Kapittel 8 Teknologi og utstyr

Kapittel 8 teknologi og utstyr

Rustninger
Rustninger har en hovedfunksjon, og det er å beskytte brukeren mot skade man potensielt kan bli påført, det finnes fire hovedtyper for rustninger som angir beskyttelsesverdien en rustningsdel har.
(0) Ingen beskyttelse.(Vanlige klær)
(1) Liten beskyttelse.(Lette rustninger)
(2) Normal beskyttelse(Mellomstore rustninger)
(3) God beskyttelse(Tunge rustninger)
I tillegg kan en rustning ha spesielle funksjoner enten ved konstruksjon eller magi, et par sko kan være laget av spesielle materialer som gjør dem mer lydløse en det vanlige sko er og gi en bonus til brukeren når han smyger. Denne materielle eller magiske bonusen følger den generelle tabellen 0-3. en gjenstand kan bare ha en magisk eller materiell bonus gjennom ytrepåvirkninger.
En rustningsdel har også noen negative sider ved seg, den kan tynge deg ned, være bråkete eller en annen hindring når du skal utføre noen handlinger. I disse tilfellene brukes basis beskyttelses verdi til å avgjøre hvor mange minuser rustningsdelen gir deg.

Rustningens mørkeside.
Den høyeste rustningsverdien på enten kropp eller underkropp gir minuser til alle handlinger som inngår under hoppe og sprette som å hoppe langt eller høyt, unnvike angrep, eller utføre akrobatikk.
Rustningsverdien på hendene gir minuser til handlinger som krever fin følsomhet med hendene, som når man for eksempel skal desarmere feller eller åpne låser.
Rustningsverdien på hodet gir minuser til sanser som syn, hørsel og luktesans.
Rustningsverdien på føttene (sko) gir minuser til handlinger som krever at du er lett på foten, som for eksempel når du smyger rundt.
Noen rustningsplagg er laget spesielt med tanke på at de ikke skal hindre brukeren eller hindre dem i mindre grad en normalt.
Da føres det opp en verdi i parrantes bak verdien for å indikere den minusverdien plagget gir istedenfor normal minus. Eksempel: Gullpannebånd (1/0). Dette indikerer at du får +1 rustningsverdi fra pannebåndet, men den gir ingen minusverdi til sansene dine.
Hva skjer i en runde
Et lite tips før man går videre, på samme måte som ved at kamp ikke er hugg og slag men mer om å skaffe åpninger og trøtte ut motstanderen, for så å bevege seg inn mot et avsluttende drepende angrep.
Er rustninger en totalverdi som forteller om hvor mye vanskeligere det er for en motstander å finne slike åpninger i ditt forsvar.
Når man bruker dette aktivt i kamp sier man gjerne at rustning fjerner skade, men i realiteten gjør den ikke det, skade er noe man får når våpenet til slutt kjøres gjennom kroppen din, og slike ting tåler et menneske veldig lite av.
Alt som skjer før en karakter er bragt ned til null helsepoeng representerer små kutt, blåmerker og mindre alvorlige skader de fleste kan ignorerer, men samlet senker alle disse småskadene din konsentrasjon, ditt fokus og positur, og til slutt er du åpen for hugg og risikerer å dø ganske så fort av det hvis noen renner et sverd gjennom kroppen din.

Komme seg ut og inn av rustninger.
Normalt når man har hjelp tar det like mange runder (15 sekunder) å komme seg inn og ut av rustning som beskyttelsesverdien rustningen har så hvis en karakter har 5 deler som alle er BV:2 vil det ta han 10 runder eller 2 og et halvt minutt å kle på seg alt av rustning.
Er man alene om dette, tar det dobbelt så lang tid, hvis man bruker noen deler på kroppen av RV 2 eller høyere. Sko, bukse, hodeplagg og hansker klarer man alltid selv.
Hvis noen finner på å sove i rustninger triller de en kampvilje test når du våkner opp, de har minuser tilsvarende 10- kampvilje testens suksesser i like mange minutter som de har total rustningsverdi, før de rister av seg stølheten som å sove i rustningen har påført dem.
Rustning størrelser.
Vanlige rustninger er (2) normale og passer til de fleste menneskelignende skapninger fra 150 220 centimeter av høyde, rustninger som er større en dette kalles (3) stor og mindre kalles (1) liten. En rustning smed kan enkelt tilpasse en rustning som er for stor til din egen størrelse, men trenger ekstra metaller for å øke den i størrelse, når man justerer en rustningsstørrelse vil all magi den ble påvirket av når den ble laget bli brutt og forsvinne for alltid. Noen får rustninger er beskyttet mot slike ytre påvirkninger og kan skade en rustningssmed alvorlig, de pleier derfor å ta rikelig betalt for risikoen de tar.
Tabellene nedenfor har noen av de mest vanlige rustningene som finnes.
Navn er hva rustningstypen kalles, er den oppført med et tall i parrantes etter navnet har den mindre eller mer minuser en normalt.
Type er listet som en verdi der 1 er lette rustninger 2 er normale rustninger eller i noen tilfeller kalt medium rustning, og 3 er tunge rustninger.
Lokasjon forteller hvor på kroppen det finnes deler av denne rustningen man kan bruke, alle betyr alle 5 lokasjoner, kropp underkropp, hode, hender, og føtter.
Informasjonsfeltet forteller alle spesielle egenskaper som finnes til denne rustningen, enten magiske eller normale.
De fleste rustninger faller under de kategorier nedenfor men det finnes spesielle rustninger som skiller seg fra dette, hjelmer kan være åpne eller lukket i fronten og påvirker forsvarsverdien, en normal plate hjelm er lukket, er den åpen reduseres verdien til 2 i beskyttelse men også minusverdien for syn og luktesans reduseres til 2, hørsel reduseres alltid med bruk av hjelmer, luer og hetter, om en hette eller lue regnes for åpen eller lukket avgjøres om hvor dypt ned over øynene den går.
Navn Type Lokasjoner Informasjon
Platerustning 3 Alle
Felt platerustning(2) 3 Alle
Ringbrynje 2 Alle
underkropp
Hel ringbrynje og platebrynje 2 O/U kropp + hode. En hel ringbrynje dekker overkroppen, underkroppen og hodet med en hette
Herdet lær 2 Alle
Pels 2 Alle
Mykt Lær 1 Alle
Mykt skinn/pels 1 Alle

Til venstre en typisk heldekkende soldathjelm fra en tidlig periode. Og til høyre en fra en senere periode

Herdet lærplate Platebrynje Ringbrynje
Og nedenfor ser du en typisk tidlig Atenatansk offiser rustning

Skjold og våpen.
Skjold og våpen kan som med rustninger påvirkes magisk eller materielt og følger som alt annet 0-3 tabellen angående dette, skjold og våpen kan bare påvirkes av dette en gang, og har den flere påvirkninger må brukeren velge en som brukes.

Skjold.
Det finnes tre typer og størrelser på vanlige skjold fra 1-3, og vanlige skjold er laget av tre. Hvor 1 er et lite skjold og 3 er et stort skjold. Den vanligste skjoldtypen er 2 som er av normal størrelse. Skjoldets størrelse hjelper når man skal blokkere noe, man mottar en bonus tilsvarende størrelsen. Alle bonuser utover dette får man bare til å redusere potensiell skade hvis angrepet går forbi blokken. Så et lite magisk skjold +2 ville gitt en bonus på + 1 når man blokkerte angrepet med det, og redusert skaden med 2 hvis angrepet gikk igjennom og traff oss.

Å få et skjold ut av veien.
Hvis man står ovenfor en plagsom fiende som blokkerer oss hele tiden kan vi istedenfor å prøve å treffe personen som holder skjoldet, heller ta og sikte på skjoldet selv i et forsøk på å ødelegge det. Bare slike dirkete skjoldangrep kan skade et skjold, mens normale angrep som blokkeres med skjoldet i vanlig kamp skader på ingen måte skjoldet. Et skjold har en hardhet som tilsvarer 10 x størrelsen på skjoldet, påføres skjoldet skade tilsvarende eller over hardheten ødelegges skjoldet umiddelbart, merk at dette alltid gir full skade hvis forsvareren prøver å bruke skjoldet til å parere med, rustningens forsvarsverdi for brukeren reduserer ikke skade som påføres skjoldet ved et skjoldangrep. Hvis ikke skjoldet ødelegges med at det påføres skade som overgår hardheten til skjoldet, reduseres hardheten på skjoldet med en for alltid for å indikere at skjoldet har tatt mye skade fra kamp, hardheten til et skjold kan selvsagt repareres, men slike repprasjoner er kostbare og ofte er å skaffe seg et nytt skjold en billigere erfaring i lengden.

Våpen.
Våpen klassifiseres i tre grupperinger,(2h) to hånds våpen,(1h) en hånds våpen, og avstandsvåpen som buer og spyd. De største 2h våpen er de som gjør mest skade men er også tregest å bruke disse har en skadeverdi på 7, vanlige 2h våpen har en skadeverdi på 6, mens typiske 1.5h våpen som blir brukt med to hender har en skadeverdi på 5. Avstandsvåpen ligger normalt på skadeverdi 4 mer om dette senere. 1.5 h våpen som blir brukt i en hånd har en skadeverdi på 3, vanlige 1h våpen har en skadeverdi på 2 mens små 1h våpen en skadeverdi på 1.

Kastevåpen og prosjektiler.
Alle kastevåpen og avstandsvåpen som skyter prosjektiler har en rekkevidde. Avstanden mellom karakteren + 2meter og rekkevidden er full effekt sone, alt som er nærmere en 2 meter er nærkamp, men du kan skyte/kaste også i nærkamp for halve skadeverdien av normalt, dette indikerer et raskere skudd en normalt, man spenner ikke buen helt ut, trekker ikke pusten så mye før man blåser, eller har en korter kastebane med armen når man kaster en normalt.
Man kan normalt kaste eller skyte opp til fire ganger rekkevidden, for hver gang man dobler rekkevidden senkes skadeverdien på våpenet med en. Første gangen man øker rekkevidden er avstanden man kaller for kort distanse, neste gang mellom distanse og siste gang lang distanse. Eksempel et kastespyd har rekkevidde på 7, så avstanden mellom karakteren +2 meter og 7 er full effekt sone.
Full effekt= 2-7 meter, kort = 8-14 meter. Mellom = 15-21 meter og lang = 22-28 meter. Et kastevåpen som kan brukes i nærkamp bruker full effekt i nærkamp som spyd mens skytevåpen får halv effekt eller samme effekt som ved mellom distanse i nærkamp. Noen er unntatt dette som armbrøster og pistoler men da har de dette med i beskrivelsen. I utgangspunktet har normale kastevåpen som spyd, og skytevåpen som buer en skadeverdi på 4 dette er skaden dette våpenet gir i fulle effekt, skadeverdien reduseres med 1 for hver avstandskategori man går opp, så et spyd som gir 4 skade i full effekt sonen vil ha en skadeverdi på 1 i lang avstandssonen.
Verdt å merke seg meg rekkevidde, er at rekkevidden på et våpen tar stilling til mye annet en bare å oppnå maksimal lengde, men tar hensyn til formen på våpenet, og at man sikter ofte på et bevegelig mål i en kaotisk situasjon. Skal man bare prøve å oppnå lengde brukes normal kasteteknikk, hvor styrke og vekt er faktorene som brukes, man kan for eksempel kaste en 250 grams stein mye lengre en de 24 meterne som lang rekkevidde oppgir for en stein av denne størrelsen, hvis man bare skal kaste den så langt man klarer og ikke er opptatt av å treffe motstanderen på sårbare steder på kroppen.  
Våpenkategorier.
Alle våpen i spillet faller inn under en av kategoriene under, individuelle våpen kan avvike på en enhet fra det som er listet under initiativ eller skadeverdi mot at den andre verdien økes eller senkes, man kan for eksempel ha et stikksverd som er en kårde av et eller annet slag som er raskere en normalt mot at det gjør mindre skade eller mer skade mot det er seinere. I de tilfellene individuelle våpen har listet krav til bruk er bonusene for dette kravet lagt inn i dataene som er listet, som for eksempel langbue som krever rå styrke x3, har allerede inkludert den bonusen til skade rå styrke ville gitt et nærkampsvåpen hadde buen vår vært et nærkampsvåpen. Dette gjelder bare våpen som står listet med krav til bruk. For individuelle våpen se tabellene i enden av dette avsnittet
Forklaringer til forkortelser i tabellene.
Ank = avstand/nærkamp kastevåpen, Avk = Avstandsvåpen kaste, Avp = Avstandsvåpen prosjektil, Anp = Avstandsvåpen/nærkamps prosjektilvåpen, 1h= 1 hånds våpen for nærkamp, 1.5h = en og en halvhånds våpen for nærkamp, 2h= 2 hånds våpen for nærkamp. For nærkampsvåpen settes også en betegnelse bak for å indikere type slag. S = å stikke, K = å kutte, B= butte (slag), Bs = slag og stikk osv.

Navn Type Rekke-vidde Initiativ Skade-verdi Normal pris i sølv Krav til å bruke
Armbrøst Anp 16 0 4 350 Runde for å lade.
Blåserør Avp 5 -2 1 0-50
Bue Avp 12 0/-2 4 30-300
Dolk 1hs N 0 1 30
Hammer 1hb N -1 1 3
Hellebard 2hk N2 -3 7 50-100
Kastprosjektil Av* 6 -1 1 0-50
Klubbe 1hb N 0 1 0-50
Kniv 1hk N 0 1 5-50
Kortsverd 1hk N 0 1 100
Langstav 2hb N1 -2 3 0-100
Langsverd 1.5hk N1 -2 3/5 250
Langt støtspyd 2hs N3 -3 7/14 10 Ubrukelig i nærkamp
Morgenstjerne 1hbs N -2 3 100
Soldat hammer 2hb N2 -3 6 200
Spyd Ank N2/7 -2 4 18
Stikksverd 1hs N -1 2 50
Stokk 1hb N -1 1 3-30
Storsverd 2hk N2 -3 6 500
Stor-øks 2bk N2 -3 6 480
Stridshammer 1hb N -1 2 20
Stridssvøpe 1hbs N -3 4 170
Stridsøks 1.5hk N1 -2 3/5 160
Sverd 1hk N -1 2 150
Øks 1hk N -1 2 10

Våpen og våpengruppe spesialisering.
Det finnes 5 rangeringer av spesialisering, en våpen gruppe teknikker får ikke lengre minuser for å motstå og miste våpenet hvis noen prøver og dissarme dem. En våpengruppe spesialist, kan ved valg skifte en skade for initiativ bonus eller motsatt på alle våpen han er spesialist med dette må annonseres ved runde start når initiativ rekkefølgen settes. En våpengruppe ekspert kan ignorere opp til en av motstanderens rustning verdi så lenge motstanderen har rustning. Spill teknisk betyr det at han gjør en skade mer mot rustningskledde motstandere.
Videre kan man spesialisere individuelle våpen med våpen finesse, er man galant med våpenet man bruker, forbedres initiativet med 1 for dette våpenet. En våpenmester kan ytterligere ignorere en av motstanderens rustnings verdi når skade deles ut hvis motstanderen har rustning som ved våpengruppe eksperter kan og kommer i tillegg til denne. Men en våpenmester kan med å forkaste 3 automatiske suksesser før han utfører angrepet, halvere motstanderens rustningsverdi, i tillegg kommer de to han ignorerer fra før. Dette indikerer at mesteren sikter på sårbare steder i motstanderens forsvar og rustning, og utgjør mer skade en normalt.

Våpen beskrivelser
Nedenfor følger en kort beskrivelse om våpen, og våpengrupper som finnes eller fantes tidligere på Eras gjennom historiens løp. man kan sikkert kjenne igjen mange navn fra andre systemer eller fra vår virkelige historie, og man kan være uenige med noen av beskrivelsene og dataene som står listet her basert på tidligere erfaringer og historisk kunnskap, og en spill leder står selvsagt fritt til å forandre data slik at det passer inn i deres personlige kampanje. Men hvis spill lederen ikke gjør personlige forandringer, er hva som står her historiske fakta for Eras, og hva som gjelder i spillet. Dette er en fantasiens verden med sine helt unike fysiske lover og regler i noen tilfeller til og med blandet med magi og uforklarlige fenomener og på ingen måte et forsøk på å gjenskape den virkelige verden eller den virkelige historien, selv om mange beskrivelser bygger på virkelige data er de ikke det.
En spill leder oppfordres til å bruke termologien «fordi det står skrevet» til å avslutte alle diskusjoner som omhandler fakta og hva som går an eller ikke, og unnslippe mange avbrudd i spillingen med spillere som slår opp Wikipedia informasjon elle andre tvilsomme kilder for korrekte fysiske lover og korrekte historiske hendelser. «det går ikke an å hoppe så langt» Eller «Det virket ikke slik, det var bla, bla, bla» kan effektivt avsluttes

Armbrøster
Armbrøster er alt tekniske vidundre som skyter prosjektiler med en enorm kraft i form av bolter som har form som en kort pil men med uten den tradisjonelle taggete pilspissen, isteden ligner spissen en normalt smidd tre spiss. I motsetning til vanlige piler som har spissen av metal og resten tre og fjær, er hele bolten til en armbrøst metall. Dette sammen med kraften den skytes ut med gjør at den er rustningspenetrerende. Spill teknisk betyr dette at en armbrøst bolt normalt ignorerer halve rustningsverdien til motstanderen. En annen ting som skiller en armbrøst fra en normal bue er at den ikke mister kraft med økt lengde, spill teknisk betyr dette at en armbrøst mister skadeverdi til halv rate av normalt, dette for å indikere økt vanskelighetsgrad med sikting ikke redusert kraft og fart.
Det siste med armbrøster er at hvis de brukes på mål som er helt uten rustning gjør dobbel skade i full effekt avstandsområdet og ikke har en minimum avstand som buer og spyd men kan brukes like godt i nærkamp. Den negative siden med disse tekniske vidundre som armbrøster utgjør er at det er sene å lade og krever en hel runde med fokus for å klargjøre for et nytt skudd. Spill teknisk betyr det at de kan skyte annenhver runde og runden i mellom må brukes helt og holdent til å lade om forsvarer man seg i den runden er omladingen avbrutt og man må prøve igjen runden etter.
Armbrøst. Avp, I=0, SV=4, Normal pris: 350 sølv
En normal armbrøst er av et trestykke påsatt en bue i fronten hvor man spenner vaiere som brukes til å skyte ut bolter som legges i en renne på toppen av hovedstykket, siden har ofte et håndtak som hjelper brukeren til å spenne opp vaieren for å klargjøre et nytt skudd. Vaieren er som regel hektet opp bak bolten og låst i posisjon forbundet med en avløser ofte plassert på undersiden av hovedstykket. En armbrøst av denne type krever begge hender for å operere.

Blåserør
Et blåserør er et enkelt våpen designet for å skyte små nåler eller darter mot målet. Disse små nålene eller dartene er ofte innsatt med gifter av forskjellige slag for å paralysere eller drepe målet. Blåserør kommer i mange forskjellige lengder fra små rør på rundt 40 cm til rør opp til flere meters lengde.
De er ofte laget av hule tresorter som Elvestokk, eller bambus for å nevne noen, men kan i realiteten lages av mange forskjellige tresorter eller til og med i metall.
Blåserør. Avp, I= -2, SV=1, Normal pris: 0-50 sølv
Et kort hendig blåserør på sirka 40 cm er den vanligste typen av blåserør, i realiteten bare en bambus pinne som er hult ut for å fjerne eventuelle ujevnheter på innsiden. Dekoren utvendig varierer kraftig på denne typen blåserør og er det som bestemmer verdien på røret, i effekt er de like uansett dekor.


Buer
En bue er en trestav satt i spenn med en sene eller tauverk av et eller annet slag og i noen tilfeller stålvaiere. Denne «buen» stokken former nå er brukt til å sende prosjektiler som oftest piler mot et mål. Avstanden buen kan skyte prosjektilet avhenger av mange faktorer, som styrken på buen i seg selv, formen på prosjektilet og styrken til brukeren. En typisk bue
Bue. Avp, I= 0/-2, SV=4, Normal pris: 30-300 sølv.
En vanlig bue er laget av en trestokk av vanlig trevirke påsatt mange forskjellige dekorer og mønstre, ofte er sener fra dyr brukt som buestrenger, men også vanlige tau kan brukes. De skyter piler små rette trepinner påsatt en pilspiss av jern, stål, eller stein i fronten og styrefjær på bakparten for stabilitet og balanse. Den vanligste pilen er laget med pilspiss av jern., uten noen form for dekor eller kjennetegn. Se ammunisjon for detaljer om dette emnet.

Dolker
Dolker er i motsetning til kniver ikke normalt bruksredskaper, de er laget ene og alene for kamp og for å ta liv, men kan i mange tilfeller fungere godt som en kniv også. En dolk kan være uten egg(ofte kalt syl eller dirk), men som oftest er de dobbelt egget. De er ofte flotte og dekorative gjenstander, og dolker bæres ofte av mange som dekor og ikke som et potensielt våpen, og varierer kraftig i pris avhengig av dekor, materialet, form og utførelse, alt i fra rundt 30 sølv til mange hundre gull i verdi er ikke uvanlig for dolker. En vanlig dolk
Dolk. 1hs, I=0, SV=1, normal pris: 30 sølv.
En helt vanlig dolk er som regel båret med seg for å kunne gi brukeren en form for beskyttelse de er enkle i utforming, med et dobbelt egget blad, en krysstopper mellom bladet og et håndtak laget for godt grep. På mange måter et sverd i miniatyr.

Hammere
Hammere kommer i mange størrelser, fasonger og materialer, men det er i hovedsak et redskap designet for å slå inn spiker, nagler og i noen tilfeller tønnelokk og andre ting som krever banking og slag.
Hammer. 1hb, I=-1,SV=1: Normal pris: 3 sølv
En hammer er nettopp akkurat det en hammer et redskap laget for å slå nagler og spiker med, de kan variere kraftig i størrelse, men alle har samme funksjon.

Hellebarder
Hellebarder er lange økselignende våpen spesial designet for å rive ned en rytter til hest, men de var også ofte brukt av soldater som skulle angripe en fiende posisjonert i en høyere posisjon en dem selv hadde, ofte brukt av portvakter for å være i stand til å stoppe en rytter i høy fart. De kom i mange forskjellige stiler og varianter.
Hellebard. 2hks, I= -3, SV= 7, Normal pris: 50-100 sølv
En av de mest vanlige hellebarder var et økselignende skaft i enden på en lang stav rundt 150-180 cm men var laget mye tynnere og lettere en det tradisjonelle øksebladet, de hadde en spiss i fronten til å kunne brukes som et støtspyd, mens baksiden hadde en spiss eller krok laget for å kunne rive en rytter av hesten. De var trege i bruk, men man fikk et enormt moment med dem, noe som ga dem stor kraft. Den er nesten ubrukelig i direkte nærkamp siden man må ha rom for å svinge den rundt.

Kasteprosjektiler
Et kasteprosjektil kan være alt fra en stein plukket opp fra bakken, til piler, stjerner, kniver, sirkler eller til og med spesialdesignete stålkuler, med håndkraft eller ved hjelp av en slynge eller sprettert.

Stein. Kvb, I=-1, SV=1: normal pris: Ingen
Et kasteprosjektil kan være mye, en stein plukket opp fra bakken og kastet kan i noen tilfeller være et dødelig våpen, hvis den treffer riktig.
Klubber
En klubbe kan være alt fra en kort stokk brukt som slagvåpen til meget stilige korte staver med både fantastiske utskjæringer og tilføringer av beslag i forskjellige materialer, men også små hendige klubber som kan holdes skjult inntil bruk i skjorteermer eller til og med inne i hånden.
Klubbe. 1hb, I=0, SV=1 normal pris: 0 sølv
en klubbe er en stokk som kan variere i størrelse fra lengden på underarmen til lengden på hele armen, og være 2 fingre tykke til et par tommers tykkelse, stol bein, bord bein, vedkubbe kan alle fungere som en helt vanlig klubbe.

Kniver
Det finnes kniver til omtrent alt man skal kutte og skjære de kommer i mange forskjellige former og lengder, men bærer en ting til felles de er alle en eggete og spisse i enden. På Eras er en kniv sett på som en viktig del av assortimentet til en som jobber i feltet, eller på bygden og ofte en gjenstand man finner i beltet hos de aller fleste utenfor store byer. En typisk brukskniv
Kniv. 1hk, I=0, SV=1, Normal pris: 5 sølv
En kniv er et bruksredskap mer en et våpen, men det finnes unntak, en normal kniv er en egget uten kryss håndtak.(se bildet over)

Kortsverd
Korsverd er sverd med en lengde mellom 50 cm og 80 cm, det finnes i veldig mange varianter. De er både en eggete og dobbelt egget, noe er rette andre har buet blader, noen tynne blader andre tykke tunge blader. Til høyre ser du et typisk Atenatansk kortsverd fra en tidlig periode.
Kortsverd. 1hk, I=0, SV=1 Normal pris: 100 sølv
Et korsverd er ikke mye lengre enn en lang dolk, de kan variere fra et par og femti centimeter i lengde og opp til rundt 80 cm. Kortsverd er ofte standard nærkampsvåpenet til soldater som er spesialisert med distanse våpen. Det gir dem en bedre overlevelses mulighet i nærkamp skulle det hende under kampen, og samtidig er det lite nok til ikke å være til hindring i andre deler av kampen.

Langstaver
En langstav er en stav med eller uten forsterkninger med en lengde mellom 120 og 220 cm, de er som oftest i tre, men kan forkomme i andre varianter også. Langstaven ble ofte kalt vandrer-stav av mange, siden den ofte var brukt til å støtte en vandrer i ullent terreng.
Langstav. 2hb, I = -2 SV 3 Normal pris: 0-100 sølv
En vanlig langstav er et rundt 180 cm langt trestykke smidd til en stav, gjerne med dekorative utskjæringer og bånd/lær reimer, den ble også ofte kalt for vandrer stav. Den kan være et meget effektivt våpen siden den har stor rekkevidde og kan oppnå stort slag moment, men våpenet i seg selv er sårbart og tåler ikke mye. Bruker man skadebonuser fra styrke som ved rå styrke kan man risikere å brekke staven ved bruk.

Langsverd
Langsverd eller ofte også kalt en og en halv hånds sverd, fordi det kunne brukes effektivt både med en hånd og to, av samme grunn har langsverd listet to skadeverdier (SV) en for bruk i en hånd og en for bruk med to hender.
Langsverd. 1.5hk, I= -2, SV = 3/5, Normal pris: 250 sølv
Et vanlig langsverd var rundt 119 cm langt og hadde langt håndtak med plass til begge hender skulle de være behov for det, som oftest hadde det et kryss som kappe foran håndtaket for å forhindre motstanderens blad og skli ned over hendene deres, et langsverd hadde som regel tveeggede blader.

Lange støtspyd
Lange støtspyd eller pikes som de også ble kalt er lange staver mellom 3 og 7.5 meter laget ene og alene for støt mot motstanderen ofte i formasjoner, på grunn av lengden er de ubrukelige i nærkamp, men er et perfekt våpen til bruk mot kavaleriangrep hvis det settes mot bakken.
Langt støtspyd. 2hs, I=-3, SV= 7/14,Normal pris:10 sølv
Et langt støtspyd er 4 meter langt og formet som et tradisjonelt spyd bare lengre, de kan ikke kastes eller brukes effektivt i nærkamp, og fungerer best i formasjoner med flere spyd. Det er perfekt til å sette mot bakken og holde det skrått opp for å stå i mot angrep enten av fotsoldater og kavalerister, hvis dette gjøres gjør spydet dobbel skade men er ødelagt/knekkes i prosessen.

Morgenstjerner
Morgenstjerner ligner litt på stridshammere i form og lengde med et langt tre håndtak, men istedenfor hammer formet hode har den en kule enten festet med en kort kjetting eller direkte på staven, kulen har masse spisse pigger stikkende ut som små dolker, noe som gjør den til et kombinerts slag/grunt stikk våpen.
Morgenstjerne. 1hbs, I= -2, SV=3. Normal pris: 100 sølv
Den vanligste formen på en morgenstjerne var et 55 langt tre håndtak påsatt en jerntupp med en ring som hadde en kort 10-15 cm lang kjetting med jernkule med pigger i enden. Prisen på en morgenstjerne var mye høyere enn en normal stridshammer fordi den var vanskeligere å konstruere og balansere.

Soldathammere
En soldathammer var en langskaftet hammer laget av metall enten helt eller i kombinasjon med lange treskaft de kom i mange former og varianter, men hovedprinsippet med hammeren var å kunne slåss effektivt mot tungt armerte fiender. På grunn av tyngden og lengden på våpenet krevde det bruk av begge hender.
Soldathammer. 2hbs I= -3 SV=6 Normal pris: 200 sølv
En vanlig soldathammer var et 130 cm langt treskaft påsatt en hammer laget metall i enden baksiden var formet som en lang spiss/hakke laget for å kunne slå igjennom platerustninger. På grunn av tyngden krever dette bruk av begge hender.

Spyd
Spyd kommer i mange forskjellige lengder og har alt fra smidd tre-spiss til fantastisk utformete spyd spiss hoder av metall. Et spyd kan brukes både til å støte med i nærkamp og det kan kastes som et prosjektil mot motstanderen.
Spyd. Ank I=-2, SV=4 Normal pris: 18 sølv
Et vanlig spyd var en stokk på rundt 175 cm påsatt en smidd spydspiss som i seg selv var 40 cm noe som bragte den totale lengden på rundt 2 meter. Det var ofte brukt i nærkamp sammen med skjold men kunne også kastes skulle det bli behov for det.

Stikksverd
Stikksverd er smalere enn vanlige sverdklinger og hovedsakelig laget for å stikke med fremfor svinge og kutte. Det finnes mange typer for stikksverd enten helt uten egg andre med egg og til og med noen tveeggete blader.
Kårde. 1hs I=-1, SV=2, Normal pris:50sølv
En kårde er sverd helt og holdent beregnet på å stikke motstanderen eller rispe motstanderen med spissen. Dette er det typiske stikksverdet og forholdsvis enkle for smeder å lage enkle varianter av, hvis man ikke er så opptatt av kvalitet og utsende. Butte kårder er ofte brukt som treningsverd.
Rapir. 1hsk, I=0, SV=2 Normal pris: 150 sølv
En rapir eller en «rapier» er en mellom ting mellom kort sverd og sidesverd i styrke. Det er designet for å stikke motstanderen med raske støt eller kutt mot sårbare steder i motstanderens forsvar. Rapir er ofte sett på som et elegant duellerings våpen, siden det fungerer like godt til både angrep og forsvar. De er ofte en eller to egget i motsetning til vanlig kårde, og kan derfor også fungere som kutte våpen, på grunn av denne fleksibiliteten er den raskere en et normalt stikksverd. Og på grunn av fleksibiliteten til rapiren kan en mester med rapir forkaste alle sine fem automatiske suksesser istedenfor bare 3 som normalt og ignorere motstanderens rustning helt og holdent. På grunn av dette ser de fleste mesterduellanter på rustning som en hindring de godt kan klare seg uten og har gitt opphavet til mage duell stiler som favoriserer eleganse og smidighet fremfor styrke og kraft.
Stokker
Stokker er originalt ment som støtte for en person som går og er som regel rundt 80-90 cm lange med håndtak for håndfeste i enden. Men det finnes også stokker som er designet som slagvåpen ofte brukt av lov håndhevere til å spre folkemengder og lignende.
Stokk. 1hb, I=-1,SV=1, Normal pris 3-30 sølv.
En helt normal spaserstokk, kan forandres inn til et slagvåpen ved behov, vær oppmerksom på at en spaserstokk sjelden tåler mye og at bruk av rå styrke bonuser lett kan føre til at stokken blir ødelagt.

Storsverd
Storsverd eller 2 hånds sverd er fra 140 cm i lengde og opp til hele 200 cm og kan veie opp til så mye som 5 kg de kommer i like mange varianter som vanlige sverd, men feles for de alle er at de krever begge hender og fungerer ganskedårlig i nærkamp hvis motstanderen er for nært.
Storsverd. 2hk I= -3, SV= 6 Normal pris: 500 sølv
Et vanlig storsverd måler 170 cm i lengde det er tveegget og har kryss mellom håndtaket og bladet og veier 3.5 kg, det er et dødelig våpen så lenge man kan holde motstanderen på litt avstand. Et storsverd krever at man har minst rangering 2 på rå styrke.

Stor-økser
Stor-økser er gigantiske økser med en dødelig kraft, lengden kan komme opp i mot lengden på storsverd og varierer fra 120 cm til 200 cm, det fungerer veldig dårlig i nærkamp og er et forholdsvis tregt våpen.
Stor-øks. 2hbk, I= -3, VS= 6 Normal pris: 480 sølv
En vanlig stor-øks også blant mange kalt kamp-øks var rundt 130 cm lang med et enormt dobbelhodet blad i enden, man oppnår et enormt moment med øksen og ikke mye kan stå i mot kraften fra slaget hvis det treffer. Det er et tregt våpen og fungerer ikke hvis man er for nært motstanderen.

Stridshammere
En typisk stridshammer er et tre håndtak med et hode påsatt på enden av metall formet som en hammer, det finnes mange varianter. Er lillebroren til soldathammeren.

Stridshammer. 1hbs, I= -1 SV= 2 Normal pris = 20 sølv
En typisk stridshammer er et tre håndtak med et hode påsatt på enden av metall, den ene siden hodet har form som en hammer, mens baksiden har mer formen som en spiss hakke. Dette gjør det til et effektivt våpen for fotsoldater, en vanlig stridshammer er omtrent 55 cm lang noe som gjør den brukende med en hånd ofte i kombinasjon med skjold.

Stridssvøper
Stridsvøper ligner litt på morgenstjerner, men større og lengre kjettinger, noen ganger hadde de flere kjettinger og flere kuler også.
Stridsvøpe. 1hbs I= -3, SV=4. Normal pris: 170 sølv.
En normal stridsvøpe var et 50-60 langt treskaft påsatt en forsterkning i enden med en jernring som holdt 3 kjettinger 15-20 cm lange med morgenstjerne kuler i enden på hver av dem, den var ofte kalt fotsoldat svøpe fordi bruken var vanskelig fra hesteryggen. Et fryktet våpen i hendene på eksperter.

Stridsøkser
Stridsøkser er en øks med økseblad på en eller begge sider, og de kan som langsverd brukes med en eller to hender alt ettersom man ønsker, ble aldri veldig populære siden de hadde kortere rekkevidde en et langsverd.
Stridsøks. 1.5hk, I= -2, SV= 2 Normal pris: 60 sølv
En typisk stridsøks er treskaft på rundt 100 cm påsatt et tveegget øksehode slik at man kunne slå med den i begge retninger uten å måtte vende bladet. Noen raser brukte denne typen økser mest som reserve blad i tilfelle den ene siden skulle bli slitt eller ødelagt i kombinasjon med skjold.

Sverd
Et sverd kommer i mange fasonger størrelser, og vektklasser, alt som er lengre en 50 cm er et sverd, men standard sidevåpenet som vi kaller sverd var som regel mellom 80 og 110 cm lange en eller tveeggete med kryss som skille mellom blad og håndfeste.
Sverd. 1hk, I=-1, SV=2:Normal pris: 150 sølv
Sverd er det mest vanlige sidevåpenet som finnes, ofte båret i slire feste med belte rundt livet, et sverd kan ha mange fasonger og navn, men er som regel er et sverd mellom 80 cm og 110 cm lange.
I prinsippet er alle blad som er lengre en 50 cm et sverd og de under kniv eller dolk, men her hos oss kalles sverd mellom 50 og 80 cm for kortsverd og de over 115 cm for en og halv håndssverd eller to håndsverd for de virkelig lange

Økser
Økser finnes i mange fasonger men i utgangspunktet er en øks et redskap laget for å hugge trær med, men mange økser er laget for strid og er meget dårlige i bruk for andre mer hverdagslige ting.
Øks. 1hk, I=-1,SV=2, normal pris: 10 sølv
En normal vedøks laget for å hugge trær og kløve ved, har normalt et langt treskaft hvor øksehodet er festet i enden.

Navn Type Rekke-vidde Initiativ Skade-verdi Normal pris i sølv Krav til å bruke
Armbrøst Anp 16 0 4 350 Runde for å lade.
Blåserør Avp 5 -2 1 0-50
Bue Avp 12 0/-2 4 30-300
Dolk 1hs N 0 1 30
Hammer 1hb N -1 1 3
Hellebard 2hk N2 -3 7 50-100
Kastprosjektil Av* 6 -1 1 0-50
Klubbe 1hb N 0 1 0-50
Kniv 1hk N 0 1 5-50
Kortsverd 1hk N 0 1 100
Langstav 2hb N1 -2 3 0-100
Langsverd 1.5hk N1 -2 3/5 250
Langt støtspyd 2hs N3 -3 7/14 10 Ubrukelig i nærkamp
Morgenstjerne 1hbs N -2 3 100
Soldat hammer 2hb N2 -3 6 200
Spyd Ank N2/7 -2 4 18
Stikksverd 1hs N -1 2 50
Rapir 1hsk N 0 2 150
Stokk 1hb N -1 1 3-30
Storsverd 2hk N2 -3 6 500
Stor-øks 2bk N2 -3 6 480
Stridshammer 1hb N -1 2 20
Stridssvøpe 1hbs N -3 4 170
Stridsøks 1.5hk N1 -2 3/5 160
Sverd 1hk N -1 2 150
Øks 1hk N -1 2 10

Kapittel 8 Teknologi og utstyr

The world under two suns Wuban