Hva er en verden under to soler

En verden under to soler er et rollespill som handler om hvordan menneskers valg påvirker ikke bare deres egen fremtid, men også verden rundt dem. Det er et spill om kampen mot sine indre demoner, en kamp om å overvinne sin indre frykt, sine fristelser, og om å ta de rette valgene for seg og sine, selv om de noen ganger kan være vanskelige å ta.
Det handler om å bygge vennskap og tillit til dem man omgår seg med og ikke minst om å kunne finne kompromisser når ikke alle har de samme løsninger og ønsker om hva som er rett.
Det handler i all hovedsak om rollespill, en rolle mot en annen, som styres av sine egne personlige valg, men også ytre påvirkninger som prøver å gjete en rolle og bruke dem for å nå sine egne mål i en konflikt like gammel som tiden selv.

Dette foregår i en verden hvor mennesket i all hovedsak har mistet sin frie vilje og lever sine liv dag for dag i et mønster som går i en evig sirkel, uten reelle fremskritt eller forandringer.
Du er en ung mann eller ung kvinne i starten på sitt liv, en av få hvor den gamle guden kalt fri vilje som bor i alle mennesker atter en gang har våknet fra sin dvale, dette har gjort deg opplyst om at verden rundt deg er mer en det du trodde den var, og du starter en reise inn i magiens verden i håp om å bringe hele menneskeheten ut av det mørket som dekker alles sinn, og som holder dem alle fanget.
Du vil oppdage en fantastisk verden, formet av og med magi, du vil møte skapninger som alle en gang var skapt ved hjelp fra menneskets natur, drømmer og mareritt, både fantastiske og skrekkelige skapninger.

En verden under to soler bruker et ternings system som er utviklet for bruk i denne verdenen og gjennom å løse gåter, finne svar på spørsmål som er omtalt som myter samt utføre utfordrende handlinger, bygge vennskap, og overkomme vanskeligheter vil din rolle tilegne seg erfarings poeng (EP) som brukes til å utvikle din rolle. Hvordan en rolle utvikler seg er helt opp til hvordan spilleren som styrer rollen finner naturlig for den rollen de spiller.

En opplyst påvirker verden rundt seg som ringer i vannet gjennom sine valg og handlinger, og kan gjennom dette gjøre andre opplyste som igjen påvirker verden på sin måte, hele tiden i kamp mot dem som ønsker å forhindre menneskeheten atter en gang å bryte seg fri fra det mørke som holder dem fanget.

Ingen enkel oppgave for en ung kvinne eller en ung mann som bare ønsker å leve sitt liv som de selv ønsker.
Noen må ta det første vanskelige steget ut av mørket, ut av den falske tryggheten og tilfredsheten dette mørket gir, og inn i lyset, inn i usikkerheten, og inn i mulighetenes land du er opplyst, er du villig til å ta steget?

versjon 2.

En verden under to soler, handler i stor grad om unge menneskers som har vokst opp under et kuende magisk mørke, som har lagt seg over menneskeheten og deres tilholdssteder. Dette for å forhindre menneskeheten atter en gang til å vokse seg store og mektige nok, til å utfordre dem som har skapt og kontrollerer dem gjennom dette magiske teppet som dekker dem alle.

Som en av få sjeler starter du en reise for å gjenoppdage, hva som en gang var, og kanskje viktigere, hva som er og hva som kan bli fremtiden, skulle menneskeheten atter en gang samle seg, og kaste av seg dette mørket som binder dem alle. Dine fiender er mektige og mange. De vil prøve å stoppe deg, de vil bruke deg til sine egne formål, og du vil snart oppdage at det å oppdage nye steder, nye skikker og ikke minst nye metoder å gjøre ting på, er bare starten på en stor og til tider en veldig frustrerende oppgave å bringe menneskeheten ut av en tilstand de i all hovedsak er fornøyd med å forbli værende i.

Sterke krefter i konstant konflikt siden tidenes morgen, er noen av de ting du vil gjennom din reise oppdage er grunnen til dagens tilstand. Hvilken retning vil historien ta når dine handlinger atter en gang vekker de guder som bor dypt i menneskets sjel, vil du velge side? Og hvilken side vil du velge hvis så skulle være?

Vil du, med dine handlinger bringe menneskeheten ut av det mørket som i deres hjerter som holder dem fanget mer sikkert en de høyeste og tykkeste vegger kan. Eller vil du begrave dem atter en gang under et nytt kraftigere mørke. Dine handlinger kan bringe krig og død, eller fremskritt og glede, når du igjen åpner dører som lenge har vært lukket for alt som lever. Dører som må åpnes for å bringe forandringer til menneskeheten for å gjøre dem opplyste som du. Er mennesket klar for hva du er i ferd med å gi dem? Kan du forberede dem på hva som kommer?

Du er ingen gud, bare en ung gutt eller jente, som skjebnen satte på en kurs ingen var ment for å ta. Den gjorde deg opplyst. I deg har de gamle guder som alltid har vært en del av menneskets natur våknet fra sin lange dvale, I deg er atter en gang fri vilje og tvang blitt en del av din natur, og ut av dette et menneske som igjen er fri til å velge, fri til å tvinge, og ikke minst fri til å overse de mørke, viskende ord, som konstant har holdt deg fanget siden du trakk ditt første pust.

Du er et menneske som ser, og som oppfatter det rundt det, du er blitt til det gudene frykter mest av alt, et opplyst menneske.
Vil du bryte deg fri, vil du bli brukt, eller vil du tvinge verden til å forme seg rundt dine valg, eller atter en gang bringe verden og menneskene fri vilje til å leve sine liv som de selv vil.

Du er en opplyst en av de første, og med en smeds ambolt kalt tvang og en hammer kalt fri vilje som dine verktøy, vil verden formes rundt dine valg. Hvilke dører åpner du, og hvilke lukker du, hvordan formes historien rundt deg i en verden under to soler.


Below is a english version.

Twuts

A world under two suns.

The action is set to a dynamic world in constant evolution. Where players get more and more access to the world as time passes.

Players through character development comes in as the forces in different stages at different locations and through role-play influence the direction the story takes.
The story continue growing even in between “Player sessions” and more and more of the world become accessable for the players as rumors and news reach them.

A character has different stages, in the beginning it’s mostly about character development from early adolescence to young adult, where most is about the experiences that help to shape the character.
As a young adult they begins to feel more the weight of responsibility, and they can face the options of have to choose side in a conflict, or be working to help others in a difficult situation.

When the choices are largely taken, the job to promote their side and a character is more or less locked into a future destiny for better or worse and most about working towards their destiny.

When the journey ends as a middle-aged or even old character they are either part of the story, maybe even a myth themselves, or has withdrawn to fill the role as one who pulls the strings to influence the future of young hopeful heroes of the world.

The story begins in year 44 A.D (After Dissaster) in an area now known as the broken lands, wich before the disaster was known as a powerful island kingdom wich ended in the last hours of the Great War between gods and men.
Much has been lost since those days, most major cities that once was. Are now buried in the ocean that surrounds the broken lands.

The first years after the war was marked by disputes between small and medium-sized tribes, fighting over the remains of a civilization forgotten almost as soon as their empire ended.

Myths arose in the paths of new discoveries, and some forgotten again in a 14 year long bloody conflict that even today affects many parts of the broken country. Although in these days one can make out the contours of the new kingdoms arrise from the remnants of once a mighty people who challenged the gods and lost.

Who are you? Will you be one who history forget,s or will the future remember you as a hero, villain. or will you be a new myth that future attempts to solve.
Would you be remembered as the conqueror, destroying or a builder.
Will your influence cause a broken world to emerge out of darkness, or will it bury it under a new one.

One end, a new beginning, a new thread in the weave, and time passes.

(For those that requested an english version of the system, i can do that sometimes in to the future, but its still a few months off for that to be an option. And i agree that translators do a poor job in most cases.)

The world under two suns

Twosuns mortent Nightowl82 FelixArgentum Sigtrygg Christer76