie eller be-handling.(totalt +2)
o Rang 2: Man helbreder nå enda et ekstra poeng ved naturlig helbredelse eller når man mottar medisinsk pleie eller behandling.(totalt +3), i tillegg helbreder man dobbelt så fort alvorlig skade som normalt, denne bonusen blir fire ganger normalt sammen med Rask helbreder Rangering 3.
Handlinger som gir ASB: Ekstra trill ved helbredelse.
Mulige påbybygninger: Rask helbreder

Rundsnakke (Rask tale)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Kunsten å snakke folk rundt grøten, hvert nivå gir en automatisk suksess til rask tale.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor Krever (HPG2)Veltalende Rang 3
o Rang 1: Gruppe taler, du kan påvirke like mange personer som dobbelt av antall suksesser du får.
o Rang 2: Forsamlingstaler, du kan påvirke like mange personer som tre ganger antall suksesser du får.
Handlinger som gir ASB: Rask tale.
Mulige påbybygninger: Veltalende.

Sjokkerende motstand (Motstå sjokk)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Påvirker din motstandskraft mot sjokk effekter, Hvert nivå gir en automatisk suksess til å motstå sjokk.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)Resistens mot sjokk på Rang 3:
o Rang 2: Du har utviklet immunitet mot svake sjokk hendelser, disse påvirker deg ikke lengre.
Handlinger som gir ASB: Motstå sjokk.
Mulige påbybygninger: Resistens mot sjokk.

Stål lunger (Holde pusten)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Noen ganger må man bare holde pusten, da kommer det godt med å ha skikkelige stål lunger. Hvert nivå stål lunger gir deg en automatisk suksess til å holde pusten som når man for eksempel dykker under vann.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Suksess verdien for å holde pusten økes fra 5 til 10 sekunder.
o Rang 2: suksess verdien for å holde pusten økes fra 10 til 15 sekunder.
Handlinger som gir ASB: Holde pusten.
Mulige påbybygninger: Jern lunger.

Super hørsel (Oppdage, høre)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Din hørsel er forbedret utover det normale. Hvert nivå gir en automatisk suksess til å oppdage ting, hvor hørselen er en viktig faktor.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)Bra hørsel på Rang 3
o Nivå 2: Har utviklet en superhørsel og er i stand til å høre lyder som normalt ligger rett over eller rett under normal hørselsskala for mennesker.
Handlinger som gir ASB: Oppdage, høre.
Mulige påbybygninger: Bra hørsel.

Superfølsom (oppdage, føle/sanse)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Å være følsom kan virke begge veier, hvert nivå av superfølsom gir en automatisk suksess i situasjoner du må føle deg frem i. når man mestrer denne ferdighetsstien, kan man utvikle en sjette sans.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)Følsom på Rang 3
o Rang 2: Du har utviklet en sjette sans, som gjør deg i stand til å kunne oppdage det som normalt ikke kan oppdages. Følelsen er like sterk og overbevisende som om du skulle sett eller hørt det direkte.
Handlinger som gir ASB: Oppdage, føle.
Mulige påbybygninger: Følsom.

Sykdoms immunitet (Motstå sykdom)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Med forbedret motstand mot sykdommer, står man bedre rustet til å møte de mange ukjente og kjente virus i omløp både i naturen og i byer. Hvert nivå gir deg en automatisk suksess til å motstå sykdommer.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2) Sykdoms resistens Rang 3
o Rang 2: Du har utviklet immunitet mot svake sykdommer og trenger ikke teste mot slike lengre.
Handlinger som gir ASB: Motstå Sykdommer.
Mulige påbybygninger: Sykdoms resistens.

Sykepleier (Medisinsk pleie/stell)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Bygger videre på medisinsk pleie og stell og gir en automatisk suksess for hvert nivå til handlinger som bruker medisinsk pleie eller stell.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)medisinsk pleie Rang 3
o Rang 2: Gir deg tittelen «Sykepleier»
Handlinger som gir ASB: Medisinsk pleie.
Mulige påbybygninger: Medisinsk pleie.

Utvidet førstehjelp (Førstehjelp)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Avanser form for førstehjelp, bygger videre på førstehjelp og gir en automatisk suksess til tester som krever dette.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)Førstehjelp på Rang 3
o Rang 2: Uansett stressfaktor og forstyrrelser som foregår rundt deg klarer du å fokusere hundre prosent på handling for hånden. Du får ingen minuser lengre for omliggende forstyrrelser.
Handlinger som gir ASB: Førstehjelp
Mulige påbybygninger: Førstehjelp

Utvidet mental motstand (Motstå mentale påkjenninger/angrep)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Bygger videre ferdigheten fra nivå 2 mental motstand og gir som den en automatisk suksess for hvert nivå du har til å motstå mentale påkjenninger og angrep.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)Mental motstand på Rang 3
o Rang 2: Du har utviklet en enorm mental motstand, og kan overse normale illusjoner uten å teste mot dem.
Handlinger som gir ASB: Motstå mentale angrep.
Mulige påbybygninger: Mental motstand.

Vakker (Forføre, Sjarmere)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Etter pen kommer vakker og gir som pen en bonus suksess til handlinger som, forføre og sjarmere for hvert nivå.
• Utvidete bonuser: Bonusen nedenfor krever (HPG2)pen på Rang 3
o Rang 2: Uansett ytre omstendigheter så er du vakker, om du tigger i gaten eller sitter på tronen kan alle se deg for den vakre personen du egentlig er. Du får til fulle alle bonuser og kan se bort fra alle minuser som kommer som følge av ytre midlertidige omstendigheter eller situasjoner du befinner deg i.
Handlinger som gir ASB: Forføre, sjarmere.
Mulige påbybygninger: Pen.

Mental påbygningsferdigheter nivå 3

Avstands leser.
Bygg hemmeligheter.
Elementalist.
Fag mester.
Glemt historie.
Hekseri.
Historisk betydning.
Historiske myter.
Hærfører.
Kaller.
Kartspesialist.
Magiker.
Mattegeni.
Mytiske vesen.
Navigatør.
Ny kunnskap.
Quiz mester.
Regions historie.
Sinnsvrenger.
Steder.
Trolldom.
Visken.

Avstands leser (Lese terreng, lese avstander)

Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Bygger videre på kunnskapen om å kunne lese terrenget, med vektlegging på å avlese avstander til eller mellom to objekter. Hver rangering gir en automatisk suksess til å lese terreng.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Du kan lese avstander med noenlunde nøyaktighet.
o Rang 2: Ditt øyemål når du leser avstander i terrenget slår nesten et måleinstrument.
Handlinger som gir ASB: Lese terreng.
Mulige påbybygninger: Terreng leser.

Bygg hemmeligheter (Kunnskapstester mytiske Bygninger)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Noen hemmeligheter om mytiske bygninger og byggverk, kjenner du bedre til en de fleste. Denne kunnskapen dekker om du kan hemmelighetene om dette, det kan være alt fra hemmelige passasjer, dører eller til og med hemmelige rom eller deler av konstruksjonen få vet noe om angående dette mytiske byggverket. Denne informasjonen nevnt ovenfor var ukjent til og med i den mytiske tidsalder.
• Utvidete bonuser:
o Ingen.
Handlinger som gir ASB: kunnskap, mytiske bygg hemmeligheter.
Mulige påbybygninger: Ingen.

Elementalist (Elementærmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse: Kan ikke økes over rangeringen man har på (MPG2)Elementmagi.
o Kunnskapen om elementær magi bygger videre på elementmagi fra nivå 2. Den totale summen av rangeringer bestemmer den maksimale rangeringen man kan lære magiske formler på innen denne magitypen.
• Utvidete bonuser:
o Rang: 5 Gir tittelen «Elementalist»
Handlinger som gir ASB: Ingen
Mulige påbybygninger: Elementmagi

Fag mester (Kunnskap fag)
Mulige nivåer: 0-2 (fag mester)
• Beskrivelse:
o Gir en automatisk suksess i «fag tester» per nivå. Som alltid er et fag et bestemt fag som føres opp i ferdighetslisten, se avsnitt om fag for mer informasjon om dette. Du kan trene denne ferdigheten selv om du ikke har Fag fra nivå 2, men tittelen mester krever at du først har nivå 2 ferdigheten på Rang 3.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Krever nivå 3 i fag for å få tittelen på neste nivå..
o Rang 2: Gir tittelen « Fag Mester»
Handlinger som gir ASB: Fagkunnskaps tester
Mulige påbybygninger: Fag kunnskap

Glemt historie (Kunnskap glemt historie)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Omhandler glemt kunnskap eller historie fra før katastrofen. Denne kunnskapen var vanlig før katastrofen, men er nå glemt i dagens samfunn-
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Kunnskap Glemt historie.
Mulige påbybygninger: Ingen.

Hekseri (hekseri)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse: Kan ikke økes over rangeringen man har i (MPG2)Blodmagi.
o Kunnskapen om hekseri bygger videre på blodmagi fra nivå 2. Den totale summen av rangeringer bestemmer den maksimale rangeringen man kan lære magiske formler på innen denne magitypen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 5: Gir tittelen «Heks»
Handlinger som gir ASB: Ingen
Mulige påbybygninger: Blodmagi

Historisk betydning (Kunnskap, historisk betydning)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Noen gjenstander har eller kan få historisk betydning, denne ferdigheten bestemmer om du vet hvilken historisk betydning den har eller kan få, nå som den er oppdaget. Du må selvsagt kunne identifisere gjenstanden først.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Kunnskap gjenstander historisk betydning.
Mulige påbybygninger: ingen.

Historiske myter (kunnskapstest historiske myter)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o I mystikkens tidsalder var noen ting selv ukjente for dem, i dag kalles denne kunnskapen for historiske myter, og krever god kjennskap til mystikkens verden i utgangspunktet, denne ferdigheten kan ikke overstige rangeringen man har i mystikkens verden.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB:
Mulige påbybygninger:

Hærfører (Kommandere, instruere)
Mulige nivåer: 0-3
• Beskrivelse:
o Hærfører er den utvidete varianten av (MPG2) taktikk og de underliggende bonusene krever at man har taktikker på nivå 3 før man kan dra nytte av dem. En hærfører utfører en stående ordre og knytter det til militær enhet. Man kan velge mellom tre ordrer, Angrep, forsvar og bevegelse. Alle som befinner seg i den enheten får bonuser til alt de fysisk gjør i den kommende runden basert på rangeringen hærføreren har i denne påbygningsferdigheten. Når hærføreren har bestemt den stående ordren noe han gjør helt i starten av den første runden utfører han en taktikk som vanlig, den eneste regelen er at gruppen han velger må være under enheten som har fått stående ordre hvis han har kommando over flere enheter.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: «løytnant» en kaptein kan kommandere en eneste tropp bestående av opp til 36 soldater, fordelt i 3 grupper, 6 lag, og 12 enheter. Alle i hans tropp får en +1 bonus til handlinger som faller inn under den stående ordren som gjelder.
o Rang 2: «Kaptein» en kaptein kan kommandere et eneste kompani bestående av opp til 3 tropper som består av 36 soldater, fordelt i 3 grupper, 6 lag, og 12 enheter. Alle i hans kompani får en +2 bonus til handlinger som faller under den stående kommandoen som gjelder.
Handlinger som gir ASB: Kommandere, instruere.
Mulige påbybygninger: Taktikker.

Kaller (jordmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse: kan ikke økes over rangering i Jordmagi.
o Kunnskapen som på kaller bygger videre på jordmagi fra nivå 2. Den totale summen av rangeringer bestemmer den maksimale rangeringen man kan lære magiske formler på innen denne magitypen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 5: Gir tittelen «kaller»
Handlinger som gir ASB: ingen
Mulige påbybygninger: jordmagi.

Kartspesialist (lese karter)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Tar kunsten å lese karter til nye høyder, hver rangering i ferdigheten gir en automatisk suksess når du studerer karter.
• Utvidete bonuser: Krever (MPG2)kartleser på rang 3.
o Rang 1: Alle karttegn fra de forskjellige sivilisasjoner er kjente for deg når du leser karter.
o Rang 2: Du har en grunnleggende forståelse for krypteringer brukt i karter og kan lese mellom linjene for informasjon som prøves holdt skjult for leseren.
Handlinger som gir ASB: Lese karter
Mulige påbybygninger: kartleser

Magiker (Sjelmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse: Kan ikke økes over rangeringen i Sjelmagi
o Kunnskapen om magi bygger videre på sjel magi fra nivå 2. Den totale summen av rangeringer bestemmer den maksimale rangeringen man kan lære magiske formler på innen denne magitypen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 5: Gir tittel «Magiker»
Handlinger som gir ASB:
Mulige påbybygninger: Sjelmagi

Mattegeni (matematiske, kalkuleringer )
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Utvidelse for matematikk Se MPG2matematikk.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: matematiske kalkuleringer.
Mulige påbybygninger: matematikk.

Mytiske vesen (Kunnskap mytiske vesen. )
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Selv i mystikkens tidsalder fantes det vesener få kjente til, du hat tilegnet deg kunnskap med denne ferdigheten om slike vesen. Denne ferdigheten krever god kunnskap om mytiske skapninger og kan ikke overgå rangeringen man har der.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Kunnskap Mytiske vesen
Mulige påbybygninger: Ingen.

Navigatør (Navigere)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Du kan dette med å lese stjernehimmelen og solene og kan bruke disse til å navigere etter. Hver rangering gir en automatisk suksess når du navigerer.
• Utvidete bonuser:
o Rang 2: Du kan bruke sekstant med de bonuser dette kan gi.
Handlinger som gir ASB: Navigere.
Mulige påbybygninger: Stjernetyder.

Ny kunnskap (skaffe informasjon)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Nye ting blir oppfunnet og oppdaget hele tiden, denne ferdigheten omhandler egentlig ditt nettverk av informasjon. Jo bedre nettverk du har jo lettere er det for å få tilgang til ny kunnskap. Denne ferdigheten brukes utelukkende for å teste om du kan oppnå informasjonen du søker gjennom ditt nettverk. Rangeringen her kan ikke overstige rangeringen du har i moderne kunnskap.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Skaffe informasjon.
Mulige påbybygninger: Ingen

Quiz mester (Løse gåter/problemstillinger.)
Mulige nivåer: 0-2
• Beskrivelse:
o Står man ovenfor umulige gåter kan man lete i hukommelsen etter løsningene, hvert nivå i denne ferdigheten gir den en automatisk suksess til tester hvor du prøver å løse forskjellige gåter.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Gåter
Mulige påbybygninger: Gåter.

Regionshistorie (Kunnskap regionshistorie)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse:
o Regions historie er egentlig det samme som lokal historie (se MPG2-lokal historie) med dekker et mye større område som kan være hele fylker eller små land. Den er ikke så detaljert som lokal historie, men dekker relasjoner mellom lokale steder bedre.
• Utvidete bonuser:
o Ingen
Handlinger som gir ASB: Kunnskap regionshistorie
Mulige påbybygninger: ingen.

Sinnsvrenger (Illusjonsmagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse: Kan ikke økes over rangeringen i Illusjonsmagi.
o Kunnskapen sinnsvrenger bygger videre på illusjonsmagi fra nivå 2. Den totale summen av rangeringer bestemmer den maksimale rangeringen man kan lære magiske formler på innen denne magitypen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 5: Gir tittelen «Sinnsvrenger»
Handlinger som gir ASB: ingen
Mulige påbybygninger: Illusjonsmagi.

Steder (Kunnskap om steder)
Mulige nivåer: 0-5 (steder)
• Beskrivelse:
o Kunnskapen om steder og fasiliteter. Hvor finner man et bibliotek? Eller hvor er nærmeste smie? Man kan ta denne ferdigheten opp til fem ganger og alle rangeringer gir en automatisk suksess når man skal kunnskaps testes om steder kan kombineres med lokal eller regions kunnskap, men kan ikke samlet får mer en fem ASB for en test.
• Utvidete bonuser:
o Rang 1: Din generelle kunnskap om forskjellige steder og fasiliteter gjør at du ikke lengre får minuser når du prøver å lokalisere slike plasser.
o Rang 2: Du vet om noe, men er ikke nødvendigvis det største eller heller det nærmeste stedet.
o Rang 3: Du kan med sikkerhet si om et sted i nærheten, men du vet om et bedre sted litt lengre unna.
o Rank 4: Du vet hvor du kan finne det du søker med stor nøyaktighet.
o Rank 5: Du vet om et sted hvor ikke mange andre har kunnskap om.
Handlinger som gir ASB: Finne Steder eller fasiliteter.
Mulige påbybygninger: Ingen

Trolldom (Trolldom)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse: Kan ikke økes over rangeringen man har i Demonmagi.
o Kunnskapen om trolldom bygger videre på demonmagi fra nivå 2. Den totale summen av rangeringer bestemmer den maksimale rangeringen man kan lære magiske formler på innen denne magitypen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 5: Gir tittelen «Trollmann»
Handlinger som gir ASB: Ingen.
Mulige påbybygninger: Demonmagi

Hekseri (hekseri)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse: Kan ikke økes over rangeringen man har i Blodmagi.
o Kunnskapen om hekseri bygger videre på blodmagi fra nivå 2. Den totale summen av rangeringer bestemmer den maksimale rangeringen man kan lære magiske formler på innen denne magitypen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 5: Gir tittelen «Heks»
Handlinger som gir ASB: Ingen
Mulige påbybygninger: Blodmagi

Visken (Åndemagi)
Mulige nivåer: 0-5
• Beskrivelse: Kan ikke økes over rangering i åndemagi.
o Kunnskapen som visken bygger videre på åndemagi fra nivå 2. Den totale summen av rangeringer bestemmer den maksimale rangeringen man kan lære magiske formler på innen denne magitypen.
• Utvidete bonuser:
o Rang 5: Gir tittelen «Visken»
Handlinger som gir ASB: Ingen.
Mulige påbybygninger: Åndemagi.

kapittel 4 Livets tre

The world under two suns Wuban