kapittel 6 Eras barn, ånder og demoner

Kapittel 6 Eras barn, Ånder og demoner

Dette kapittelet omhandler det som er kjent om alt som lever på Eras, som ikke er mennesker.
Det var i skapelsen år at Dakh, som så at Eras var nesten tomt, kalte til seg de fire søkerne, Watkos, Earari, Firakos, og Airari, og ga dem i oppgave å fylle Eras med skapelser som ikke var av menneskets ett. Watkos skulle fylle vannet og sjøene, Earari skulle fylle jorden der hvor mennesket ikke bosatte seg, Airari skulle gi liv til luften over landet, og Firakos skulle gi alt varme til liv for en kort tid, tid nok til at det de skapte kunne skape nye i par som det var bestemt tidligere. Men uten Uhlo kunne de ikke gi dem fri vilje, og intellekt som menneskene alene hadde. Da fylte Dakh deres skapelser med tvang, og kalte det instinkt til å leve, og formere seg i par på samme måte som menneskene kunne. Og slik har deg seg at fisker, fugler og villmarkens dyr kom til, og kort tid etter startet å fylle Eras hvor mennesket ikke var.
Lenge så Dakh på sitt skaperverk med fryd, vell vitende om at uten Uhlo som hadde skapt søkerne først ville ingen av dette vært mulig, og han ble bekymret av hvor fort de nye skapelsene fylte Eras. Da returnerte han til sine fire utvalgte en siste gang og sa. «Det dere har skapt lever kortere en det mennesket gjør, men deres tvang til å leve, og forplante seg er stor så deres antall vokser for hver dag som går. Derfor har jeg fylt dem alle med tvang til blod, for at en skal leve, må en annen av samme, eller en annen art dø, og bli fortært av den som dreper»
De fire som ikke likte dette, men aksepterte det Uhlo hadde bestemt, gikk straks i gang med å gi liv til det som ble kalt livets sirkel, og noe ble skapt bare for å tjene som føde for andre ting de hadde skapt fra før, og nye arter så dagens lys nesten daglig, sjøene, og vannene bly fylt, skoger fikk liv av både planter og dyr. Og i luften svevde fugler tettere en noen gang før alle drevet av instinkter Uhlo hadde gitt dem alle.

kapittel 6 Eras barn, ånder og demoner

The world under two suns Wuban